Template
Template Template
Template Sobota, 18 květen 2024 Template

Přihlášení

 
Template
Potůček v PR Hněvošický háj
Napsal RNDr. Milan Kubačka   
Neděle, 18 duben 2010
Potůček v přírodní rezervaci Hněvošický háj můžete vidět jen na jaře, kdy v roklině, která je velmi spoře naplněna vodou, roste velmi vzácná rostlina hvězdnatec  čemeřicový Aquetia epipactis, která zde dosahuje nejzápadnějšího rozšíření tohoto karpatského druhu. Hvězdnatec roste asi uprostřed rokliny, kde se voda zdržuje nejdéle do konce května.

Kromě toho rostou v roklině na březích potůčku dále zapalice žluťuchovitá Isopyrum thalictroides, mokrýš střídavolistý Chrysosplendium alternifolium, sasanka hajní Anemone memorosa, pomněnka bahenní Myosotis palustris, orsej jarní Ficaria verna. Poblíž kvete prvosenka vyšší Primula elatior, podbílek šupinatý Lathraea squamaria, plicník lékařský Pulmonaria officinalis, ostřice chlupatá Carex pilosa.

 hnev_potok_1_20100418_1236768831.jpg  hnev_potok_2_20100418_1854258042.jpg hnev_potok_3_20100418_1825533101.jpg
 hnev_potok_4_20100418_1625691583.jpg

Potůček má pravděpodobně prameniště v Rozumickém lese na polské straně, protéká polem mezi Hněvošickým hájem a polským Rozumickým lesem, kde není vidět, protože jeho voda stéká pod zemí po nepropustné jílovité vrstvě. Roklinou, zastíněnou vysokými listnáči, mezi kterými převládá lípa Tilia cordata, habr Carpinus betulus, střemcha hroznovitá Padus avium, dub Quercus robur a bříza Betula sp., se po zalesněném svahu dostává do malé vodní nádrže před obcí Hněvošice.

Tento vodní tok jsme vybrali z důvodu, že jeho velká část protéká krásným lesem, který na nás ve směru od Opavy nepůsobí nijak velkým dojmem. Přesto, až do něj vstoupíme a zajdeme kousek dál, přestaneme vnímat hukot motorových vozidel a plně se věnujeme zvláštnímu kouzlu Hněvošického háje. Je zajímavý nejen z hlediska biologického, hlavně na jaře, kdy rozvíjející se listy stromového a keřového patra ještě zcela nezastiňují bylinné patro honosící se spoustou především sasanek lesních.

 hnev_potok_flora_1_20100418_1917193704.jpg hnev_potok_flora_2_20100418_1093636878.jpg
 hnev_potok_flora_3_20100418_1966445670.jpg hnev_potok_flora_4_20100418_1833057001.jpg
 Mokřad s prvosenkou  Orsej jarní
 Mokrýš střídavolistý  Hvězdnatec čemeřicový
 hnev_potok_flora_5_20100418_1873183893.jpg  hnev_potok_flora_6_20100418_1323662951.jpg  hnev_potok_flora_7_20100418_1658089577.jpg  hnev_potok_flora_8_20100418_1422884321.jpg
 Podbílek šupinatý
 Ostřice chlupatá
 Zapalice žluťuchovitá
 Sasanka hajní

Ale vraťme se k lesnímu potůčku, který se stále ztrácí a zase objevuje v podobě malých tůněk, ve kterých se rozmnožují skokani hnědí a štíhlí.

Pro milovníky přírody má Hněvošický háj nesmírný význam, a to jak ochranářský, tak estetický. Nesmíme zapomenout ani na historický význam této lokality. Archeologové zde objevili důkazy osídlení v neolitu a z doby bronzové.

Foto: RNDr. Milan Kubačka, Bc. Jakub Kubačka

Související články o Hněvošickém háji:

Naučná stezka v Hněvošickém háji

Přeslička největší Equisetum telmateia v Hněvošickém háji

Rozkvetlý Hněvošický háj

Hvězdnatec čemeřicový a skokan hnědý  v rezervaci Hněvošický háj

 

 

Aktualizováno ( Pondělí, 30 květen 2011 )
 
<< Předchozí   Další >>
Template
Template Template Template
Template Template