Template
Template Template
Template Neděle, 21 duben 2024 Template

Přihlášení

 
Template
Bromélie - živé cisterny, filodendrony - milenci stromů
Napsal RNDr. Milan Kubačka   
Pondělí, 14 červen 2010
V říši rostlin najdeme mnoho zajímavých adaptací, které pomáhají nejrůznějším druhům zabezpečit si místo, prostor, vodu, živiny, světlo, opylovače, ochránce, aby lépe obstály v konkurenci s jinými druhy. Mezi mnoha typy uzpůsobení podmínkám prostředí, se vyvinuly rostliny, které shromažďují a zadržují vodu - cisternové bromélie. Vlhké klima a hojné dešťové srážky rozvinuly tyto rostliny do zvláštní růstové formy epifytů rostoucích na stromech, na skalách, na padlých kmenech i v terestrické vegetaci pralesů Střední a Jižní Ameriky. Listy bromélií sestavené do důmyslných růžic, jejichž spodní části vytvářejí jakési zásobníky vody, jsou až po okraj naplněny vodou.

Organické zbytky a minerální látky, které napadají mezi listy bromélií do nádržek vody jsou hlavním zdrojem výživy těchto rostlin.

Živých cisteren využívá mnoho živočichů a rostlin, jsou zde druhy vázané jen na toto prostředí. Jen v broméliích Kostariky je popsáno 250 živočichů. V živých cisternách a vlastně malých přirozených akváriích, žijí larvy vodního hmyzu, z obratlovců třeba obojživelníci.

frank_kreslir_1_20100613_1158832478.jpg
 frank_kreslir_2_20100613_1731559968.jpg  frank_kreslir_3_20100613_1573402482.jpg frank_kreslir_4_20100613_1179888540.jpg
 Ing. Miroslav Frank
 Kresba filodendronu
 Filodendron sp.
 Kresba bbromélie
 frank_kreslir_5_20100613_1553777206.jpg  frank_kreslir_6_20100613_1348730362.jpg  frank_kreslir_7_20100613_1718407119.jpg  frank_kreslir_8_20100613_1447722997.jpg
 Bromélie sp.
  Bromélie sp.   Bromélie sp.   Bromélie sp.
 frank_kreslir_9_20100613_1838076881.jpg  frank_kreslir_10_20100613_1668773427.jpg  frank_kreslir_11_20100613_1543373889.jpg  frank_kreslir_12_20100613_1969696663.jpg
     Citlivka, mimoza
 Justácie Jacobinia carnea

Filodendrony - milenci stromů. Tyto velmi oblíbené rostliny pěstované v bytech mají své hojné zástupce v celých amerických tropech. Je popsáno na 250 druhů filodendronů od drobných rostlin až po mohutné exempláře. Jsou vázány na vlhké tropické klima. Latinské pojmenování Philodendron Schott, poprvé odvodil a publikoval významný rakouský botanik Heinrich W. Schott, který žil v letech 1794 až 1865. Všiml si, že filodendrony jsou v převážné většině svou existencí závislé na stromech, po kterých šplhají a přichytávají se kořeny, užívají stromů jako životních opor, na kterých se dovedou rozrůst do krásných exemplářů. Filodendrony skutečně stromy objímají. Do latinské nomenklatury pak v tomto smyslu zavedl H.W. Schott výrazy: philo-láska a dendron-strom.

Filodendrony šplhají ze země do korun pralesních velikánů, přichytávají se kůry a různých opor svými vzdušnými kořeny, které se v substrátu a napadaném detritu zakrátko přemění v kořeny vyživovací. Současně jsou velmi pevně přichyceny kořenovým vlášením k podkladu.

Ing. Miroslav Frank má k rostlinám velmi dobrý vztah, který vyjadřuje i tím, že je rád kreslí a velmi pěkně o nich píše.

Text: Ing. Miroslav Frank

Fotografie:

Bc. Jakub Kubačka

- Významné parky Opavska - publikace

pdfvyznamne_parky_opavska_2009_01_20

pdfvyznamne_parky_opavska_2009_21_40

pdfvyznamne_parky_opavska_2009_41_60

pdfvyznamne_parky_opavska_2009_61_76

Související články:

Arboretum Nový Dvůr plné barev

Arboretum Nový Dvůr v listopadu

Italové z Benátek v opavské přírodě

Šácholan velkokvětý Magnolia grandiflora L. v Arboretu Nový Dvůr

Návštěva výstavy výtvarníka Štíchy v Arboretu

Opavský výtvarník Ivan Hauptfleisch vystavuje v arboretu v Novém Dvoře

Výstava exotických živých motýlů v Arboretu Nový Dvůr

Aktualizováno ( Čtvrtek, 05 květen 2011 )
 
<< Předchozí   Další >>
Template
Template Template Template
Template Template