Template
Template Template
Template Úterý, 05 březen 2024 Template

Přihlášení

 
Template
NAUČNÁ STEZKA - Přírodovědná naučná stezka Mladeckem
Napsal Jakub Kubačka   
Pondělí, 08 říjen 2012

  Přírodovědná naučná stezka Mladeckem má sloužit žákům základních škol pro hlubší poznání širšího okolí Mladecka. Vznikla v rámci projektu základní školy Mladecko "Komplexní pohled na dění kolem nás jako nástroj sebereflexe a environmentálního rozvoje". Naše organizace Natura Opava v projektu poskytovala odborné poradenství, kompletně zpracovala naučnou stezku, včetně vytvoření stojanů a jejich instalace. Součásti dodávky bylo i vytvoření reklamních letáků o škole a stezce, manuál stezky a série pracovních listů pro první a druhý stupeň ZŠ. Grafická úprava stezky je velmi atraktivní, provedení stojanů je bytelné a kvalitní. Stezka se řadí mezi jedny z nejhezčích ve Slezsku. 

 

mladeckoi_20121008_1300929488.jpg

Na deseti zastaveních jsou žáci seznamováni s historií školy, obce a se základními ekosystémy, které se v této oblasti vyskytují. Nejedná se jen o poznání typických zástupců jednotlivých společenství rostlin a živočichů na určitém stanovišti, ale především o rozkrytí jejich vzájemných vztahů. Cílem poznávací a vzdělávací stezky je také poskytnout žákům informace o způsobech ochrany přírody.  Stezku může využívat i široká veřejnost, která chce poznat geologickou minulost a přírodu Mladecka. Tato oblast patří do Nízkého Jeseníku a je součástí Mikroregionu Hvozdnice. V tomto regionu přírodu lužního lesa představuje i naučná stezka Hvozdnice ve Slavkovském lese u obce Slavkov u Opavy.

Přejeme všem návštěvníkům Přírodovědné
naučné stezky Mladeckem, aby si z procházky vzali nejen poučení, ale především odnesli pěkné zážitky z krásné přírody.


 

 


 

 

 

 

 

 


 


 

 

 

Aktualizováno ( Pondělí, 08 říjen 2012 )
 
Template
Template Template Template
Template Template