Template
Template Template
Template Sobota, 20 duben 2024 Template

Přihlášení

 
Template
Hydrobiologická exkurze na pramenech Černé Opavy
Napsal RNDr. Milan Kubačka   
Středa, 02 červen 2010
V rámci projektu Comenius s názvem Za prameny řek navštívila skupina studentů Masarykovy střední školy zemědělské a Vyšší odborné školy v Opavě pramen Černé Opavy v Jeseníkách. Černá se jí říká pro její tmavou vodu. Ta je dána tím, že její počátek toku protéká rašeliništěm, které ji tuto barvu propůjčuje. V rámci třídenní expedice byl proveden hydrobiologický průzkum v místě, kde tok opouští rašeliniště poblíž Malého mechového jezírka. V místě na mapce označené červenou tečkou byly zjišťovány parametry vody a proveden sběr makrozoobentosu.

Studenti spolu se středoškolskými profesorkami Mgr. Janou Stříbnou a Ing. Lenkou Dohnalovou se měli možnost seznámit s metodami sběru makrozoobentosu - živočichy, kteří žijí ve vodě (v tomto případě v tekoucí vodě), a to na jejím dně. Do metod sběru a určování vodních živočichů účastníky hydrobiologické exkurze zasvěcoval student systematické biologie Masarykovy univerzity Bc. Jakub Kubačka. Studenti obraceli kameny a sbírali larvy vodního hmyzu, jepic, pošvatek, chrostíků, drobné korýše - blešivce potoční a červy do připravených zkumavek. A podle všeho je to bavilo, zvláště když Jakub znal o každém živočichovi nějakou zajímavost. Jiná skupina měřila pomocí digitálního měřiče teplotu, pH a další parametry vody v potoce.

 hydropruzkum_0_20100601_1984244554.jpg  hydropruzkum_1_20100601_2027037510.jpg  hydropruzkum_2_20100601_1943002418.jpg
 Malé mechové jezírko
Uprostřed Bc.Jakub Kubačka
 Měření kvality vody
 hydropruzkum_3_20100601_1043597195.jpg  hydropruzkum_4_20100601_1466502357.jpg  hydropruzkum_5_20100601_1688576910.jpg
 Sběr makrozoobentosu
 Sběr na kamenech
 Sběr pomocí síťky
 hydropruzkum_6_20100601_1365175912.jpg  hydropruzkum_7_20100601_1097440651.jpg  hydropruzkum_8_20100601_1547724283.jpg
 Určování živočichů
 Bezschránkatý chrostík
Larva pošvatky, žížalice, blešivec

Všude je možné nahlížet přírodě "pod kůži", stačí jen zvednout kámen a kolik organizmů tam najdeme! Není pravda, co říkají někteří učitelé přírodopisu, že není podle čeho učit. Stačí zajít před školu. Učit v přírodě je to nejlepší. Některé děti znají učebnici nazpaměť. Myslím ty, které se učit chtějí. Škoda, že organizmy posuzují podle fotografií nebo kreseb.  Ale praxe je praxe. Zážitková pedagogika má své kouzlo, například když na vycházce obrátíme igelit někde u plotu a pod ní najdeme užovku obojkovou. To si každé dítě zapamatuje na celý život. Další výhoda tohoto učení v přírodě je to, že děti vidí živočicha v jeho přirozeném prostředí a navíc ho vidí v jeho skutečné velikosti. Totéž platí o rostlinách a to není nepodstatné. Sám jsem zažil, jak mne žák přesvědčoval, že nezmar je velký asi půl metru, protože tak si ho zapamatoval z nástěnného obrazu, který učitelka pověsila při výuce na tabuli.

Související články:

Hydrobiologické cvičení na umělých mokřadech v Raduni

Raduňský mokřad, vhodná ekopedagogická plocha

Děti z opavské Charity na Raduňském mokřadu
Aktualizováno ( Pondělí, 14 únor 2011 )
 
<< Předchozí   Další >>
Template
Template Template Template
Template Template