Template
Template Template
Template Pátek, 12 duben 2024 Template

Přihlášení

 
Template
Ukázka činnosti školního pedagogického pracoviště
Napsal RNDr. Milan Kubačka   
Neděle, 13 únor 2011
V minulém období z iniciativy Institutu pedagogicko-psychologického poradenství, krajského úřadu MSK, protidrogového koordinátora a prevence kriminality školského odboru Statutárního města Opava a Pedagogicko psychologické poradny vznikla Školní poradenská pracoviště na školách v Opavě a Vítkově. Ukázku z činnosti ŠPP na ZŠ Englišova v Opavě můžete shlédnout ZDE - videoprezentace ŠPP.

Školním věkem a školou procházíme všichni. Někdo proplouvá "školními vodami" jako ryba ve vodě. Pro někoho jsou dokonce školní léta brzdou v rozletu. Ale někdo se ve školních problémech "topí", stejně tak i jeho okolí, rodiče, a učitelé. Existuje spousta institucí, které rodiče s dětmi vyhledávají, např. pedagogicko psychologická poradna, dětská psychiatrická ambulance, speciálně pedagogická centra, logopedické poradny, občanské sdružení Preeduk, středisko výchovné péče, středisko integrace menšin, středisko volného času, Elim ...

Seznam škol se ŠPP v Opavě a Vítkově:

ZŠ Vrchní
ZŠ Šrámkova
ZŠ E. Beneše
ZŠ Otická
ZŠ T.G.Masaryka, Riegrova ulice
ZŠ Englišova
ZŠ B. Němcové
ZŠ Kylešovice - Hlavní
ZŠ Hradec nad Moravicí
ZŠ J. Zajíce (Vítkov)

Tato pracoviště tvoří tým: speciální pedagog, výchovný poradce, školní psycholog, školní metodik prevence a obecně poskytují poradenský a odborný servis, který je významný právě svou "akčností" - akutní intervencí a znalostí místní specifiky každé školy - žáků, učitelů i rodičů. Každá škola má svou tvář, tak i "servisní služby" jsou "šité na míru". Obecně jsou žákům, rodičům i učitelům nabízeny:
 • náprava  vývojových  poruch učení  a chování,
 • podpora talentovaným žákům,
 • tréninkové programy graformotoriky, pozornosti,
 • herní terapie,
 • depistážní a screeningová šetření,
 • primární diagnostika, 
 • individuální nebo skupinová logopedii,
 • poradenství v oblasti profesní orientace,
 • mapování zájmů,
 • práce s třídními kolektivy k prevenci sociálně patologických jevů,
 • tvorba individuálních vzdělávacích programů,
 • poradenství ve stylech učení, v domácí přípravě,
 • mapování školní zralosti,
 • zprostředkování kontaktů a další odborná vyšetření ve speciálních pracovištích,
 • konzultace rodičům,
 • konzultace učitelům např. při slovním hodnocení,terapeutická práci individuální i skupinová.

Taková spolupráce rodičů, žáků, učitelů a speciálního pedagoga je základ bezproblémového "proplouvání školními vodami", integrace a inkluze dětí se speciálními vzdělávacími potřebami. A to se odráží ve spokojenosti nás všech a v kvalitě péče o děti a mládež.

Paed.Dr. Marcela Kubačková

Aktualizováno ( Čtvrtek, 02 únor 2012 )
 
<< Předchozí   Další >>
Template
Template Template Template
Template Template