Template
Template Template
Template Pátek, 12 duben 2024 Template

Přihlášení

 
Template
Akce v rámci oslav Dne Země v Opavě
Napsal Jakub Kubačka   
Úterý, 06 květen 2014

Do tradičních oslav Dne Země se letos zapojily vice než čtyři desítky škol, institucí, neziskových organizací a spolků. Pro prezentaci své činnosti bylo mnohým umožněno postavit si své stanoviště na náměstí Osvoboditelů v Opavě. Mnohé instituce toho využili při slavnostním zahájení oslav v neděli 27.4.

U stánku prezentovalo občanské sdružení Natura Opava svou činnost podle motta "Učíme se v o přírodě v přírodě". Tentokrát to nebylo na vycházce k vodě, ale vodní živočichy si mohli účastnící oslav vylovit v akváriu a prohlédnout si vodní breberku pod binokulární lupou. Využily toho nejen děti, které u stánku byly stále, ale i jejich rodiče. Mnozí ze zvědavců poprvé viděli larvu vážky, šídla, jepice, brouka potápníka i jeho larvu a další obyvatele tůní v Raduňském mokřadu. Ty nejmenší bavilo hlavně vylovit breberku a pokud se jim podařilo lupu zaostřit, mohli vidět i třeba kusadla vodního brouka. Pro obdivovatele suchozemského hmyzu byla připravena vycházka pod názvem Za skrytými obyvateli města.

U dalšího stanoviště se žáci i jejich rodiče dověděli o možnostech studia Masarykově střední škole zemědělské a Vyšší odborné škole. Mendelovo gymnázium připravilo letos soutěž v poznávání  našich ryb. Byla stejně úspěšná, jako v minulém roce soutěž v poznávání našich ptáků.

Jinde byla možnost seznámit se s našimi velkými šelmami, poznat je například podle stop na sádrových odlitcích. Byla zde i možnost podívat se do hvězdářského dalekohledu, který by byl určitě platnější v noci, ale všichni měli možnost z výstavky se dovědět mnoho zajímavého z hvězdné oblohy a o naší sluneční soustavě. Na stanovišti OS Za Opavu jste si mohli koupit výrobky z férového obchodu Fair trade atd.

Skautský oddíl pod názvem Mikan, což znamená v indiánském jazyce stopař, představil práci svých čtyř družin Bobři, Vlci, Šakali a Káňata. Jejich cílem je poznávání přírody, utužování společenských i kamarádských vztahů a vzájemná spolupráce. Oddíl pořádá časté celodenní a vícedenní výpravy do lesů, kde si naši členové osvojí mnohé dovednosti. 

denzeme14_1_20140505_1987121489.jpg
 denzeme14_2_20140505_1758482261.jpg denzeme14_3_20140505_1276258515.jpg
denzeme14_4_20140505_1132118383.jpg
     Jakub Kubačka OS Natura
 
 denzeme14_5_20140505_2045820912.jpg  denzeme14_6_20140505_1491443207.jpg  denzeme14_7_20140505_1045900054.jpg  denzeme14_8_20140505_1244752236.jpg
    Ing. Arnošt Klein MSZŠ
   
 denzeme14_9_20140505_1122741683.jpg  denzeme14_10_20140505_1844212237.jpg  denzeme14_11_20140505_1844046187.jpg  denzeme14_12_20140505_1615538489.jpg
       

Exkurze na Raduňský mokřad

Když jsme přišli na exkurzi na mokřad v Raduni, zaujaly nás okamžitě dětské obličeje doslova přilepené na stěny akvárií, ve kterých plavali čolci, potápníci, ale také slunečnice pestrá, které se daří v tůních s bohatým porostem vodních rostlin. Akvária byla instalována Petrem Bláhou, řečeným Indián a byl to velmi dobrý nápad. Plné dvě hodiny nás Petr poutavě poučoval o našich obojživelnících, žábách, čolcích a o nás lidech, kteří jim z neznalosti škodí. Z třiceti pěti posluchačů se nenašel jediný, kterého by nezaujal svým živým a nadšeným projevem. I ti, kteří měli doposud k obojživelníkům v nejlepším případě rezervovaný vztah, se do žabiček doslova zamilovali.

 denzeme14_13_20140505_1351250027.jpg denzeme14_14_20140505_1579898733.jpg
denzeme14_15_20140505_1215152921.jpg
denzeme14_16_20140505_1175043489.jpg
   Herpetolog Petr Bláha
   
 denzeme14_17_20140505_1118460984.jpg  denzeme14_18_20140505_1686254333.jpg  denzeme14_19_20140505_1228739665.jpg  denzeme14_20_20140505_1169610523.jpg
   Uprostřed ing. Kamil Lisal
 Vpravo Dr. Katka Pálková
 
 denzeme14_21_20140505_1598926388.jpg  denzeme14_22_20140505_1530036591.jpg  denzeme14_23_20140505_1728878608.jpg  denzeme14_24_20140505_1375801632.jpg
 Čolek velký
 Hořavka duhová
 Potápník vroubený  

Postupně byli návštěvníkům mokřadu představeni jejich obyvatelé. Kuňky obecné, kuňky žlutobřiché i jejich kříženci, skokan krátkonohý, zelený a skřehotavý, skokan hnědý, ropucha obecná a rosnička zelená. Pulce naší žáby blatnice skvrnité jsme mohli vidět v jednom z akvárií. Z hadů to byla užovka obojková a z ještěrů slepýš křehký a ještěrka živorodá.  Vůbec nám nevadilo, že jsme mohli a že byla zima.

Závěr přednášky věnoval Petr obecným zásadách ochrany obojživelníků. Krátké, ale bohaté historii Raduňského mokřadu, jako místa, kde probíhají hydrobiologická cvičení a akce, které jsme byli právě svědky. To vše jsme se dověděli při prohlídce mokřadu, u něhož byly vybudovány "hadníky", místa pro rozmnožování užovek a ještěrek.

Akce se zúčastnil i majitel firmy Semix Pluso ing. Kamil Lisal, který se zasloužil o projekt Raduňský mokřad. Je to člověk, který snad, co se týče záchrany zajímavých biotopů a rostlin a zvířat, neumí říct "To nejde, to se nepovede!", protože si to ani nepřipouští.

Pozorování ptáků v parku Nejkrásnější melodie

Když se chcete naučit určovat ptáky podle hlasových projevů, pořiďte si CD s jejich nahrávkami a pouštějte si je tak dlouho, až dostanete ptačí zpěv do ucha. Přitom však nezapomeňte chodit na vycházky do přírody. Toto nám řekl ornitolog Otakar Závalský na vycházce, která byla další akcí v rámci oslav Dne Země v Městských sadech. Ptáky při procházce nemusím ani vidět. Podle hlasu poznám, že nad námi letí vrána šedivka, v korunách se ozývá typický zpěv pěnkavy obecné, rehka zahradního,  atd. atd.

Hned zpočátku účastníky upozornil na hlas sýkory koňadry a v průběhu vycházky na celkem 29 ptáků. Jeden z účastníků si všechny ptáky zapisoval, takže údaj překvapil i samotného ornitologa. Málokdy se stane, abychom uslyšeli a určili tři desítky ptáků.

Dověděli jsme se mnoho zajímavého o ptácích. Příjemným zpestřením bylo i pozorování puštíka obecného, kterého jsme viděli na větvi těsně u kmenu lípy. Za chvíli po nás ho objevili i ptáci a hlasitě na něj doráželi.  Skončili jsme u kukačky, kterou jsme slyšeli jako poslední. Líbil se nám trylek a tlukot slavíka obecného, který je pokládán za našeho nejlepšího ptačího zpěváka. Mezi ně patří i drozd zpěvný a kos černý, kteří dokážou napodobit i jiné ptáky. Ty jsme slyšeli a viděli opakovaně.

 denzeme14_25_20140505_1972931040.jpg denzeme14_26_20140505_1501706563.jpg
 denzeme14_27_20140505_1848104699.jpg  denzeme14_28_20140505_1812447847.jpg
 Ornitolog Otakar Závalský
   Holub hřivnáč
 Kachny divoké v náhonu
 denzeme14_29_20140505_1196428031.jpg  denzeme14_30_20140505_2047409732.jpg  denzeme14_31_20140505_1679386635.jpg  denzeme14_32_20140505_1265176294.jpg
     Brhlík lesní
 
 denzeme14_33_20140505_1341599999.jpg  denzeme14_34_20140505_1645392334.jpg  denzeme14_35_20140505_1569061349.jpg  denzeme14_36_20140505_1526324378.jpg
   Pozorujeme puštíka
   
Vycházku jsme ukončili oficiálně u lípy, kde se radovaly sýkory koňadry z obsazené dutiny ve kmenu.

Odcházeli jsme s přesvědčením, že když uslyšíme ptačí zpěv, vzpomeneme si na sympatického usměvavého pana ornitologa Otakara Záválského. Koupíme si CD, naposloucháme zpěvy ptáků a potom budeme sami ptáky určovat podle zpěvu. Naše vycházka bude o to bohatší.

Fotografie: Milan Kubačka

Aktualizováno ( Středa, 07 květen 2014 )
 
<< Předchozí   Další >>
Template
Template Template Template
Template Template