Template
Template Template
Template Neděle, 21 duben 2024 Template

Přihlášení

 
Template
Biokoridor na místě odkrytého potoka v Mokrých Lazcích
Napsal RNDr. Milan Kubačka   
Středa, 09 červen 2010
Hned po válce, období strádání a hladu, bylo potřeba osázet a osít pole, aby bylo co jíst. Bylo potřeba každého kousku země. Rozorávaly se meze, vysoušely vlhké louky a močály, scelovaly se pozemky. Dokonce nám vadil i potok, který bránil velkoplošnému obdělávání půdy. Takže se zatrubnil, aby nebyl ani vidět. Až jsme se dostatečně najedli, protože produktivita práce rychle rostla a později měl každý televizi, ledničku a nevím, co ještě, prostě všechno, i to co nepotřeboval, pak jsme teprve začali ekologicky přemýšlet a nyní nám  začíná  docházet, co jsme to vlastně udělali.

Začínáme naopak potoky odkrývat, vysazovat remízky a konečně necháváme vodu volně se vylévat do lužních lesů, kam vždy patřila. Navíc zjišťujeme, že to přírodě prospívá a zmenšuje to riziko záplav.

Kdysi byla naše krajina protkána biokoridory. Tvořily je stromořadí u polních cest, remízky, lesíky v polích, potoky, potůčky s pobřežními porosty, podmáčené louky, tůně a jiné krajinné prvky, které krajinu zdobily a pomáhaly udržovat v krajině ekologickou stabilitu.

stitina_biokoridor_1_20100608_1895425719.jpg stitina_biokoridor_2_20100608_1607714906.jpg  stitina_biokoridor_3_20100608_1254391616.jpg stitina_biokoridor_4_20100608_1443345001.jpg
       
 stitina_biokoridor_5_20100608_1167718971.jpg  stitina_biokoridor_6_20100608_1987249323.jpg  stitina_biokoridor_7_20100608_2018472662.jpg  stitina_biokoridor_8_20100608_1576282812.jpg
       

Člověk je ale nepoučitelný, stále děláme hlouposti. Provádíme těžbu ropy pomocí vrtů na dně moře až 1,5 km hluboko, aniž si dostatečně uvědomíme rizika. Vytvoříme takto ropnou lagunu místo mexického zálivu a Golfský proud se už postará, aby se ropa dostala až k evropským břehům. To budou mít rybáři v Norsku a v severním moři radost! Těžíme uhlí jen pro spálení v elektrárnách, ačkoliv jaderné elektrárny jsou stále bezpečnější a ekologicky čistší. Ropa, která na politickém poli ve světě vyvolává zlou krev, se pořád těží. Aut je stále více, hlavně ta kamionová přeprava. Stačí při tom málo, převést ji na železnici a odpadnou protesty obcí, které nemají obchvat. A začneme dýchat čistý vzduch. Jenže ropa a automobilový průmysl je stále velký kšeft, tak proč ho nevyužít.

Povodně se staly neoddělitelnou součástí našeho života, ale na místech záplav se stále staví. Například v Opavě jsou stavební místa na hoštických loukách, zkuste hádat, jak tam ti noví obyvatelé dopadnou. Se změnami klimatu se nedá očekávat, že pršet bude, když budeme chtít a voda poteče směrem, kterým chceme. Řeka, která si našla cestu během tisíců let, má svou paměť.

Přitom si stačí uvědomit, že žijeme v omezeném prostoru. Na kulaté planetě, kde se nedá kam schovat a kde není kam schovat odpad. Je možno a nutno ho recyklovat, ale to je zatím nepopulární. Vždyť jsme se zatím ještě ani nenaučili odpad třídit.

Začínáme zvolna, ale přece. Odkrytý potok s metodickou podporou Agentury ochrany přírody a krajiny - středisko Ostrava v Nivě v Mokrých Lazcích může být dobrý začátek.

Můžeme se těšit, že na podnět Agentury ochrany přírody a krajiny budou revitalizovány i Koutsko-zábřežské louky, kde dojde k zásahům, které zlepší ekologickou stabilitu tohoto chráněného území.

Informace na http://iszp.kr-moravskoslezsky.cz/cz/temata/projekty/projekty-v-priprave-2423/

Fotografie Bc. Jakub Kubačka

 

Projekty Natury Opava:

pdf PDF biokoridor_2009

Projekt biokoridoru od řeky Opavv po řeku Odru v Ratiboři

 

Související článek:

Smutné Frajhuzy v ziměAktualizováno ( Pondělí, 14 únor 2011 )
 
<< Předchozí   Další >>
Template
Template Template Template
Template Template