Template
Template Template
Template Sobota, 20 duben 2024 Template

Přihlášení

 
Template
Rybák obecný na Opavsku splněný sen opavských ornitologů
Napsal Jakub Kubačka   
Čtvrtek, 11 září 2014
Zasloužili se o to především ornitolog Martin Miškovský spolu s nadšenými ochránci přírody Petrem Bláhou, Janou Miškovskou za podpory inženýra Kamila Lisala ze SEMIX Pluso. Mořská vlaštovka právě tak je někdy nazýván tento elegantní pták. Neznalému pozorovateli, nacházejícímu se poblíž vodních ploch či toků řek, může na první pohled připomínat racka chechtavého. Rybák je však menší a štíhlejší, má nápadný dlouhý vidlicovitě vykrojený ocas. Zobák je červený s černou špičkou a nohy jsou rovněž červené. Temeno hlavy je černé. Zbarvení dospělého ptáka je bílé a shora šedivé. Zaujme také svým ladným pohybem.

Rybák je tažný pták, který se k nám vrací ze svých zimovišť západního pobřeží Afriky. V okolí rybníků, řek, štěrkoven a jiných vodních ploch jej můžeme spatřit od poloviny dubna do konce srpna. Poté opět odlétá na jih.

Hnízdění
Samotné hnízdo je pouze důlek lehce vystlaný rostlinným materiálem, který si hloubí na nezarostlých štěrkových náplavech či ostrůvcích říčních ramen, rybníků, štěrkoven apod. V květnu do něj samice snáší 2-3 vejce, která zahřívá cca 25 dnů. Tito ptáci hnízdí podobně jako rackové v koloniích.
Potrava rybáků se sestává především z plevelných rybek, hmyzu, vážek a jiných bezobratlých živočichů. Loví za letu těsně nad vodní hladinou nebo naopak ve větší výšce třepotá křídly na místě a střemhlav se pak spouští za potravou pod vodu.
V ČR je dnes odhadována hnízdní početnost rybáka obecného na cca 500 párů. I tito ptáci v důsledku působení lidské činnosti trpí nedostatkem hnízdních příležitostí. Štěrkové náplavy na většině našich řek už dávno zanikly při rozsáhlých necitlivých regulacích říčních koryt.
Do nedávné minulosti bylo na Opavsku ornitology pozorováno mnoho nehnízdících jedinců. Jedinou cestou jak pomoci těmto ptákům úspěšně se rozmnožovat se tak pro mnohé milovníky přírody a přírodě blízké organizace stalo umělé vytváření hnízdních příležitostí v podobě instalování pevně kotvených či plovoucích, nebo úpravou přirozených ostrůvku.

Kam za rybáky na Opavsku?
Do roku 2012 nebylo na Opavsku prokázáno hnízdění rybáka obecného. Opak se stal pravdou. Ve spolupráci se Slezskou ornitologickou společností a po nezbytném povolení firmou Kamenolomy s.r.o. Se podařilo provést potřebné terénní úpravy jednoho z přirozených ostrůvků štěrkovny v Dolním Benešově. A hnízdní ostrov pro rybáky byl na světě. Již v roce 2013 vynaložené úsilí přineslo své ovoce, když na ostrůvku poprvé zahnízdilo 7 párů!!! rybáka obecného. Bylo to tedy vůbec první prokázané hnízdění rybáka obecného v okresu Opava. Letos se hnízdící populace zvýšila na 22 párů. Doufejme, že i nadále se s tímto nádherným ladným ptákem budeme při svých toulkách okolo rybníků a vod potkávat a věřme, že přibudou další místa, kde budou rybáci úspěšně vyvádět své potomstvo. Martin a Jana Miškovští, foto: Jakub Stančo 

....................................

 

.................................................
 

rybak2_20140911_1060315936.jpg

 

  rybak3_20140911_1074739134.jpg
    .......Původní stav ostrůvku na Štěrkovně v Dolním Benešově.

 

...................

rybak4_20140911_1272446139.jpg

    .......Práce na ostrůvku.
   rybak5_20140911_1462169210.jpg
    .......Konečný stav vyhovující pro hnízdění rybákům obecných.
   
   
Aktualizováno ( Pátek, 12 září 2014 )
 
<< Předchozí   Další >>
Template
Template Template Template
Template Template