Template
Template Template
Template Pátek, 12 duben 2024 Template

Přihlášení

 
Template
Návštěvy: Olympia, Navplion, Mykény, Epidaurus, Starý Korint
Napsal RNDr. Milan Kubačka   
Pátek, 17 červenec 2009
Kromě přírody měli možnost účastnící setkání navštívit známé i méně známé antické památky. Je až s podivem, kolik se jich stihlo navštívit. Měli možnost obdivovat Olympii, Navplion, Mykény, Epidauros, korintský průplav, Starý Korint, Athény, Delfy během třídenního výletu. Nikopolis, Kassopi, Zalongo, Nekromanteion a Pargu na samostatných výletech. Koupali se v moři, které omývá ostrov Lefkádu a mohli sestoupit do kaňonu Acheron a projít se ve stejnojmenné řece, která spojuje svět s podsvětím.

Na Peloponés se dostáváme přes Korintský záliv trajektem z Andiria do Ria, který pluje po pravé straně impozantního mostu.

korintsky_kanal_1_20090727_1981706542 korintsky_kanal_2_20090727_1870438671 korintsky_kanal_3_20090727_2004035766
     

OLYMPIA dýchá atmosférou slavných starořeckých her. V areálu nejvyššího boha Dia Olympského projdete dílnou slavného aténského sochaře Feidia. Ze stínu borovic, budete obdivovat kolosální sloupy Diova chrámu, svatyni bohyně Hery, před kterou se zapaluje olympijský oheň, na světoznámém stadiónu si proběhnete alespoň jeho jednu délku l92,27 m a osvěžíte se u pramene ve stráni, jako kdysi vítězové slavných her.

1_olympia_20090725_1113098595 2_olympia_20090725_1867669561 3_olympia_20090725_1550757929
     
4_olympia_20090725_1009465145 5_olympia_20090725_1089044606 6_olympia_20090725_1735726359
     
7_olympia_20090725_1942938337 8_olympia_20090725_2047690473 9_olympia_20090725_1816004591
     

NAVPLIONU, prvnímu hlavnímu městu novodobého Řecka, se také nemůžete vyhnout. Někteří si vyšlápnou 857 schodů k mohutné pevnosti na výšině Palamidi, odkud je nádherný pohled na argolskou kotlinu. Jiní se projdou městem a skončí na pláži Egejského moře. Stihnout se dá obojí.

1_nafplion_20090725_1197373242 2_nafplion_20090725_1796677509 3_nafplion_20090725_2040938206
     
4_nafplion_20090725_1526725068 5_nafplion_20090725_1794691101 6_nafplion_20090725_1476496538
     

EPIDAURUS je znám jako posvátný okrsek boha lékařství Asklépia, který údajně léčil ve spánku. Toto místo je však nyní známo monumentálním divadlem s výbornou akustikou, kterou může ocenit při uvádění antických her pod širým nebem až l4 tisíc diváků.

1_epidauros_20090725_1160592094 2_epidauros_20090725_1127237875 3_epidauros_20090725_1345045352
     
4_epidauros_20090725_1201868359 5_epidauros_20090725_2096293433 6_epidauros_20090725_1196535422
     
7_epidauros_20090725_1778765238 8_epidauros_20090725_2098358050 9_epidauros_20090725_1629574682
Asklépius, bůh lékařství
   

Před šéfem se vždy třesu, říká náš lékař MUDr. Mirek Kozelský.

MYKÉNY vás určitě překvapí mohutností hradeb. Po návštěvě Átreovy pokladnice, kupolové hrobky již dávno vyloupené, se odebereme vzhůru k mykénskému hradu. Projdeme světoznámou Lví bránou a nahlédneme do šachtových hrobů, ve kterých Schliemann objevil doklady o tom, že pověsti o Trojské válce mají reálný základ. Jedině s baterkou můžeme sejít po 96 schodech k místu, kde sluhové krále Agamemnona chodili k pramenu pro vodu. Se změnou podnebí celá oblast Argolidy vyschla a mykénský hrad byl svými vládci opuštěn. Tak skončila kultura, která se rozvíjela v letech l550 - l200 př.n.l.
1_mykeny_20090725_1058173869 2_mykeny_20090725_1094265063 3_mykeny_20090725_1124862202
     
4_mykeny_20090725_1537395439 5_mykeny_20090726_1896072638 6_mykeny_20090725_2062743731
     
7_mykeny_20090725_1835346823 8_mykeny_20090725_1523159644 9_mykeny_20090725_1514978103
     
STARÝ KORINT na sebe upoutá pozornost dórskými sloupy Apollónova chrámu, hodnotnými sbírkami v muzeu, údajně nejlevnějšími stříbrnými šperky a nádhernou keramikou, kterou zdobí majitelé obchůdků řeckými motivy přímo před vašima očima.
1_stary_korint_20090725_1431889432 2_stary_korint_20090725_1995957651 3_stary_korint_20090725_1212901542
     
4_stary_korint_20090725_1654333294 5_stary_korint_20090725_1481655710 6_stary_korint_20090725_1233037940
     
7_stary_korint_20090725_1236695449 8_stary_korint_20090725_1161458086 9_stary_korint_20090725_1275418729
     
Aktualizováno ( Pondělí, 25 listopad 2013 )
 
<< Předchozí   Další >>
Template
Template Template Template
Template Template