Template
Template Template
Template Čtvrtek, 18 červenec 2024 Template

Přihlášení

 
Template
Publikace Naučná stezka Hvozdnice
Napsal RNDr. Milan Kubačka   
Pátek, 17 červenec 2009
OBSAH
Publikace Naučná stezka Hvozdnice
1. Slovo úvodem
2. Co to je voda ?
3. Vodní právo
4. Mytologie vody a řek
5. Velký vodní cyklus
6. Malý vodní cyklus
7. Minimum znalostí o vodních ekosystémech
8. Živočichové stojatých vod
9. Živočichové tekoucích vod
10. Charakteristika povodí Odry
11. Povodně
12. Znečišťování a čištění vody
13. Vybrané vodní stavby na Opavsku
14. Minerální vody v okrese Opava
15. Mapa okresu Opava
16. Řeka Opava
17. Tůně a slepá ramena řeky Opavy
18. Heraltický potok
19. Potok Hořina
20. Stříbrné jezero
21. Kateřinský potok
22. Raduňské mokřady
23. Potok v zemědělské krajině u Hanůvky
24. Koutské tůně
26. Potok Ohrozima
27. Benešovské rybníky
28. Poštovní rybník
29. Hlučínská štěrkovna
30. Rybník Štěpán a Děhylovský potok
31. Řeka Moravice
32. Vodní nádrž Kružberk
33. Potok Meleček
34. Řeka Hvozdnice
35. Slavkovský lužní les
36. Odra
37. Budišovka
38. Bělská studánka
39. Potok v Hněvošickém háji
40. Další zajímavé vodní prvky na Opavsku
41. Rejstřík
42. Slovníček pojmů
43. Fotografie některých ryb
44. Prameny
45. Publilkace ke stažení v pdf

Řeka Hvozdnice

 

30_hvozdnice_20090803_1664604692   hvozdnice_20090813_1224265786

 

Mikroregion Hvozdnice

Obce mikroregionu leží v jihozápadní části Opavska, převážně v povodí říčky, která je nejvýznamnějším přítokem řeky Moravice. Dostupnost mikroregionu, který má rozlohu 12 283 ha, zabezpečuje silnice 1. třídy, která je výpadovkou z města Opavy směrem na Olomouc. Druhou komunikační spojnicí je silnice 2. třídy z Opavy do Budišova nad Budišovkou. Obce Mikroregionu Hvoznice, mezi které patří: Dolní Životice, Jakartovice, Jezdkovice, Lhotka u Litultovic, Litultovice, Mikolajice, Mladecko, Otice, Slavkov, Štáblovice a Uhlířov, leží v malebném podhůří Nízkého Jeseníku. V této členité krajině, kde se střídají rozsáhlé lesy s barevnými plochami polí, najdeme také rybníky.Jako každý vodní tok je i řeka Hvozdnice lineárním přirozeným biokoridorem. Každý biokoridor se vyznačuje vyšší ekologickou bohatostí, protože umožňuje migraci organizmů, spojuje biocentra a tak vytváří územní systém ekologické stability. Právě biocentra, jako jsou například rybníky s mokřady ve Slavkovském lese, svou ekologickou rozmanitostí a příhodnými podmínkami, umožňují výskyt přirozených biocenóz. Jarní aspekt lužního lesa a zajímavá geologická minulost tohoto místa byla podnětem pro vyhlášení přírodní rezervace již v roce 1988. Naučnou stezku s 18 informačními tabulemi využívá široká veřejnost, a co je důležité, i školy v rámci ekologické výchovy.Návštěvníci se o říčce Hvozdnici dovědí na tabuli č. 9, kterou najdou poblíž největšího ze tří rybníků, zvaného Jankův rybník.

 

 Aktualizováno ( Sobota, 21 duben 2012 )
 
Template
Template Template Template
Template Template