Template
Template Template
Template Úterý, 21 květen 2024 Template

Přihlášení

 
Template
ŠKOLNÍ ZÁJEZDY A EXPEDICE
Napsal Jakub Kubačka   
Neděle, 08 únor 2015
  s_20120212_1951454238.jpg  

- zajištění expedic a akcí na míru podle vašich představ

- nejvýhodnější nabídka na trhu, studentské ceny

- vhodné pro kolektivy ZŠ, SŠ, univerzity, zájmové organizace

- možno pojmout jako studentský výlet, terénní exkurzi, 

školu v přírodě, teambuilding nebo sportovní akci 

- zapůjčení stanů, táborového vybavení, lodí atd.

- 24 úspěšných sezon, kvalitní průvodci a odborní pracovníci


Nabízíme formou zahraničních expedic zapojení do našeho dlouhodobého projektu "Škola v přírodě, škola života". Snažíme se u žáků a studentů vypěstovat formou odborných zahraničních cest lásku k přírodě, poznání a historii. Během společných cest se silnými zážitky také vznikají pevná kamarádství!

 

- níže uvedené nabídky expedic jsou pouze orientační a nejsou závazné, vždy je můžeme upravit a sestavit dle vašich požadavků

- můžeme expedici zkrátit nebo prodloužit, změnit typ ubytování, zajistit stravu nebo doplnit navštívené destinace apod.

- v případě zájmu vám jakýkoliv program vytvoříme na míru podle vašich požadavků

- s organizací akce nemají učitelé ani studenti žádné starosti

- vše zařídíme včetně odborného programu, informačních materiálů a závěrečné ...prezentace nebo výstavy

- odjezd a příjezd je vždy plánovaný přímo od vaší školy

- v případě 38 platících studentů nabízíme 4 místa zdarma pro učitele

- v případě 26 platících studentů nabízíme 3 místa zdarma pro učitele

- expedici je možno absolvovat také 9 místným minibusem

 


EXPEDICE SLOVINSKO
         
 

slov_20141108_1237293465.jpg

Slovinsku se říká ráj Evropy! Vápencové Julské Alpy patří k nejkrásnějším pohořím na světě. Čekají nás překrásné horské štíty, horská plesa, vodopády, vzácné rostliny a živočichové. Vše budeme poznávat pod vedením zkušených průvodců a přírodovědců. Večery pak strávíme u táboráků. Kdokoliv z vás může zkusit i čím dál oblíbenější canyoning nebo rafting. Poznáme symboly Slovinska - průzračnou řeku Soča a hrad v Bledu s krásnou polohou nad jezerem. Navštívíme svěoznámé jeskyně a také hlavní město Ljubljanu.

Cena zahrnuje: dopravu, 5 krát ubytování v kempu, průvodci, informační materiály

Cena neobsahuje: pojištění, stravování, vstupy do památkových objektů

  Termín: dle přání     Cena: 5.800,- Kč

 

Program expedice:

1. den - Večer odjezd od vaší školy.

2. den - Jezírka Zelenci,  pramen řeky Sávy, Kranjska Gora, odpolední výšlap k vodopádu.

3. den - Výjezd do sedla Vršič, túra z Vršiče  k Prisojnikovu oknu nebo až na vrchol Prisojnik (2 547 m), nebo relaxace na horských loukách.

4. den - Pobyt ve fotogenické vesnici Bled, kemp na břehu průzračného Bohinjského jezera.

5. den - Městečko Kobarid - návštěva sýrárny, kaňon řeky Soči, procházka k vodopádu Boka, nebo fakultativně canyoning nebo rafting.

6. den - Přejezd do vinařské oblasti Brda, Škocjanské jeskyně s největším podzemním kaňonem na světě. 

7. den - Pohádkový Predjanský hrad, městečko Postojna, večerní procházka hlavním městem Slovinska Ljubljana, odjezd směr ČR.

8. den - V brzkých ranních hodinách příjezd do ČR.

 


 EXPEDICE RUMUNSKO - BANÁT
         
 

1banat_20150209_1502092104.jpg

Přírodovědná a etnografická exkurze ho pohoří nad Dunajem nabízí pohádkové zážitky. Poznávání pro nás zajímavého, ale těžkého života našich krajanů mezi vesnicemi Sv. Helena a Gernik. Romantika dávných časů, políčka, meze, tradiční hospodaření v krajině, výborná kuchyně a poznávání fauny a flóry. Nenáročnými túrami vás provedeme panenskou krajinou hor Rumunska. Na konci cesty si odpočineme v termálních lázních. Budeme pozorovat život v jednom z nejhezčích národních parků v Maďarsku.

Cena zahrnuje: dopravu, 3 krát ubytování na tábořištích, 2 krát ubytování v kempu, průvodce, informační materiály

Cena neobsahuje: pojištění, stravování, vstupy do památkových objektů

  Termín: dle přání     Cena: 5.400,- Kč

 
Program expedice:

1. den - Odjezd z ČR v odpoledních hodinách, noční přejezd Maďarskem.

2. den - Příjezd do Rumunska. Vesnice Svatá Helena. Návštěva mše, prozkoumávání místní krajiny a jeskyní.

3. den - Túra přes jeskyni Turecká díra a Kulhavá skála do vesnice Gernik.

4. den - Tradiční vesnice Gerník, návštěva nádherné lokality vodních mlýnků u Petra. Krásné původní pralesovité lesy.

5. den - Průzkum rozlehlého jeskynního labyrintu Ponicova. Na lodi soutěska Cazanele Mare. Dojezd do vesnice Eibenthal.

6. den - Vesnice Eibenthal. Kratší túra kolem vesnice na vyhlídku Znamena. Rozloučení s Banátem v místní hospůdce. Noční přejezd do Maďarska.

7. den - Relaxace v termálních lázních honosného města Szeged, večer ubytování v NP Kiskunság.

8. den - Přírodovědný program v národním parku Kiskunság ve středním Maďarsku. Pusta, step a mokřady.

9. den - Návrat do ČR v dopoledních hodínách.

Reference: Přírodovědná expedice do Banátu 2014

 

EXPEDICE TOSKÁNSKO          
 

1tosk_20150209_1965251088.jpg

Pojeďte s námi za posledními teplými paprsky slunce do podzimní Itálie. Toskánsku se říká zahrada Evropy. Je proslulé jako krajina vinohradů, olivových sadů, cypřišů, pestrobarevných polí a zemědělských usedlostí. Navštívíme středověká městečka umístěná často na kopcích a skalních útesech. Poznáme a seznámíme se s architekturou renesance. Vždyť odtud pocházeli mistři jako Leonardo, Michelangelo a Raffael, ale také spisovatelé Dante a Bocaccio. Za krátkou dobu poznáme toskánský venkov i města. Uvidíme památky ne nadarmo zapsané na seznamu UNESCO.

Cena zahrnuje: dopravu, 4 krát ubytování v bungalovech s vlastní sprchou a kuchyňkou, informační materiály, průvodci

Cena neobsahuje: pojištění, stravování, vstupy do památkových objektů

  Termín: dle přání     Cena: 6.100,- Kč

 

Program expedice:  

1. den - Odjezd z ČR ve večerních hodinách, tranzit přes Rakousko do Itálie.

2. den - San Gimignano (UNESCO) - jedno z nejatraktivnějších míst Toskánska, jeho hradby a historické rodové věže dokreslují malebný obraz středověkého města. Volterra - město alabastru, které dosáhlo svého největšího rozkvětu za Etrusků. Krásné městské brány, impozantní středověké paláce, gotická katedrála ze 13. stol., římské divadlo. Ubytování v bungalovech u vesnice San Gimingiano.

3. den - Cesta vinařským krajem Chianti s typickou toskánskou krajinou vinic, olivových hájů a vesnic na pahorcích - možnost degustací ve vinotékách, opevněná Castellina in Chianti, městečko Greve in Chianti s krásným trojúhelníkovým náměstím.

4.den - Gotický skvost Toskánska Siena (UNESCO) - náměstí El Campo ve tvaru lastury, Palazzo Pubblico, vyhlídka z věže Torre del Mangia, velkolepý dóm. Túra kolem vinic a hájů po historické cestě Via Francigena.

5. den - Lázeňské městečko Bagno Vignoni s horkými sirnými prameny, možnost pěšího výletu. Historická vesnička Montalcino se středověkou pevností a strmými uličkami.

6. den - Florencie (historické centrum je pod patronací UNESCO) - perla Toskánska s monumentálními stavbami florentské renesance - Dóm Santa Maria dei Fiori, Giottova Campanila, Baptisterium, hrobka Medicejských, Ponte Vecchio přes řeku Arno, kostel Santa Croce s hrobkou Michelangela.

7. den - Dojezd do ČR v dopoledních hodinách.

Reference: Expedice do Toskánska 2014

 

EXPEDICE ŘECKO - SEVER           
 

1reckosev_20150209_1953075240.jpg

Navštivte s námi významná archeologická naleziště  západního Řecka a poznejte pod vedením odborníků faunu, flóru, geologii... Poznáme život na Balkáně, okoupeme se v moři s nádhernými plážemi a ochutnáme speciality řecké kuchyně. Podnikneme nezapomenutelné túry v NP Vikos-Aoos a Acheronu. Zasportujeme si, budeme vstřebávat paprsky teplého řeckého sluníčka a budeme relaxovat v nádherné přírodě v okolí městečka Prevezy

Cena zahrnuje: dopravu, 1 krát ubytování v kláštěře, 8 krát v kempu, 1 krát na tábořišti v horách, průvodci, informační materiály

Cena neobsahuje: pojištění, stravování, vstupy do památkových objektů

  Termín: dle přání     Cena: 8.100,- Kč

 

Program expedice:

1. den - Odjez z ČR v odpoledních hodinách, tranzit přes Maďarsko a Srbsko.

2. den - Klášter Negotino v Makedonii (nocleh v klášteře na postelích), prohlídka vinařství.

3. den - Archeologická naležiště Pella a Vergina (UNESCO), dojezd do Agii Apostoli.

4. den - Přírodovědný program v Agii Apostoli. Zkoumání mořského pobřeží.

5. den - Památník Zalongo, antické město Kassope. Kaňon řeky Acheron - túra korytem řeky.

6. den - Antické město Nikopolis, přístavní město Preveza, pláž Monolithi.

7. den - Mokřady Amvrakijského zálivu, pozorování ptactva, noční Preveza.

8. den - Koupání na pláži Monolithi, procházka na mys Mytikas, alternativně lodní výlet za delfíny do srdce Amvrakisjkého zálivu.

9. den - Ostrov Lefkáda "pravlast Odysseova" - město, klášter, nádherné pláže.

10. den - Přírodovědný program v Agii Apostoli.

11. den - NP Vikos Aoos, prastará kamenná vesnice Monodendri, "skalní les" a pohled z vyhlídky do nejhlubšího kaňonu na světě.

12. den - NP Vikos-Aoos, túra kolem průzračné horské řeky Vikos, návštěva kamenných vesnic Makro a Mikro Papingo.

13. den - Relaxace v termálních lázních honosného města Szeged, večerní rozloučení.

14. den - Návrat do ČR v dopoledních hodinách.

Reference: Přírodovědná expedice do Řecka 2012

 

EXPEDICE ŘECKO - PELOPONÉS          
 

1recko_20150209_1368714058.jpg

Řecko je kolébkou evropské civilizace a kultury. Navštívíme zajímavé přírodovědné lokality a biotopy od moře po velehory. Podnikmene nezapomenutelné túry v pohořích Parnassos a Olymp. Z historických památek poznáme zcela ojedinělou věštírnu v Delfách, hlavní město Atény, nejvýznamnější památky na Peloponésu - bájné Mykény, obrovský amfiteátr v Epidauru, město Korint, slavný Korintský průplav... Poznáme život na Balkáně, nádherné pláže a ochutnáme speciality řecké kuchyně.

Cena zahrnuje: dopravu, 1 krát ubytování v kláštře v Negotinu, 12 krát ubytování v kempech v Řecku, průvodce, informační materiály

Cena neobsahuje: pojištění, stravování, vstupy do památkových objektů

  Termín: dle přání     Cena: 8.700,- Kč

 

Program expedice:

1. den - Odjez z ČR v odpoledních hodinách, tranzit přes Maďarsko a Srbsko.

2. den - Klášter Negotino v Makedonii (nocleh v klášteře na postelích), prohlídka vinařství.

3. den - Archeologická naležiště Pella a Vergina (UNESCO), dojez do kempu v Agii Apostoli.

4. den - Přírodovědný program v Agii Apostoli (botanika, zoologie, geologie).

5. den - Kaňon řeky Acheron, antické město Kassope, památník Zalongo.

6. den - Přírodovědný program v Agii Apostoli, pláž Monolithi, antické město Nikopolis.

7. den - Ostrov Lefkáda - koupání, večerní prohlídka Prevezy.

8. den - Přírodovědný program v Agii Apostoli (botanika, zoologie, geologie)

9. den - Antická věštírna v Delfách, bájná krajina antické Fókidy.

10. den - Známý byzanský klášter Osios Loukas, procházka v mytickém pohoří Parnasos u Atén.

11. den - Celodenní prohlídka řecké metropole Atén (slavná Akropolis, Agora, stará čtvrť Plaka, Parlament, Olympijský stadion...).

12. den - Přes Korintský průplav na poloostrov Peloponés, Korint - největší přístav antického světa, starověké Mykény.

13. den - Nejslavnější starořecký amfiteátr Epidauros, templářský hrad Platamonas

14. den - Túra v NP Olympos, výstup na na bájný vrchol Mytikas - 2 917 m.

15. den - Tranzit přes Makedonii a Srbsko. Relaxace v termálních lázních v Segedi.

16. den - V brzkých ranních hodinách příjezd do ČR.

Reference: Přírodovědná expedice do Řecka 2013

 

 EXPEDICE BOSNA A HERCEGOVINA          
 

1bosna_20150209_1753903646.jpg

Slovinsku se říká ráj Evropy! Vápencové Julské Alpy patří k nejkrásnějším pohořím na světě. Čekají nás překrásné horské štíty, horská plesa, vodopády, vzácné rostliny a živočichové. Vše bude poznávat pod vedením zkušených průvodců a přírodovědců. Večery pak strávíme u táboráků. Kdokoliv z vás může zkusit i čím dál oblíbenější canyoning nebo rafting. Poznáme symboly Slovinska -  průzračnou řeku Soča a hrad v Bledu s krásnou polohou nad jezerem. Navštívíme svěoznámé jeskyně a také hlavní město Ljubljan.

Cena zahrnuje: dopravu, 5 krát ubytování v kempu, průvodci, informační materiály

Cena neobsahuje: pojištění, stravování, vstupy do památkových objektů

  Termín: dle přání     Cena: 4.900,- Kč

 
Program expedice:

1. den - večer odjezd od vaší školy

2. den - muslimské městečka Jajce a Travnik, nocleh u průzračných Plivských jezer

3. den - Hlavní město Bosny a Hercegoviny Sarajevo - turecká čtvrť Baščaršija s Gazi Husrevbegovou mešitou, medresou, bazary a karavanseráji, alej ostřelovačů, Latinský most ? místo atentátu na Františka Ferdinanda

4. den  světoznámé poutní místo Međugorje (krátký výšlap na kopec Križevac nebo Vrch zjevení), úžasné vodopády Kravica (koupání), městečko Počitelj (mešita Hadži Aliji, hodinová věž, středověký hrad)

5. - 6. den -dvoudenní túra v ?hercegovské Himaláji? Prenj. Možnost výšlapu na nejvyšíhoru pohoří Zelená Glava (2155 m), sestup do Konjice a fakultativní rafting na řece Neretvě nebo koupání u Boračka jezera, alternativně jednodenní túra nalehko na vrchol Prijevorac (1 700 m), druhý den zastávka Jablanici (zřícený most nad útesem připomínající vítězství Titových partyzánů), setkání s druhou skupinou a fakultativní rafting na Neretvě

7. den - metropole Hercegoviny Mostar, jehož proslulý Stari most původem ze 16. století (UNESCO) se stal symbolem válečného konfliktu 90. let - mešity, bazary, turecké domky, noční tranzit

8. den - v brzkých ranních hodinách příjezd do ČR

 

 EXPEDICE ČERNÁ HORA          
 

1cerna_20150209_1238440274.jpg

Slovinsku se říká ráj Evropy! Vápencové Julské Alpy patří k nejkrásnějším pohořím na světě. Čekají nás překrásné horské štíty, horská plesa, vodopády, vzácné rostliny a živočichové. Vše bude poznávat pod vedením zkušených průvodců a přírodovědců. Večery pak strávíme u táboráků. Kdokoliv z vás může zkusit i čím dál oblíbenější canyoning nebo rafting. Poznáme symboly Slovinska -  průzračnou řeku Soča a hrad v Bledu s krásnou polohou nad jezerem. Navštívíme svěoznámé jeskyně a také hlavní město Ljubljan.

Cena zahrnuje: dopravu, 5 krát ubytování v kempu, průvodci, informační materiály

Cena neobsahuje: pojištění, stravování, vstupy do památkových objektů

  Termín: dle přání     Cena: 6.700,- Kč

 
Program expedice:  

1. den - večer odjezd od vaší školy

2. den - jezírka Zelenci,  pramen řeky Sávy, Kranjska Gora, odpolední výšlap k vodopádům

3. den - výjezd do sedla Vršič, túra z Vršiče  k Prisojnikovu oknu nebo až na vrchol Prisojnik (2 547 m), nebo relaxace na horských loukách

4. den - pobyt ve fotogenické vesnici Bled, kemp  na břehu průzračného Bohinjského jezera

5. den - městečko Kobarid - návštěva sýrárny, kaňon řeky Soči, procházka k vodopádu Boka, nebo fakultativně canyoning nebo rafting

6. den - přejezd do vinařské oblasti Brda, Škocjanské jeskyně největším podzemním kaňonem na světě 

7. den - pohádkový Predjanský hrad, městečko Postojna, večerní procházka hlavním městem Slovinska Ljubljana, odjezd směr ČR

8. den - v brzkých ranních hodinách příjezd do ČR

 

 EXPEDICE CHORVATSKO          
 

1chorv_20150209_1208570396.jpg

Slovinsku se říká ráj Evropy! Vápencové Julské Alpy patří k nejkrásnějším pohořím na světě. Čekají nás překrásné horské štíty, horská plesa, vodopády, vzácné rostliny a živočichové. Vše bude poznávat pod vedením zkušených průvodců a přírodovědců. Večery pak strávíme u táboráků. Kdokoliv z vás může zkusit i čím dál oblíbenější canyoning nebo rafting. Poznáme symboly Slovinska -  průzračnou řeku Soča a hrad v Bledu s krásnou polohou nad jezerem. Navštívíme svěoznámé jeskyně a také hlavní město Ljubljan.

Cena zahrnuje: dopravu, 5 krát ubytování v kempu, průvodci, informační materiály

Cena neobsahuje: pojištění, stravování, vstupy do památkových objektů

  Termín: dle přání     Cena: 5.100,- Kč

 
Program expedice:   

1. den - večer odjezd od vaší školy

2. den - jezírka Zelenci,  pramen řeky Sávy, Kranjska Gora, odpolední výšlap k vodopádům

3. den - výjezd do sedla Vršič, túra z Vršiče  k Prisojnikovu oknu nebo až na vrchol Prisojnik (2 547 m), nebo relaxace na horských loukách

4. den - pobyt ve fotogenické vesnici Bled, kemp  na břehu průzračného Bohinjského jezera

5. den - městečko Kobarid - návštěva sýrárny, kaňon řeky Soči, procházka k vodopádu Boka, nebo fakultativně canyoning nebo rafting

6. den - přejezd do vinařské oblasti Brda, Škocjanské jeskyně největším podzemním kaňonem na světě 

7. den - pohádkový Predjanský hrad, městečko Postojna, večerní procházka hlavním městem Slovinska Ljubljana, odjezd směr ČR

8. den - v brzkých ranních hodinách příjezd do ČR

 

 PAŘÍŽ          
 

1pariz_20150209_1028337598.jpg

Slovinsku se říká ráj Evropy! Vápencové Julské Alpy patří k nejkrásnějším pohořím na světě. Čekají nás překrásné horské štíty, horská plesa, vodopády, vzácné rostliny a živočichové. Vše bude poznávat pod vedením zkušených průvodců a přírodovědců. Večery pak strávíme u táboráků. Kdokoliv z vás může zkusit i čím dál oblíbenější canyoning nebo rafting. Poznáme symboly Slovinska -  průzračnou řeku Soča a hrad v Bledu s krásnou polohou nad jezerem. Navštívíme svěoznámé jeskyně a také hlavní město Ljubljan.

Cena zahrnuje: dopravu, 5 krát ubytování v kempu, průvodci, informační materiály

Cena neobsahuje: pojištění, stravování, vstupy do památkových objektů

  Termín: dle přání     Cena: 4.800,- Kč

 
Program expedice:

1. den - večer odjezd od vaší školy

2. den - jezírka Zelenci,  pramen řeky Sávy, Kranjska Gora, odpolední výšlap k vodopádům

3. den - výjezd do sedla Vršič, túra z Vršiče  k Prisojnikovu oknu nebo až na vrchol Prisojnik (2 547 m), nebo relaxace na horských loukách

4. den - pobyt ve fotogenické vesnici Bled, kemp  na břehu průzračného Bohinjského jezera

5. den - městečko Kobarid - návštěva sýrárny, kaňon řeky Soči, procházka k vodopádu Boka, nebo fakultativně canyoning nebo rafting

6. den - přejezd do vinařské oblasti Brda, Škocjanské jeskyně největším podzemním kaňonem na světě 

7. den - pohádkový Predjanský hrad, městečko Postojna, večerní procházka hlavním městem Slovinska Ljubljana, odjezd směr ČR

8. den - v brzkých ranních hodinách příjezd do ČR

 

Reportáž a fotogalerie z minulých let je k nahlédnutí zde:

Za zlatým delfínem Amvrakijkého zálivu 2009 (9.setkání)

Za zlatým delfínem Amvrakijského zálivu 2010 (10.setkání)

Za zlatým delfínem Amvrakijského zálivu 2011 (11.setkání)

Přírodovědná expedice do Řecka 2012 (12.setkání)

Přírodovědná expedice do Řecka 2013 (13.setkání)

Přírodovědná expedice do Banátu 2014

.
Aktualizováno ( Pondělí, 18 květen 2015 )
 
<< Předchozí   Další >>
Template
Template Template Template
Template Template