Template
Template Template
Template Čtvrtek, 20 červen 2024 Template

Přihlášení

 
Template
Památné stromy Opavska
Napsal RNDr. Milan Kubačka   
Úterý, 28 duben 2009
OBSAH
Památné stromy Opavska
1. Historie právní ochrany přírody
2. Význam a symbolika dřevin
3. Slovo úvodem
4. Význam a symbolika dřevin
5. Vývoj lesních porostů v době poledové
6. Vývoj, život,růst a funkce stromu v lese
7. Mapa památných stromů v okrese Opava
8. Přírodní poměry Opavska
9. Významné  dřeviny v Opavě
10. Jasan ztepilý v Opavě
11. Břízy tmavé v Raduni
12. Duby v Raduni
13. Lípa malolistá v Jakubčovicích
14. Dub letní v Pusté Polomi
15. Lípa ve Velké Polomi
16. Holasovická lípa ve Štemplovci
17. Dub za Skalkou ve Štáblovicích
18. Dub letní v Deštné
19. Lípa v Chabičově
20. Příroda Kravař a okolí
21. Lípa u fary v Kravařích
22. Příroda Hlučínska
23. Buk lesní v parčíku u polikliniky v Hlučíně
24. Buk lesní Buk lesní červenolistý u městkého parku v Hlučíně
25. Javor u Domu dětí a mládeže v Hlučíně
26. Lípa u Krömrova mlýna v Hlučíně -Jasénkách
27. Lípa velkolistá u Sýkorů v Dobroslavicích
28. Janova lípa v Ludgeřovicích
29. Taxodium u hájenky v Šilheřovicích
30. Přírodní park Moravice, Budišovsko, Vítkovsko
31. Lípa ve Vítkově
32. Lípa velkolistá ve Vítkově
33. Lípa u kostela v Březové
34. U dubu v Březové
35.Dub letní v Nových Těchanovicích
36. Zlatá lípa v Guntramovicích
37. Guntramovické duby
38. Guntramovická lípa
39. Konzervační ošetřování poškozených stromů
40. Na vaše botázky ohledně zeleně odpovídá odbor ŽP MMO
41. Stromy jako pmátníky
42. Prameny
43. Slovníček odborných výrazů
44. Publikace ke stažení v pdf

Lípa v Chabičově

 

 015_lipa_chabicov_20090504_1685092984  015_lipa_chabicov_1_20090504_1498770026  
     

 

Lípa se nachází na samém úpatí Nízkého Jeseníku v Chabičově, jedné z pěti částí obce Háje ve Slezsku. Samotný Hájvznikl parcelací vrchnostenského dvora na katastru Chabičovateprve v 80. letech 18. stol. Ostatní části - Jilešovice,Smolkov a Lhota, existovaly již dříve.K památné lípě se dostanete ulicí přes ulice Velká Stranaa Na Horách. Na jejím konci stojí rekreační chata číslo 2 a pětmetrů od ní roste, více než 170 let, lípa srdčitá.Pěkný pohled na Poopavskou nížinu si můžete užít, když budete postupovat loukou po stráni nad chatou. Odtudjako na dlani leží všechny části obce Háj ve Slezsku. Za chabičovskou dominantou, novorománským kostelemsv. Valentina, se rozprostírá vodní plocha rybníka Nezmarv Dolním Benešově. Další rybníky, které napájí potok Opusta,si jen vyjmenujme, protože se v krajině nesnadno rozlišují.Jmenují se Přehyně, Bezedno, Rakovec, Bobrov a Chobot.Nezmar je z nich největší. Ze silnice Opava - Hlučín vidíte v Dolním Benešově mezi domy v obci rybník Nezmar a přivýjezdu směrem na Kozmice rybník Přehyně.Nejsou to jediné vodní nádrže. Další je u města Hlučína.Tato nádrž vznikla po těžbě štěrků a je známá pod názvem?Štěrkovna?.Nacházíme se zde i nedaleko památného místa dějin slezskéhoobrození, Ostré hůrky, a proto si připomeňme její historii.Od 19. století se zde konaly tábory slezského lidu. První táborse na Ostré hůrce uskutečnil 12. září 1869. Zúčastnilo se ho na 15 tisíc lidí z celého Slezska. Tehdy poprvé rozhodovalslezský lid o svých právech. Slezsko se hlásilo ke státní jednotěs Moravou a Čechami a pozvedlo svůj hlas proti germanizaci požadavkem českého školství. První tábor slezského lidu učinil z Ostré hůrky místo známé a významné, kde se od roku 1898 soustřeďovaly všechny větší akce. O postavení památníku sezasloužil ?Spolek na postavení památníku slezského odboje?.Původní Památník odboje slezského lidu, který byl odhalený

v roce 1929, byl 11. prosince 1938 zničen fašisty. V roce 1969byl postaven nový, který je dílem Josefa Wagnera. Stal se symbolem života, utrpení, ale i naděje v konečné vítězství spravedlivého boje.Další tábor lidu se uskutečnil až v polovině 20. století. Celkem se zde konalo 7 táborů lidu, poslední se uskutečnil 19. května1990 z popudu obnovené Matice slezské, aby demonstrovalzájem Slezanů na spolubudování demokratického státu, České a Slovenské federativní republiky.

 

 

 

 Aktualizováno ( Pátek, 07 září 2012 )
 
Template
Template Template Template
Template Template