Template
Template Template
Template Pátek, 12 duben 2024 Template

Přihlášení

 
Template
Uplatnění speciální pohybové výchovy s prvky jógy ve vyučování
Napsal PaedDr. Marcela Kubačková   
Čtvrtek, 01 říjen 2009
Během posledních let se u nás značně rozšířilo pěstování jógy a aplikace jógových cviků a relaxace u dětí. Využíváním prvků jógy ve vyučovacím procesu  se věnují například Milada Krejčí (Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích), Jan Pilař  (České Budějovice), Karel Nešpor (Praha),  členové Sdružení učitelů jógy, cvičitelé systému Jóga v denním životě, členové společnosti rehabilitační a fyzikální medicíny - sekce pro využití jógy v rehabilitaci (Jan Votava, Praha).

Pro začátky cvičení v naší škole mi byla metodicky i zkušenostmi nápomocna  Mudr. Marie Zemánková z Ostravy. Po absolvování stáže na Krajské poliklinice v Ostravě jsem  začínala v roce  1989/1990  uplatňovat některá cvičení i v naší škole.

Pránájáma, jama a nijama, Khatu pranam, Surja namaskar, Jacobsonova relaxace, autogenní trénink - pro mnohé tajuplně znějící názvy, které mimochodem před dětmi často neužívám,  skrývají v sobě (kromě posledních dvou jmenovaných technik) průpravná, dechová, relaxační, motivační cvičení, a cviky - pozice,  často i sociální zátěžové hry (v psychologii určené k osobnostnímu a sociálnímu rozvoji), které čerpají z jógového systému Jóga v denním životě a připomínají v konečné fázi ásány. Právě proto, že nejsem jóginka, nazývám tato cvičení

Speciální pohybová výchova s prvky jógy.

1_meditacni_sed_20091001_1636726142

Co je cílem cvičení? 

 

Naučit se správně dýchat, rozumět svému tělu, získat kontrolu nad chováním vědomě získávat sebekázeň a sebekontrolu, dovednost odpočinout si, načerpat energii a autosugescí se  pozitivně motivovat.

 

 

Meditační sed k navození pozitivního myšlení, zklidnění, uvolnění a vnitřní rovnováhy.

Jak cvičení aplikujeme ve vyučování v naší škole? 

Na nižším stupni jsme rozšířili  učební plán o jednu hodinu tělesné výchovy. Tak při týdenní tříhodinové dotaci je věnována právě jedna této aktivitě. Žáci od páté do deváté třídy mají možnost se cvičení zúčastňovat jednou týdně v zájmovém kroužku. Myslím, že vhodné a velmi efektivní je využití cvičení a prvků speciální pohybové výchovy  přímo ve vyučování. Vždyť relaxovaný přístup ke zvládání problémů je jeden z nejefektivnějších. Průpravná cvičení pro grafomotoriku - ať už jóga ruky nebo oka, se k využití v hodinách čtení a psaní přímo nabízejí.

2_volavka_20091001_1397265731
 3_strom_20091001_1266248268
   

Cvičení  koncentrace pozornosti v pozicích "volavka" a "strom"  patří k velmi náročným cvikům.

Jak lépe vzbudit nebo udržet zájem a pozornost o činnost než motivací příběhem, pohádkou, hrou na zvířátka? Jak lépe přesvědčovat než osobní zkušeností, získanou při hře, navozenou autosugescí, vizualizací, navozenou hudbou, slovem? Jak "přeladit" náladu nebo činnosti efektivně a  rychle? Umění odpočinout si potřebují nejen děti, ale i my, dospělí.

Domnívám se, že o to výrazněji uplatním zajímavé a nové přístupy u nás ve speciální škole, kde se setkávám s dětskými pacienty s psychiatrickými diagnózami.

Během let 1992 až dosud proběhly i metodické akce pro vychovatelky a učitelky základních škol okresu Opava, na kterých jim byly předávány zkušenosti z cvičení, metodické materiály a vždy shlédl i praktickou ukázku cvičení s dětmi různých věkových kategorií. V roce 2003 jsem své zkušenosti zveřejnila nejen v okrese Opava, ale byly publikovány s fotodokumentací  i v časopise Děti a my (č.3, rok 2003) a Moderní vyučování (č.2, rok 2003). Pedagogickým centrem Ostrava, pracovištěm Opava byla vydána metodická publikace, zpracovaná za základě mých zkušeností.

Hodina tělesné výchovy s uplatněním prvků jógy (případně činnost v zájmovém kroužku) má strukturu, kdy po  motivačních cvičeních ( u mladších dětí provázených říkadly a hrou na zvířátka) a sociálních hrách, následuje  Pozdrav slunce, dechová cvičení a průpravná cvičení k pozicím. Ty vybírám podle aktuální situace - "kolektivní" i "individuální" nálady dětí, únavy nebo aktivity, psychické a fyzické kondice, dokonce i podle počasí nebo denní doby. Po každém cviku následuje relaxace, doprovázená slovně, navozuji představy slovem i vhodnou hudbou, ke konci hodiny zařazuji celkovou relaxaci nebo autogenní trénink. Myslím, že je velmi důležitý i osobní příklad - cviky samozřejmě předvádím a zároveň koriguji fyzickým dotykem případné pohybové nedokonalosti dětí.

4_kotatko_20091001_1932224933
 5_tygrik_20091001_1330282278
 Relaxace v pozici koťátka.
 Relaxace v pozici tygříka.
 6_zajicek_20091001_1992476402  
 Relaxace v pozici zajíčka.
 

Evokace zájmu dětí o tuto aktivitu, to  je velmi dlouhý a nekonečný proces. Skupiny žáků se mění, často i během týdne. To "osvědčené", co uplatním u nějaké skupiny nebo jednotlivce, nemusí být efektivní a "zabrat" u druhých.

Práce je proto velmi náročná, ale také nekonečně  kreativní.

Po mnoha letech praxe v ní vidím efektivní a přínosnou metodu a přístup  nejen pro  žáky  speciální školy.

 

 

     
     
Aktualizováno ( Čtvrtek, 02 únor 2012 )
 
<< Předchozí   Další >>
Template
Template Template Template
Template Template