Template
Template Template
Template Pátek, 12 duben 2024 Template

Přihlášení

 
Template
Průběžná evidence nálezů zástupců měkkýšů (Mollusca) v Amvrakijském zálivu - Milan Kubačka
Napsal RNDr. Milan Kubačka   
Pátek, 13 březen 2009
Od roku 1998 provádíme nesystematický průzkum měkýšů žijících v Amvrakijském zálivu. Tento seznam obsahuje živočichy, jejichž schránky nacházíme na plážích především v oblasti Agii Apostoli - Preveza.

(Systém podle Ruperta Riedla (fauna und flora des Mittelmeeres, Hamburg; Berlin: Parey, 1983)

Autor: Milan Kubačka
Adresa: Edvarda Beneše 30, Opava 5, 747 05, Czech Republic

Poznámka:
Zjištěné druhy jsou značeny červeně.
_________________________________________________________________________________________

Charakteristika lokalit

Amvrakijský záliv
         Před asi 10 tisíci lety byla hladina Středozemního moře o 30 ? 40 metrů níže. Voda z řek Arahthos a Louros zaplavovala oblast dnešního Amvrakijského zálivu a odtékala do moře úžinou u Aktia. Rozsáhlé močály byly zarostlé bujnou vegetací, tak jako miliony let předtím.
Současný stav hladiny Středozemního moře je stejný již asi 2 tisíce let. Proto podmořský tunel, spojující Prevezu s Aktiem, je položen na dno do hloubky o něco větší než 20 metrů.
U Aktia se 2.9.31 před Kr. odehrála námořní bitva mezi odbojným Antoniem s egyptskou královnou Kleopatrou a Octavianem, pozdějším císařem Augustem. Na počest vítězství postavil Augustus na místě, kde leželo jeho vojsko, město vítězství ?Nikopolis?.
Výměna vody v zálivu je velmi nedokonalá a k tomu přistupuje ještě skutečnost, že na odvrácené, severní straně ústí do zálivu řeky Arahthos a Louros, odvodňující velkou část epiruské kotliny mezi Ioanninou a severojižní horskou osou Řecka. Odlišnost životních podmínek zálivu se projevuje v tom, že mnohým mořským organismům, živočichům i rostlinám, toto prostředí nevyhovuje, a proto zde úplně chybějí. Na druhé straně jiné organismy se tomuto prostředí dokonale přizpůsobily, a protože tu nemají konkurenci těch "vyloženě" mořských, opanovaly oblast a rozmnožily se nezvyklou měrou. Např. ostnokožci, ještě v prevezském přístavu zastoupeni sumýšem šeredným, už za prvním poloostrůvkem Agia Triada vůbec nejsou, zatímco krásná rybka slizoun paví, v Preveze ojedinělá, tady okupuje kdekterý balvan, vyčnívající z písčitého dna. Jak ukazují geologické vrstvy, jež se působením tektonických sil vynořily nad úroveň hladiny (Řecko patří mezi tektonické oblasti), podobné podmínky, jakých jsme svědky, panovaly v zálivu také v třetihorách..
Podél pobřeží roste rákos (Phragmites australis) a nejvyšší tráva v Evropě, připomínající bambus Arundo donax.
Na pláži je možno nalézt množství vyplavených trsů vaječných schránek ostranek (rod Murex), ulit jehlanek, hřebenatek, srdcovek a dalších mořských měkkýšů. Najdeme tu také sépiové kosti a schránky přirozeně vypreparovaných krabů a jiných mořských živočichů. Často tu zahlédneme lovící racky a stříbřité (Lalur argentatus) a rybáky obecné (Sterna hirundo). Největší atrakcí v zálivu jsou však delfíni obecní (Delphinus delphis), jeden z nich je ve znaku města Preveza, a obrovské vodní želvy karety (Caretta caretta). V plytkých vodách u pobřeží často loví užovka podplamatá (Natrix tessellata).

Geologický profil mořského břehu
Na vysoké stěně břehu, odkrytého erozní činnosti moře jsou vidět, jako snadno rozlišitelné, vrstvy z období čtvtohor (vrstva ornice samotné a ornice obohacené slínem) a vrstvy horního pliocénu, vytvořené v průběhu třetihor (vrstva slínu, přechodně zaplavovaná, vrstva bělavého břidlicového obzoru, z níž vypadávají ulity plžů rodu Gourmya, jichž v současnosti používají poustevníčci (rodu Clinabarius) jako své "domečky", a vrstva zuhelnatělé rostlinné hmoty, která byla v minulosti permanentně zaplavena.
Na odkrytém břehu byly v roce 1998 (Dr. Rostislav Morávek - Vlastivědné muzeum v Olomouci) nalezeny části klu "lesního slona" Loxodonta antiqua, který zde žil v Pleistocénu. Bylo to až 5 metrů  vysoké zvíře, větší než mamut, které mělo kly delší než 3 m. Radiokarbonovou metodou bylo prokázáno, že nalezené části klu jsou staré 35 000 let (+ - 2500 let).
Na tomtéž místě jsou od roku 1998 nalézány kamenné nástroje paleolitického člověka (žijícího před 40 tisíci lety) - kamenné nože, škrabadla, hroty šípů? Všechny tyto nálezy jsou v expozici Přírodovědného muzea v Neochori.
Hnědé uhlí (Kaouras, G. A Velitzelos, E., 1990)
Sladkovodní plži (druh Melanosteira)  - (Kaouras, G., a Velitzelos, E. 1985)

Kmen (Phyllum)  měkkýši  Mollusca
Podkmen (Subphylum) Aculifera

Třída (Clasis)  chroustnatky Placophora

Řád (Ordo)  Chitonida
Čeleď (Familia)  Chitonidae
Chiton olivaceus   chroustnatka středomořská

Řád (Ordo)  Acanthochitonida

Podkmen (Subphylum) Conchifera
Třída (Clasis)  plži  Gastropoda
Podtřída (Subclassis) plži předožábří Prosobranchia
Řád (Ordo)   Archaeogastropoda
Podřád (Subordo)  Vetigastropoda
Nadčeleď (Superfamilia) Zářezovky Pleurotomarioidea
Čeleď (Familia)  ušně Haliotidae
Haliotis lamellosa ušeň mořská

Čeleď (Familia) Fissurellidae
Diodora graeca  děrnatka řecká

Nadčeleď (Superfamilia) kotouče Trochoidea
Čeleď (Familia)   Trochidae
Gibbula magus  kotouč evropský
Gibulla varia
Monodonta turbinata

Čeleď (Familia)   Phasianellidae
Tricolia pulla

Podřád (Subordo) přílipky Patellina
Čeleď (Familia)   Patellidae
Patella caerulea přílipka modravá
Patella rustica

Řád (Ordo)   Caenogastropoda

Podřád (Subordo)  Mesogastropoda
Nadčeleď (Superfamilia)  Littorinoidea
Littorina neritoides

Nadčeleď (Superfamilia)  Cerithioidea
Čeleď (Familia)  věžule  Turritellidae
Turritella communis  věžule obecná


Čeleď (Familia)  jehlanky Cerithiidae
Bittium reticulatum
Gourmya vulgata  jehlanka obecná

Nadčeleď (Superfamilia)  Stromboidea
Aporrhais pes-pelecani  křídlatka pelikání

Podřád (Subordo)  Neogastropoda
Nadčeleď (Superfamilia)  Muricoidea
Čeleď (Familia)  ostranky Muricidae
Murex brandaris ostranka jaderská
Trunculariopsis truculus ostranka tupá
Thais haemastorma

Čeleď (Familia)   Coralliophilidae
Coralliophilla meyendorffi

Nadčeleď (Superfamilia)  Buccinoidea
Čeleď (Familia)   Buccinidae
Pisdania striata

Čeleď (Familia)  vršatky Nassariidae
Hinia reticulata
Nassarius reticulatus  vršatka síťkovaná
Nassa incrassata  vršatka pyskatá

Čeleď (Familia)   Pyrenidae
Columbella rustica  kolumbela

Nadčeleď (Superfamilia)  Conoidea
Čeleď (Familia)  homolice Conidae
Conus mediterraneus  homolice středomořská

Podtřída (Subclassis) plži zadožábří Opisthobranchia
Řád (Ordo)   Cephalaspidea

Podřád (Subordo)  Bullmorpha
Čeleď (Familia)   Scaphandridae
Scaphader lignarius skafandrovka

Řád (Ordo)   Anaspidea
Podřád (Subordo)  Aplysiomorpha
Čeleď (Familia)   Aplysiidae
Aplysia fasciata


Třída (Clasis)  kelnatky Scaphopoda

Řád (Ordo)   Dentaliida  
Čeleď (Familia)   Dentaliidae
Dentalium vulgare kelnatka obecná


Třída (Clasis)  mlži Bivalvia 

Nadřád (Superordo)  Palaeobranchia
Řád (Ordo    Solemyida
Čeleď (Familia)   Solemyidae
Solemya togata  Různožábřice středomořská

Nadřád (Superordo)  Autobranchia
Řád (Ordo)   Pteriomorpha
Podřád (Subordo) slávky Mytilina
Modiolus barbatus  slávka vousatá
Mytilus galloprovincialis  slávka středomořská
Mytilus edulis  slávka jedlá

Podřád (Subordo)  Arcina
Čeleď (Familia)  návky Arcidae
Arca noae  návka Noemova

Čeleď (Familia)   Anadaridae
Diluvarca diluvii

Čeleď (Familia)   Glycimeridae
Glycimeris glycimeris  Mandlovka evropská

Podřád (Subordo)  Pteriina
Nadčeleď (Superfamilia)  Pterioidea
Čeleď (Familia)  perlotvorky Pteriidae
Čeleď (Familia)   Pinnidae
Pinna nobilis kyjovka šupinatá

Nadčeleď (Superfamilia)  Pectinoidea
Čeleď (Familia)  hřebenatky Pectinidae
Chlamys multistriata
Chlamys varia
Aequipecten opercularis
Peplum clavatum
Protopecten glaber
hřebenatka svatojakubská Pecten jacobaeus

Čeleď (Familia)   Spondylidae
Spondylus gaederopus  ostnovka

Nadčeleď (Superfamilia)  Limoidea
Manteum infatum  zejovka nadmutá

Nadčeleď (Superfamilia) ústřice Ostreoidea
Ostrea edulis  lamellosa  ústřice jedlá
Ostra edulis tarentina
Ostrea edulis adriatica
Ostrea edulis  scristagalli

Řád (Ordo)   Heteropdonta
Podřád (Subordo)  Venerina

Nadčeleď (Superfamilia)  Chamoidea
Pseudochama gryphina

Nadčeleď (Superfamilia) srdcovky Cardioidea
Čeleď (Familia)   Carditidae
Venericardia antiquata
Cerastoderma edule  srdcovka jedlá
Acanthocardia echinata srdcovka ježatá
Sphaerocardium paucicostatum
 

Nadčeleď (Superfamilia)  Veneroidea
Čeleď (Familia)  zaděnky  Veneridae
Callista chione  zaděnka hladká
Venus ovata
Venus verrucosa  zaděnka jedlá
Chamelea gallina  zaděnka slepičí
Dosinia lupina

Čeleď (Familia)   Paphiidae
Venerupis decussata
Venerupis aurea

Nadčeleď (Superfamilia)  Tellinoidea
Čeleď (Familia)   Donacidae
Donax trunculus  violetka obecná (sekeranka)

Čeleď (Familia)   Psammobiidae
Solecurtus strigillatus  hřeblovka dvoupásmá
Psammocolla depressa
 

Podřád (Subordo)  Myina
Nadčeleď (Superfamilia) střenky Solenoidea
Solen marginatus  střenka jedlá
Ensis minor  střenka lusková

Nadčeleď (Superfamilia)  Adesmoidea
Čeleď (Familia)  skulaři Pholadidae
Pholas dactylus  skulař vrtavý


Třída (Clasis)  hlavonožci Cephalopoda
Řád (Ordo )  sépie  Sepiida
Čeleď (Familia)   Sepiidae
Sepia officinalis  sépie obecná
Sepia orbognyana sépie šelfová

Řád (Ordo )  chobotnice Octobrachia
Čeleď (Familia)   Octopodidae
Octopus vulgaris chobotnice pobřežní

Čeleď (Familia)   Argonautidae

Prameny a literatura:
Kapler, Oldřich: Život na dvou kolejích ? dva životopisy jednoho života ,Okresní stanice mladých přírodovědců v Opavě, 1994
Kapler, Oldřich: Se stanem a konservami, Okresní stanice mladých přírodovědců v Opavě, 1993
Kapler, Oldřich: Kroužek mořeské akvaristiky se představuje, Edice Hořec, KSMPř, Čkalovova 1881, Ostrava-Poruba, 1995
Kapler, Oldřich: V moři nežijí jen velryby ? mořská akvaristika, ASK Ostrava, 1993
Kapler, O., Onderka, T., Gazda, F., Pchálek, J., Kindl, J, Gill,  J, Holzer, M., Tomšíček, J., Mrázková, I.: Expedice Řecko 88, Okresní stanice mladých přírodovědců v Opavě, 1988
Poznámky: Kubačka, M., Kubačka, J., Mocková, H., Červený. D.
"Kaplerovy poznámky" - seznam živočichů a rostlin v Jónském moři a v Amvrakijském zálivu (červená složka)

Aktualizováno ( Pondělí, 25 listopad 2013 )
 
<< Předchozí   Další >>
Template
Template Template Template
Template Template