Template
Template Template
Template Pátek, 12 duben 2024 Template

Přihlášení

 
Template
Poznávali jsme život české menšiny v rumunském Banátu
Napsal Jakub Kubačka   
Sobota, 19 červenec 2014
Natura Opava společně s Masarykovou střední školou zemědělskou a Vyšší odbornou školou v Opavě připravila přírodovědnou expedici do rumunského Banátu. Odborný program zajišťovali studenti Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity z Brna.  V českých vesnicích v Banatu slyšeli pěknou češtinu, potkávali pohostinné lidi a poznávali nádhernou přírodu. Místním zemědělcům dokonce pomáhali sklízet seno, za což byli pozváni na oběd.

Historické souvislosti tohoto kraje jsme pochopili po přečtení úvodu z publikace Gernický školní kalendář, který sestavil Jaroslav Svoboda, Nakladatelství HERRMANN a SYNOVÉ (2004). Kalendář jsme zakoupili v jedné gernické hospůdce. Současný život této české menšiny jsme měli možnost poznat při návštěvě českých vesnic během desetidenního pobytu.

"Vesnice Gerník se nachází v jihozápadním cípu Rumunska v jižním horském Banátě. Byla založena českými vystěhovalci ze západních, jihozápadních, středních a okrajově i východních Čech, kteří sem přicházeli v letech 1827-1830, aby zde kolonizovali dosud řídce osídlené tzv. Banátské vojenské hranice, v té době patřící Rakouskému císařství.

V obklopení cizích etnik si obyvatele tohoto českého ostrůvku podnes zachovali svůj archaický český jazyk, staročeské obřady, zvyky a obyčeje, písně a tance. Přispěl k tomu celý komplex vlivů: zdejší geografické podmínky, značná izolovanost, relativní soběstačnost, v porovnání se sousedy vyšší materiální kultura, náboženství a kostel (důsledné dodržování a svěcení katolických svátků a rodinných slavností). Napomáhala tomu však i zdejší škola. Ať už byla oficiálním a vyučovacím jazykem němčina, maďarština nebo rumunština, v nižších ročnících  se s krátkými přestávkami (světové války) vyučovalo vždy česky, ostatně zdejší děti před nástupem do školy jinou řeč než češtinu neovládaly a dosud neovládají.

Od roku 2000 vychází při zdejší škole měsíčník Gernický zvoneček, jehož jádrem jsou slohové práce žáků 5. - 8. tříd a ilustrace žáků 1. - 4. třídy vztahující se k zajímavostem a událostem zdejší vesnice a jejího okolí, tak především k svátkům a výročním zvykům, rodinným obřadům a slavnostem, jakož i k přežívajícím projevům místního veršovaného i prozaického folklóru."

 

2. den: Příjezd do Rumunska. Ranní prohlídka unikátního města Temešvár a vesnice Sasca Romana. 

Město je jedním z největších v zemi, je hospodářským i kulturním centrem celé oblasti, jsou zde zastoupena mnohá odvětví průmyslu, hlavně chemie, polygrafie a strojírenství. V roce 1962 tu vznikla univerzita, již delší dobu tu ale existuje mnoho vysokých škol. Temešvár je multikulturní město s vlivnými menšinami hlavně Němců, Maďarů a Srbů, stejně jako Italů, Palestinců a Řeků. Zde jme se zstavili jen na prohlídku centra města a spěchali jsme do první české vesnice, kde jsme se ubytovali v našich stanech, které jsme si mohli postavit na místním hřišti. Při západu slunce jsme pozorovalu bořkové mraky a začali se bát bouřky. Ta přišla až druhý den po ránu.

banat001_20140715_2061789736.jpg
banat002_20140715_1610378965.jpg
banat003_20140715_1282121702.jpg
banat004_20140715_1274826814.jpg
       
 banat005_20140715_1369749782.jpg  banat006_20140715_1431576012.jpg  banat007_20140715_1101897425.jpg  banat008_20140715_2009382997.jpg
       

3. den: Túra krásným kaňonem panensky čisté řeky Nery se 400 m vysokými stěnami. 

Třetí den pobytu v Banátu jsme navštívili kaňon řeky Nery a prošli jsme se cestou podél řeky vystřílenou ve skále.  Asi v polovině kaňonu je úzka průrva s pěším chodníkem ze Sopotu Nou do Sasca Romana.

Celá tato obast je Národním parkem Cheile Nerei-Beusnita (rumunsky Parcului National Cheile Nerei-Beusnita). Byl vyhlášen v roce 2000. Mezi nejatraktivnější lokality parku náleží soutěsky na řece Nera a vodopády na říčce Beu a jejím přítoku Beusnitě.

banat009_20140715_1498317018.jpg
banat010_20140715_1538600232.jpg
banat011_20140715_1908233544.jpg
 banat012_20140715_1458473504.jpg
       
 banat013_20140715_1641360672.jpg  banat014_20140715_1524895324.jpg  banat015_20140715_1692666854.jpg  banat016_20140715_1770375557.jpg
       

4. den: Vesnice Svatá Helena. Kratší túra  jeskyni Kulhavá díra.

banat017_20140715_2082946992.jpg
banat018_20140715_1272235650.jpg
banat019_20140715_1160734980.jpg
banat020_20140715_1046171508.jpg
       
 banat021_20140715_1288493710.jpg  banat022_20140715_1630661770.jpg  banat023_20140715_1567142522.jpg  banat024_20140715_1906093485.jpg
       
 banat025_20140715_1464183189.jpg  banat026_20140715_1184106912.jpg  banat027_20140715_1298182839.jpg  banat028_20140715_1121075888.jpg
       

5. den: Túra z vesnice Svatá Helena do Geniku.

banat029_20140715_1547196052.jpg
banat030_20140715_1973338540.jpg
banat031_20140715_1974447032.jpg
 banat032_20140715_1356100834.jpg
       
 banat033_20140715_1432472508.jpg  banat034_20140715_1904769659.jpg  banat035_20140715_1449816102.jpg  banat036_20140715_1743737723.jpg
       
 banat037_20140715_2079248652.jpg  banat038_20140715_1148178491.jpg  banat039_20140715_1789548590.jpg  banat040_20140715_1643403824.jpg
       
 banat041_20140715_1805401084.jpg  banat042_20140715_1272330277.jpg  banat043_20140715_1621254637.jpg  banat044_20140715_1327646542.jpg
       
6. den: Volný den v Gerníku. Návštěva nádherné lokality vodních mlýnků u Petra. Krásné původní pralesovité lesy.
banat045_20140715_1489803161.jpg
banat046_20140715_1745871771.jpg
 banat047_20140715_2059817633.jpg banat048_20140715_1849517416.jpg
       
 banat049_20140715_1906352033.jpg  banat050_20140715_1486705267.jpg  banat051_20140715_1143113939.jpg  banat052_20140715_1600890435.jpg
       
 banat053_20140715_1240625228.jpg  banat054_20140715_1636536901.jpg  banat055_20140715_1973005915.jpg  banat056_20140715_1784707064.jpg
       
 banat057_20140715_1457146739.jpg  banat058_20140715_1708612815.jpg  banat059_20140715_1715911476.jpg  banat060_20140715_1745300113.jpg
       
7. den:

Autobusový výlet k Dunaji. Průzkum rozlehlého jeskynního labyrintu Ponicova. Dojezd do vesnice Eibenthal.

 banat061_20140715_1206129673.jpg banat062_20140715_1208017960.jpg   banat063_20140715_1720628528.jpg banat064_20140715_1612284961.jpg
       
 banat065_20140715_1666051870.jpg  banat066_20140715_1441012154.jpg  banat067_20140715_1848426435.jpg  banat068_20140715_1035319438.jpg
       
 banat069_20140715_1623646659.jpg  banat070_20140715_1716658333.jpg  banat071_20140715_1613536006.jpg  banat072_20140715_1886366841.jpg
       
 banat073_20140715_1401572370.jpg  banat074_20140715_1439808740.jpg  banat075_20140715_1865876363.jpg  banat076_20140715_1475675179.jpg
       
8. den: Na lodi soutěska Cazanele Mare: 170 m široký Dunaj obklopený vysokými skalními masívy, zastávka u jeskyně Grota Veterani. Lázeňské kolonády v městečku Baile Herculane.
 banat077_20140715_1383485177.jpg  banat078_20140715_2030363072.jpg banat080_20140715_1763324608.jpg  banat079_20140715_1684796994.jpg
       
 banat081_20140715_1073113832.jpg  banat082_20140715_1145843679.jpg  banat083_20140715_1962112397.jpg  banat084_20140715_1864112574.jpg
       
 banat085_20140715_1421784174.jpg  banat087_20140715_1972689734.jpg  banat088_20140715_1019264644.jpg  banat127_20140716_1849225782.jpg
       
 banat128_20140716_1357760814.jpg  banat129_20140716_2046093428.jpg  banat130_20140716_2065671109.jpg  banat131_20140716_1988400965.jpg
       
9. den: Relaxace v termálních lázních honosného města Szeged.Dojezd do maďarské pusty u vesnice Fulopaza.
 banat089_20140715_1148828216.jpg banat090_20140715_1776614785.jpg
 banat097_20140715_1296654483.jpg  banat096_20140715_1025710447.jpg
       
 banat093_20140715_1896357512.jpg  banat094_20140715_1545515992.jpg  banat095_20140715_1696417827.jpg  banat133_20140718_1722668014.jpg
       
 banat092_20140715_1034941165.jpg  banat098a_20140715_1320458161.jpg  banat098b_20140715_2026928244.jpg  banat091_20140715_1002831313.jpg
       
10. den: Přírodovědný program v národním parku Kiskunság ve středním Maďarsku. Pusta, step a mokřady se spoustou chráněných druhů živočichů a rostlin. Ukázka umění ovládaní koní.

 

banat099_20140715_1086899015.jpg
 banat100_20140715_1532858038.jpg banat101_20140715_1239282573.jpg
 banat102_20140715_1052944738.jpg
       
 banat103_20140715_1921654754.jpg  banat104_20140715_1744842561.jpg  banat105_20140715_1861855392.jpg  banat106_20140715_1414702294.jpg
       
 banat107_20140715_1901076523.jpg  banat108_20140715_1788714223.jpg  banat109_20140715_1475787495.jpg  banat110_20140715_2058910684.jpg
       
 banat111_20140715_2082833796.jpg  banat112_20140715_1094178253.jpg  banat113_20140715_1557330043.jpg  banat114_20140715_1917949000.jpg
       
 banat115_20140715_1585332479.jpg  banat116_20140715_1502864576.jpg  banat117_20140715_1960364861.jpg  banat118_20140715_1580949411.jpg
       
11. den: Celodenní prohlídka historické metropole na Dunaji Budapešťi.
 banat132_20140716_1496360214.jpg  banat124_20140715_1467066081.jpg  banat119_20140715_1891269536.jpg  banat122_20140715_1146067585.jpg
       

 

Zajímavá zoologické a botanické pozorování si prohléhnete v PDF zde

 

 

Fotografie: Kristýna Mohylová, Jakub Kubačka, David Schneider

Aktualizováno ( Neděle, 21 prosinec 2014 )
 
<< Předchozí   Další >>
Template
Template Template Template
Template Template