Template
Template Template
Template Čtvrtek, 18 červenec 2024 Template

Přihlášení

 
Template
Buk červený v sadech Svobody v Opavě je těžce nemocný
Napsal RNDr. Milan Kubačka   
Úterý, 01 prosinec 2009
Po prostudování posudku o zdravotním stavu buku červeného (Fagus silvatica Atropurpurea) v sadech Svobody pod Ptačím vrchem a po konzultaci s mykologem Vítem Balnerem a následném vyslechnutí vyjádření  Ing. Veličky a Ing. Mračanské při schůzce zástupců občanských sdružení a odborníků, kteří se sešli v pátek 27.11.09 u posuzovaného stromu,  je stanovisko občanského sdružení Natura Opava následující.

Přestože se jedná o jeden z nejkrásnějších stromů v opavských parcích je jeho životnost téměř u konce.

I přes dlouholeté ošetřování stromu ze strany Odboru ŽP magistrátu města Opavy (tlumení dřevokazných hub pomocí fungicidů, překrytí dutin na kmenu, svázaní větví v koruně) dochází stále ke zhoršování zdravotního stavu. Projevuje se to například zmenšováním listů.

Největším nepřítelem je však napadení dřevokaznými houbami, z nichž nejničivější je vějířovec obrovský (Meripilus giganteus), který ničí především bázi stromu a kořenový systém, čímž snižuje jeho stabilitu. Při náporu větru nebo při zatížení koruny námrazou či sněhem se nedá vyloučit jeho vyvrácení.

Houba svými hyfy (myceliem - podhoubím), které mohou být dlouhé až několik desítek metrů nejsou viditelné. V tomto případě ovládla především kořenový systém a přes něj prakticky celý strom. Vidět jsou jen plodnice, které produkují spóry. Ty se rozšiřují vzduchem a mohou napadnout i další strom. Vstupní bránou do stromu bývá často jeho otevřené poranění.

Parazitická houba vějířovec obrovský, která byla identifikována u paty kmene mezi kořenovými náběhy, již několik let enzymaticky rozkládá dřevo a působí bílou hnilobu. Statika dřeva je narušena a dřevina nemusí mít žádnou bezpečnostní rezervu vůči vývratu.

Vzhledem k tomu, že se jedná ostrom, který má v opavské veřejnosti značnou oblibu, je třeba vysvětlit důvody k jeho odstranění.

Předtím než bude odstraněn však navhujeme provést kroky, které bude veřejnost vnímat jako úpřímnou snahu strom zachránit. Například tahovou zkoušku, odkrýt dutinu u kmene a zjistit stav zevnitř. Promyslet i možnosti ukotvení stromu nebo vytvoření podpěry kmene.

Jde o prodloužení života tohoto stromu (stáří asi 120 let), který má svůj zenit za sebou.

1_buk_cerveny_20091201_1255185799
2_buk_cerveny_20091201_1127750926
 3_buk_cerveny_20091201_1217544970
 4_buk_cerveny_20091201_1118457373  5_guntram_lipa_20091201_2070651603  6_guntram_lipa_20091201_1628234220

Popis obrázků


1. buk červený pod Ptačím vrchem

2. mohutný kmen buku červeného napadený různými dřevokaznými houbami

3. plodnice nejničivější dřevokazné houby Vějířovce obrovského na kořenových nábězích

4. plodnice Vějířovce obrovského (Meripilus giganteus)   

5. památný strom Guntramovická lípa vypadala ještě předloni velmi zdravě

6. po zhroucení stromu se ukázalo, že kmen byl již dlouhá léta dutý, podobně může vypadat i náš buk červený

Foto: Bc. Jakub Kubačka

 

Aktualizováno ( Čtvrtek, 05 květen 2011 )
 
<< Předchozí   Další >>
Template
Template Template Template
Template Template