Template
Template Template
Template Úterý, 05 březen 2024 Template

Přihlášení

 
Template
Navštívili jsme ptačí rezervaci na jezeře Kerkini v Řecku
Napsal Jakub Kubačka   
Neděle, 31 květen 2015
Východně od Soluně v blízkosti bulharských hranic u přechodu Gevgelia je místo, které už budeme pravidelně zařazovat do programu expedic i letních přírodovědných táborů. Jedná se o jezero Kerkini, kde každému ornitologovi nebo milovníku ptactva srdce zaplesá.
Zde můžete z loďky nahlížet do hnízd kormoránů, pelikánů, kolpíků a volavek. Výprava na loďkách, na které vás vezmou místní ochránci přírody za přijatelný poplatek, ve vás zanechá zážitek na celý život.

Jezero Kerkini je umělá nádrž, která byla vytvořena v roce 1932 a pak přestavěná v roce 1980. Při stavbě  bylo využito původních rozsáhlých bažin. Navíc je jezero na trase, kterou využívají stěhovaví ptáci při migraci do Egejského moře ze střední Evropy, oblasti Balkánu a maďarských stepí.

Jezero má mezinárodní význam, jedná o biosférickou rezervaci. Jeho rozloha se pohybuje od 54 km2 do 72 km2. Jezero hostí 227 druhů ptáků z nich 76 je uvedeno v Červené knize a 31 z nich jsou chráněni směrnicí EHS pro volně žijící živočichy. 

Do jezera byly vysazeni buvoli vodní, kteří svou přítomností zvýšili biodiverzitu. V okolí jezera Kerkini žije, podle informací místních ochránců přírody, nejméně 10 druhů obojživelníků (žáby, mloci, čolci), pět druhů měkkýšů, 19 plazů (ještěrky, hadi, želvy), a velké množství hmyzu, který hraje důležitou roli v potravinových řetězcích a přispívají k biologické a ekologické rovnováze.
 kerkini01_20150522_1464070254.jpg  kerkini02_20150522_1903018575.jpg kerkini03_20150522_1695108555.jpg
 kerkini04_20150522_1970256186.jpg
 Jakub Kubačka     Kvakoš noční, volavka popelavá
 kerkini05_20150522_1020413901.jpg  kerkini06_20150522_1462919363.jpg  kerkini07_20150522_1919111891.jpg  kerkini08_20150522_1967279795.jpg
   Pelikán kadeřavý
   Kormorán velký
 kerkini09_20150522_1143111499.jpg  kerkini10_20150522_1343301569.jpg  kerkini11_20150522_1468996346.jpg  kerkini12_20150522_1280286801.jpg
Kormoráni na hnízdě
 Kvakoš noční  Kolpík bílý
 Na lodi s průvodcem
 kerkini13_20150522_1475573607.jpg  kerkini14_20150522_1954960456.jpg  kerkini15_20150522_2093495786.jpg  kerkini16_20150522_1763231542.jpg
 Kolpík bílý
 Volavka bílá
  Michal Jakubec
Cestou na základnu Natury do Neochori u Prevezy se účastnici expedice zastavili v Meteoře a prohlédli si kláštery "visící ve vzduchu". Ze základny podnikali výlety za přírodními zajímavostmi na Naučné přírodovědné stezce Deset zastavení v přírodě prevezské oblasti. Byla to návštěva ptačí rezervace v mokřadech Amvrakijského zálivu, vápencový lom v Agii Thomas, škrapy na kopci Laskara s tureckou pevností a vesnice Mytikas. Zde na pobřeží viděli odhalené čtvrtohorní  a třetihorní geologické vrstvy. V táboře mladých přírodovědců v Agii Apostoli jsou také, ale zde jsou mnohem názornější. Zvláště ty třetihorní s vrstvou slínu, ve které jsou vidět ulity plžů roku Melanopsis a pod ní vrstva zuhelnatělé organické hmoty - třetihorní hnědé uhlí.

K návštěvě Prevezy patří i prohlídka nočního města a posezení s přáteli v rybí restauraci.

Na blízké Lefkádě stojí za to podívat se na jednu z nejkrásnějších světových pláží Portokatziki a na maják na samém jižním cípu ostrova. To je opravdový zážitek!

 kerkini31_20150530_1171208066.jpg kerkini32_20150530_2015591448.jpg
kerkini33_20150530_1647445259.jpg
kerkini34_20150530_1829199227.jpg
 Meteory  Amvrakijský záliv
   Lom v Agii Thomas
 kerkini35_20150530_2061453313.jpg  kerkini36_20150530_1241245427.jpg  kerkini37_20150530_1749545723.jpg  kerkini38_20150530_1785109873.jpg
 V Portokatziki na Lefkádě
 Hodinová věž v Preveze
 Posezení s řeckými přáteli
 Ulity z třetihor
 kerkini39_20150530_1230870769.jpg  kerkini40_20150530_1358671403.jpg  kerkini41_20150530_1835337620.jpg  kerkini42_20150530_1618207005.jpg
   Horní vrstva čtvrtohory
   Třetihorní uhlí

 

Foto archiv Natury
Aktualizováno ( Pondělí, 01 červen 2015 )
 
<< Předchozí   Další >>
Template
Template Template Template
Template Template