Template
Template Template
Template Sobota, 20 duben 2024 Template

Přihlášení

 
Template
Revitalizace jezírek v Městských sadech v Opavě začala
Napsal Jakub Kubačka   
Neděle, 17 srpen 2014

V dnešních dnech začala revitalizace čtyř kruhových jezírek v Městských sadech v Opavě. Naše občanské sdružení Natura Opava je zhotovitelem stavby. Projekt jsme vypracovali společně s architektkou Ing. Andreou Jaškovou . Jezírka vyžadovala již dlouhodobě revitalizaci. Ta spočívá v očištění od sedimentu a znovuobnovení jejich funkce osázením zelení a následném obydlení živočichy. Cílem je také zatraktivnění jezírek pro návštěvníky parku, kdy příjemný a funkční prostor doplněný vhodným infosystémem vzbudí zájem o místní faunu a flóru. Celý projekt je unikátní a v rámci naší republiky zcela ojedinělý! Jsme rádi, že se na náš podnět a návrh bude revitalizace takto realizovat. O tuto myšlenku se zásadní měrou zasloužilo také vedení Statutárního města Opavy, které je podobným přírodě blízkým projektům nakloněno.

Obecné cíle revitalizace jsou:

1)      Vytvořit esteticky vyvážený prostor zapadající do celkového rázu parku.

2)      Vytvořit vhodné místo pro život vodním živočichům a vytvořit kolekci vzácných vodních a bahenních rostlin.

3)      Vytvořit místo, které bude svou magičností a pestrostí lákat k prozkoumávání a bude mít jistý vzdělávací charakter.

Konkrétní cíle revitalizace jsou:

1)      Odtěžení sedimentů a navršení kruhových ostrůvků do každého jezírka. Vzniknou tak různě hluboká místa (50 cm - 1 m).

2)     Na ostrůvky budou vysázeny bahenní a vlhkomilné rostliny - každý ostrůvek bude mít svůj barevný mix. Do volné vody budou vysázeny plovoucí rostliny. Břehy a svahy jezírek budou osázeny směsí kvetoucích rostlin, které nebudou pouze dekorativní, ale budou tvořit potravu hmyzu.

3)     Na jednom jezírku vznikne půlkruhové molo, které bude nejen dekorativní, ale bude sloužit i jako chodníček, po kterém se budou moci návštěvníci procházet. Vodní hladina tak bude zpřístupněna k pozorování. Na jiném vzniknou dvě mola, která budou zasahovat do středu vodní plochy.

4)      Spojovací kanály mezi jednotlivými jezírky budou revitalizovány do podoby meandrujícího potůčku. Vznikne tak umělý přírodní biotop, jehož biologická a estetická funkce bude umocněna výsadbou vhodných bahenních rostlin a použitím různých sedimentů do břehů a dna (písek, štěrk, lomový kámen...).

5)     Práce budou dokončeny během měsíce listopadu. Výsadba rostlin bude probíhat jak v tomto roce, tak i na jaře příštího roku. Celkem se vysadí kolekce cca 50 druhů různých bahenních a vodních rostlin v celkovém počtu cca 600 sazenic.

Vizualizace budoucího stavu:

as_20140817_1503501715.jpg


 
a2_20140817_1628108966.jpg a5_20140817_1980961698.jpg
a4_20140817_1081449224.jpg a7_20140817_1323031682.jpg
Aktualizováno ( Neděle, 17 srpen 2014 )
 
<< Předchozí   Další >>
Template
Template Template Template
Template Template