Template
Template Template
Template Sobota, 10 prosinec 2022 Template

Přihlášení

 
Template
Osobnosti, které se zasloužily o poznání přírody Opavska
Napsal RNDr. Milan Kubačka   
Neděle, 22 březen 2009
OBSAH
Osobnosti, které se zasloužily o poznání přírody Opavska
1. Fr.von Mückusch
2. Emanuel Urban
3. Gustav Braun
4. Tomáš Svěrák
5. Johann Wilschowitz
6. Tomáš Kruťa
7. Zdeněk Tesař
8. František Krkavec
9. Otakar Kumpera
10. Ladislav Kempný
11. Oldřich Kapler
12. Sylvestr Mácha
13. Vladimír Kroutilík
14. Bohuslav Beneš
15. Josef Duda
16. Dušan Kopa
17. Eva Purkyňová
18. Emanuel Opravil
19. Quido Riedl
20. Zdeněk Kříž
21. Milan Velička
22. Ivan Musil
23. Miroslav Frank
24. Jindřich Roháček
25. František Gazda
26. Jiří Lissek
27. Jaroslav Šedivý
28. Vít Balner
29. Jiří Gill
30. Miloš Kačírek
31. Věra Čulíková
32. Vítězslav Bičík
33. Lubomír Rychtár
34. Zdeněk Řehák
35. Milan Kubačka
36. Norbert Piffl
37. Ladislav David
37. Ladislav David

 

Ivan Musil

Doc.Ing. Ivan Musil, CSc.(1933). Docent dendrologie na Lesnické a environmentální fakultě ČZU v Praze. Pochází z Brna. Dendrologem Arboreta SM v Novém Dvoře u Opavy se stává r. 1964. Zakládá zde významnou sbírku javorů a borovic. Počátkem normalizace je odvolán z vedoucí funkce a posléze donucen odejít do lesního provozu (1976). Po sametové revoluci působí jako ředitel Lesního závodu Vítkov, později Školního lesního podniku ML Křtiny Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně. V r. 1996 je vyzván k habilitaci na Lesnické fakultě ČZU v Praze a k převzetí výuky lesnické dendrologie; působí zde do svých 72 roků. Publikoval na 150 vědeckých a odborných prací, včetně třídílných vysokoškolských skript Lesnické dendrologie a Dendrologických srovnávacích tabulek. V současné době se v nakladatelství Academia Praha připravuje vydání jeho publikace Jehličnaté dřeviny (Lesnická dendrologie 1).  

   22_ivan_musil_20090323_1072551742

 
{mospagebreak title=23. Miroslav Frank}

 

Miroslav Frank

Ing. Miroslav Frank, CSc.(1945). Vystudoval VŠ zemědělskou v Českých Budějovicích. Jeho vědecké začátky jsou spojeny s pracovištěm  ústředního kontrolního  a zkušebního ústavu zemědělského v Opavě a experimenty s polními plodinami. Od roku 1976 působí v Arboretu v Novém Dvoře. Nejdříve spravoval skleníkové expozice,od roku 1985, po Františku Krkavcovi, vede Arboretum. Obohacuje jeho herbář o položky ze zahraničních studijních cest. Publikuje v odborných i populárně vědeckých časopisech. Z mnoha výstav jsou známé jeho bonsaje. V roce 2000 připravil dosud jedinou výstavu o památných stromech v okrese Opava. Veškerou energii věnuje současné rekonstrukci skleníků v Arboretu.

 

   23_miroslav_frank_20090323_1253319365  

 Aktualizováno ( Čtvrtek, 12 listopad 2015 )
 
Template
Template Template Template
Template Template