Template
Template Template
Template Čtvrtek, 18 červenec 2024 Template

Přihlášení

 
Template
9. setkání opavských a ratibořských žáků a studentů v Řecku
Napsal RNDr. Milan Kubačka   
Pátek, 17 červenec 2009
Od roku 2000, kdy se konalo mezinárodní setkání mladých ekologů, výtvarníků a historiků na základně Natury v řecké  Agii Apostoli u Prevezy poprvé, se letos již devátého setkání zúčastnili žáci z opavské ZŠ Englišova, ZŠ Oldřišov, 1. Základní školy v Ratiboři a studenti z II. Licea Adama Mickiewicza z téhož polského města.

Dosud se všech setkání zúčastnilo 209 polských, 278 českých a 135 řeckých žáků a studentů. Od začátku s námi připravují setkání polské učitelky, z nichž učitelka výtvarné výchovy a historie z 1. ZŠ na Ostrogu Bogumila Beker od roku 2000 ještě v Agii Apostoli nechyběla. I ředitelka ze ZŠ Oldřišova Miroslava Halámková byla s námi na setkáních již mnohokrát.

Během dvou čtrnáctidenních turnusů se účastníci seznámili se středomořskou přírodou na vycházkách v okolí tábora, který je postaven mezi až několik set let starými duby a olivovníky na pobřeží Amvrakijského zálivu Jónského moře.

 

Vyučování přírodopisu v AGII APOSTOLI

Mezi odborníky, kteří seznamovali účastníky se subtropickými rostlinami byli Daneš Červený (odborník na orchideje prevezské oblasti) a Milan Kubačka, statutární zástupce občanského sdružení Natura Opava. Hady a obojživelníky představil a poutavě o nich vyprávěl herpetolog Ivan Zwach. Děti se seznámili nejen s duby a olivovníky, ale i s pistáciemi, fíkovníky, morušemi a mnoha dalšími pro nás exotickými rostlinami. Pracovník Vlastivědného muzea Rostislav Morávek z Olomouce, který vedl druhý turnus, je geolog. Tentokrát sice nenašel zkamenělé kosti prehistorických zvířat, jako během minulých setkání ? kosti lesního slona většího než nám známý mamut a části jeho klu. Pravěké nástroje, hroty šípů, kamenné nože a další kamenné industrie, které vyráběl pravěký člověk, najde vždy. Držet v ruce nástroj, se kterým pracoval člověk třeba před 40 000 lety, působí na nás velice zvláštním dojmem.

1_prirodoveda_20090717_1773033464 2_prirodoveda_20090717_1591954432 3_prirodoveda_20090717_1217048369
Seznámení se dřevinami. Tady si natrhejte vavřín. Zpočátku jsme se jich báli.
4_prirodoveda_20090717_1129730605 5_prirodoveda_20090717_1148317769 6_prirodoveda_20090717_1061798862
Bogumila Bak se nebojí. Botanický koutek. Bogumila Bak a botanik Daneš Červený.
7_prirodoveda_20090717_1690276734 8_prirodoveda_20090717_1472147431 9_prirodoveda_20090717_2041373137
Nejkrásnější olivovník. Herpetolog Ivan Zwach.

Ivan s hadem a Mirka s dětmi z Oldřišova.

Velmi mile nás překvapila vedoucí polské skupiny přírodovědců profesorka Licea v Ratiboři Bogumila Bak, která měla o naši činnost v Řecku velký zájem. Byla s námi v Řecku poprvé a určitě ne naposledy. Stejně tak i její studenti obdivovali zástupce hmyzu, plazů a rostliny.

 

Program devátého soustředění byl velmi pestrý, a proto náročný. V táboře jsme vlastně byli jen nezbytně dlouhou dobu.

O místech navštívených na třídenním výletě především po Peloponésu a během několika jednodenních výletů, píšeme v jiných článcích na těchto webových stránkách. Během těchto výletů byly navštíveny téměř všechny antické památky a zajímavé přírodní oblasti Peloponésu a jižní části pevninského Řecka.

Ale i samotný pobyt v duboolivovníkovém háji, pod kterými ve stínu byly postaveny stany, bylo co dělat. Děti si mohly hrát na blízkém hřišti. Odborníci jim přiblížili rostliny a živočichy, kterých se děti zpočátku bály. Seznámily se s geologickou minulostí i současnosti místa. Mohly se koupat v prohřátém Amvrakijském zálivu pod základnou nebo ve volném moři s vlnami několik km jízdy autobusem s pláží nazvané podle jednoho kamene trčícího z moře - Monolithi.

 

 

1_zivot_tabor_20090903_1296259688 2_zivot_tabor_20090903_1042980711 4_zivot_tabor_20090903_1202925880 3_zivot_tabor_20090903_1413838585
Příprava snídaně. Tak jsme obědvali. Dekorování polského družstva.
5_zivot_tabor_20090903_1624249630 6_zivot_tabor_20090903_1597089697 7_zivot_tabor_20090903_2005173756 8_zivot_tabor_20090903_1545265607
Nejlepší fotbalistky Polska. Lyceum z Racibórze. MUDr. Kozelský s kytarou. Opékání na pláži.

 

Během 9. setkání účastníci, kromě třídenního výletu na Peloponés, navštívili další památky a zajímavá místa v blízkosti Prevezy. Na jednodenních výletech to v oblasti Epiru byly: Nikopolis, Parga, Zakongo, Kassopi a Nekromanteion. 

NIKOPOLIS - město vítězství, vzdálené od Prevezy 6 km, bylo postaveno Augustem na počest vítězné bitvy a na místě, kde leželo jeho vojsko. Ve slavné bitvě u Aktia 2. září 31 př.n.l. bojovali Marcus Antonius a egyptská královna Kleopatra na jedné straně proti Octavianovi, pozdějšímu římskému císaři Augustovi. Zbytky hradeb, římské divadlo a malé muzeum stálo za návštěvu.

Město vzniklo tak, že podle rozkazu se ze širokého okolí sestěhovali obyvatelé. Přivezli s sebou veškerý majetek, včetně stavebního materiálu ze svých domů. V r. 63 n.l. navštívil Nikopolis apoštol Pavel. Město, ze kterého pocházel 13. papež Eleutherus (r.174-189), bylo zničeno Vizigóty (r.397) a Vandaly (r. 474). Znovu bylo postaveno císařem Justiniánem, ale v menším měřítku.

 

1_nikopolis_20090727_2009480815 2_nikopolis_20090727_1370970813 3_nikopolis_20090727_1143159726
Císař Augustus Justiniánovy hradby Odeon
4_nikopolis_20090727_1730462299 5_nikopolis_20090727_2071472010 6_nikopolis_20090727_1876962396
Studenti Licea Ratibórz Mozaiky jsou kryté  

 

 

PARGA vás přesvědčí o tom, že barvy na pohlednicích z Řecka nejsou vůbec přehnané. Toto malebné městečko jsme si prohlédli z benátského hradu (15. stol.)Zavedli nás k němu krásné uzoučké uličky, kde z obchůdku do obchůdku s ještě lákavější nabídkou čehokoliv, ale vždy typicky řeckého, je jen krok. Zde mnozí neodolají a zaplavou si na blízký ostrůvek a pokud si uchováte suché zápalky, rozsvítíte tenoulinkou svíčku v kostelíku nebo kapličce a na chvilku si vzpomenete na blízké doma.

 

1_parga_20090727_1961475902 3_parga_20090727_1708015030 2_parga_20090727_1119794543
Přístav v Parze Václav Ondrášek Ostrůvek s kostelíkem
4_parga_20090727_1713120664 5_parga_20090727_1652075330 6_parga_20090727_1501762069
Benátský hrad Pohled z hradu na pláž Uličky ve městě

 

ZALONGO - je místo, kde najdete půvabný ženský klášter vysoko v horách. Kaple pochází ze 7. stol. (výzdoba z 15. stol.). Na skále nad klášterem se nacházejí obrovské monumenty žen, které připomínají krutou historii. V roce 1803 odsud skočily 602 ženy na protest proti útlaku vládce Aliho Paši, který ovládal kraj ze svého sídla v Ioannině.

 

1_zalongo_20090727_2063648358 2_zalongo_20090727_1835158128 3_zalongo_20090727_1338892723
Ženský klášter   Výstup k památníku
4_zalongo_20090727_1091002566 5_zalongo_20090727_1677713215 6_zalongo_20090727_1161342308
Památník se opravuje   Sladkosti od jeptišek

 

KASSOPI - v tomto bývalém antickém městě založeném 360 let př. n. l. se zachovaly zbytky hlavní městské třídy. Informovaný návštěvník si představí i hlavní měšťanský dům s atriem a dva amfiteátry. Po zániku města (1. stol. př. n. l. nechal Augustus postavit Nikopolis. Naše přírodovědce každoročně zaujme pár velkých želv vroubených, které se nedají přehlédnout v rozvalinách slavného města.

 

1_kassopi_20090727_1709758622 2_kassopi_20090727_1092211653 3_kassopi_20090727_1475814040
Józefa Kielak s dětmi Skupina polských dětí U plánku památky
4_kassopi_20090727_1994376726 5_kassopi_20090727_1711409472 6_kassopi_20090727_1458509514
MUDr. Kozelský vypravuje Želva vroubená  

 

NEKROMANTEION - dosud jediná nalezena věštírna mrtvých. Zde protéká řeka mrtvých Acheron, která s řekou Kokýtos, přicházející ze severu, tvoří pravý úhel, o kterém se ve starověku věřilo, že je vchodem do podsvětí. Věštírnu mrtvých zmiňuje již Homér a podle Herodota je zde dějiště mýtu o Orfeovi a Eurydice.

 

1_nekromanteion_20090727_1151976375 2_nekromanteion_20090727_1437233186 3_nekromanteion_20090727_1693411952
Městečko Nekromanteion Město mrtvých  
4_nekromanteion_20090727_2079463416 5_nekromanteion_20090727_1392291773 6_nekromanteion_20090727_2072259803
  V kryptě mohli pozůstalí hovořit s mrtvými.

 

KAŇON ŘEKY ACHERON
Obdivovatele přírody potěšila návštěva oblasti řeky Acheron - oblasti mimořádného ekologického a přírodního významu. Ekosystém, který se zde nalézá, byl zařazen do mezinárodního programu "Příroda 2000". Bájná řeka Acheron zde vytváří fantastické scenérie hluboce zařezaného kaňonu, po jehož vrstevnici jsme dospěli krátkou pěší túrou k místu středního toku. Obdivovali jsme vyvěračky studené vody v krasové oblasti a bizarní tvary vápencových balvanů. Podle řecké mytologie řeka spojuje náš svět s podsvětím, kam teče její voda.

1_acheron_20090727_2052453621 2_acheron_20090727_1052848557 3_acheron_20090727_2099002160
Kaňon řeky Acheron. Koupání ve chladné vodě.
4_acheron_20090727_1708185422 5_acheron_20090727_1686075128 6_acheron_20090727_1360115977
Ostrov v řece Acheron. Vedoucí na platanu.

Vyčerpaní odpočíváme.

OSTROV LEFKADA, který je považován za Odysseovu vlast, nás nadchl krásnými zátokami a blízkými ostrůvky, z nichž ten největší Skorpiós je majetkem dědiců známého rejdaře Onassise. Na Lefkádu se dostanete pohodlně autobusem přes sklápěcí most, což mnohé překvapilo.

 

 

 

1_lefkada_20090727_1675347600 2_lefkada_20090727_1921361635 3_lefkada_20090727_1682930320
Klášter Faneromi. Zvonkohra v klášteře. Eleni Andronikidu starší.
4_lefkada_20090727_1473980380 5_lefkada_20090727_1221445278 6_lefkada_20090727_1253920224
Eleni Andronikidu mladší. Koupání v azurovém moři.  

 

Na Peloponésu jsme navštívili světově proslulé antické památky jako Olympii, Mykény, Epidauros, Starý Korint a po kempování v Tolu jsme se vypravili na další etapu našeho putování. Překonali jsme technickou památku Korintský kanál a tak opustili Peloponés a dostali se znovu na pevninské Řecko.

 

KORINTSKÝ KANÁL byl prokopaný v letech l882 - 93. Překvapí vás svou technickou dokonalostí a nebudete věřit, že je dlouhý 6300 m, a že se díváte do hloubky téměř osmdesáti metrů. Za ním zastavujeme, abychom si mohli pořídit snímek.

 

korintsky_kanal_1_20090727_1538722882 korintsky_kanal_2_20090727_1056424095
   

 

ATHÉNY se nedají zvládnout snad ani za týden. Proto, kdo nebyl alespoň na Akropoli, v Národním archeologickém muzeu a netoulal se labyrintem uliček Plaky, nebyl v tomto téměř pětimilionovém městě.

 

1_atheny_20090727_1404981808 2_atheny_20090727_2069285127 3_atheny_20090727_1494540955
     
4_atheny_20090727_1646054374 5_atheny_20090727_1914919478 6_atheny_20090727_1954644049
     
7_atheny_20090727_1232072474 8_atheny_20090727_1917892639 9_atheny_20090727_1171378966
     

Běžní turisté si mohli prohlédnou nové muzeum také poprvé v neděli 21.6.2009 za symbolické vstupné jedno euro, které bude platit po celý rok 2009. Myšlenku nového muzea Akropole se řecké vlády pokoušely realizovat od roku 1974. Nakonec byla mohutná stavba projektovaná francouzsko-švýcarským architektem Bernardem Tschumim a přišla na 130 milionů eur (3,5 miliardy korun). Skleněná budova o rozloze 15 tisíc metrů čtverečních stojí na 92 pilotech uprostřed archeologických památek pod proslulou antickou Akropolí asi 300 metrů od ní. Zde byly do vzdušných prostor, prosvícených přirozeným světlem, přestěhovány skvosty antického umění, které jsme dosud mohli obdivovat ve starém Akropolském muzeu za Parthenonem na Akropoli. Jedná se o více než 350 fragmentů a soch. Počítá se ovšem s tím, že Řecku budou navráceny památky odsud odvezené a přechovávané v jiných zemích. Například se vede třicetiletý spor s Britským muzeem o parthenonské vlysy, které jsou zde, věřme, že jen dočasně, umístěny. Největší dojem u návštěvníků vyvolá právě sál nazývaný Parthenon s přímým pohledem na Akropolis s Parthenonem. Sál je zatím bez těchto vlysů.

1_muzeum_akropolis_20090715_1373771729 2_muzeum_akropolis_20090715_2079141908 3_muzeum_akropolis_20090715_2038899411
4_muzeum_akropolis_20090715_1369749809 5_muzeum_akropolis_20090715_1602928494 6_muzeum_akropolis_20090715_1340799979
7_muzeum_akropolis_20090715_1288314057 8_muzeum_akropolis_20090715_1094502938 9_muzeum_akropolis_20090715_1728541512
   

MUDr. Miroslav Kozelský na základně Natura Opava v Agii Apostoli u Prevezy

 

 

 

DELFY jsou podle některých obdivovatelů Řecka nejkrásnější antickou památkou. Bezesporu byla tato věštírna boha Apollóna umístěna do překrásné scenérie pohoří Parnassos. Návštěvníci zde obdivují známou kruhovou stavbu Tholos, Apollónův okrsek a v muzeu mezi cennými exponáty proslulý kamenný delfský omfalos (pupek), pokládaný ve starověku za střed světa.
1_delfy_20090727_1093237009 2_delfy_20090727_1617987718 3_delfy_20090727_1434939983
Pokladnice Athéňanů.   Amfiteatr
4_delfy_20090727_1178869045 5_delfy_20090727_1684169806 6_delfy_20090727_1745056626
  Vozataj  
7_delfy_20090727_1372930706 8_delfy_20090727_1219047355 9_delfy_20090727_1609769347
Polská skupina Lucie Balarinová Apolónův okrsek.

 

Na Peloponés se dostáváme přes Korintský záliv trajektem z Andiria do Ria, který pluje po pravé straně impozantního mostu.

korintsky_kanal_1_20090727_1981706542 korintsky_kanal_2_20090727_1870438671 korintsky_kanal_3_20090727_2004035766
     

OLYMPIA dýchá atmosférou slavných starořeckých her. V areálu nejvyššího boha Dia Olympského projdete dílnou slavného aténského sochaře Feidia. Ze stínu borovic, budete obdivovat kolosální sloupy Diova chrámu, svatyni bohyně Hery, před kterou se zapaluje olympijský oheň, na světoznámém stadiónu si proběhnete alespoň jeho jednu délku l92,27 m a osvěžíte se u pramene ve stráni, jako kdysi vítězové slavných her.

1_olympia_20090725_1113098595 2_olympia_20090725_1867669561 3_olympia_20090725_1550757929
     
4_olympia_20090725_1009465145 5_olympia_20090725_1089044606 6_olympia_20090725_1735726359
     
7_olympia_20090725_1942938337 8_olympia_20090725_2047690473 9_olympia_20090725_1816004591
     

NAVPLIONU, prvnímu hlavnímu městu novodobého Řecka, se také nemůžete vyhnout. Někteří si vyšlápnou 857 schodů k mohutné pevnosti na výšině Palamidi, odkud je nádherný pohled na argolskou kotlinu. Jiní se projdou městem a skončí na pláži Egejského moře. Stihnout se dá obojí.

1_nafplion_20090725_1197373242 2_nafplion_20090725_1796677509 3_nafplion_20090725_2040938206
     
4_nafplion_20090725_1526725068 5_nafplion_20090725_1794691101 6_nafplion_20090725_1476496538
     

EPIDAURUS je znám jako posvátný okrsek boha lékařství Asklépia, který údajně léčil ve spánku. Toto místo je však nyní známo monumentálním divadlem s výbornou akustikou, kterou může ocenit při uvádění antických her pod širým nebem až l4 tisíc diváků.

1_epidauros_20090725_1160592094 2_epidauros_20090725_1127237875 3_epidauros_20090725_1345045352
     
4_epidauros_20090725_1201868359 5_epidauros_20090725_2096293433 6_epidauros_20090725_1196535422
     
7_epidauros_20090725_1778765238 8_epidauros_20090725_2098358050 9_epidauros_20090725_1629574682
Asklépius, bůh lékařství
   

Před šéfem se vždy třesu, říká náš lékař MUDr. Mirek Kozelský.

MYKÉNY vás určitě překvapí mohutností hradeb. Po návštěvě Átreovy pokladnice, kupolové hrobky již dávno vyloupené, se odebereme vzhůru k mykénskému hradu. Projdeme světoznámou Lví bránou a nahlédneme do šachtových hrobů, ve kterých Schliemann objevil doklady o tom, že pověsti o Trojské válce mají reálný základ. Jedině s baterkou můžeme sejít po 96 schodech k místu, kde sluhové krále Agamemnona chodili k pramenu pro vodu. Se změnou podnebí celá oblast Argolidy vyschla a mykénský hrad byl svými vládci opuštěn. Tak skončila kultura, která se rozvíjela v letech l550 - l200 př.n.l.
1_mykeny_20090725_1058173869 2_mykeny_20090725_1094265063 3_mykeny_20090725_1124862202
     
4_mykeny_20090725_1537395439 5_mykeny_20090726_1896072638 6_mykeny_20090725_2062743731
     
7_mykeny_20090725_1835346823 8_mykeny_20090725_1523159644 9_mykeny_20090725_1514978103
     
STARÝ KORINT na sebe upoutá pozornost dórskými sloupy Apollónova chrámu, hodnotnými sbírkami v muzeu, údajně nejlevnějšími stříbrnými šperky a nádhernou keramikou, kterou zdobí majitelé obchůdků řeckými motivy přímo před vašima očima.
1_stary_korint_20090725_1431889432 2_stary_korint_20090725_1995957651 3_stary_korint_20090725_1212901542
     
4_stary_korint_20090725_1654333294 5_stary_korint_20090725_1481655710 6_stary_korint_20090725_1233037940
     
7_stary_korint_20090725_1236695449 8_stary_korint_20090725_1161458086 9_stary_korint_20090725_1275418729
     

 

V muzeu jsme museli provést několik úprav, chemicky jsme ošetřili vystavené exponáty. Obdivovali jsme se dřevinám, které jsme vysadili v botanické zahradě u muzea, ale i prvnímu z deseti zastavení v přírodě prevezské oblasti - Vápencovému lomu v Agios Thomas, který byl z evropských peněz rekultivován. Kéž by tak dopadla všechna další zastavení.

Naše původní myšlenka vytvořit u Prevezy Mezinárodní ekocentrum, jehož součástí je Přírodovědné regionální muzeum, Škola ekologické výchovy, botanická zahrada, stanová základna v Agii Apostoli a konečně i naučná stezka Deset zastavení v krajině prevezské oblasti, se pomalu začíná naplňovat.

 

1_muzeum_20090718_1628929322 2_muzeum_20090718_1920687981 3_muzeum_20090718_1561631789
4_muzeum_20090718_1027169521 5_muzeum_20090718_1669227447 6_muzeum_20090718_1431574293
9_muzeum_20090718_1744463485 7_muzeum_20090718_1099286139 8_muzeum_20090718_1139846846
Ekosystém ústí řeky. Ekosystém pobřeží Ekosystém lidských sídlišť.
10_muzeum_20090718_1913861336 11_muzeum_20090718_1804898601 12_muzeum_20090718_1798247962
Tabule naučné stezky. Zápis do knihy návštěv. Pohled z muzea.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktualizováno ( Pondělí, 25 listopad 2013 )
 
<< Předchozí   Další >>
Template
Template Template Template
Template Template