Template
Template Template
Template Sobota, 20 duben 2024 Template

Přihlášení

 
Template
Záchranný transfer škeble říční z opavského městského náhonu
Napsal RNDr. Milan Kubačka   
Pondělí, 17 březen 2014

Těsně po vypuštění  opavského náhonu, který prochází revitalizací, bylo zjištěno,  že v sedimentu se nacházejí škeble říční. Ty patří mezi chráněné živočichy. Po ohlášení nálezu na odbor životního prostředí opavskému magistrátu, bylo tentýž den osloveno naše sdružení Natura Opava, abychom neprodleně provedli odborný záchranný transfer. 

Městský náhon a jeho údolní niva je uměle vytvořené koryto, avšak s vytvořeným kvalitním břehovým porostem. Tok, přestože je vytvořen uměle, není vydlážděn či vybetonován. Poskytuje základní životní podmínky pro druhy ryb a bezobratlých  živočichů. Podle výpovědí rybářů  a přírodovědců, kteří znají život v náhonu, se zde vyskytují kromě škeblí i ryby. Jsou to jelec tloušť, mřenka mramorovaná, úhoř říční, hrouzek obecný a dokonce zde byla zjištěna i střevle potoční. Zabloudily sem ostroretky stěhovavé, které byly uvězněny v uzavřených kalužích. Nad náhonem poletuje ledňáček říční a u břehů plavou kachny divoké. Náhon je významný krajinný prvek se zásadní ekologicko-stabilizační funkcí pro území (biokoridor, refugium, potravní zdroje).

Škeble říční (Anodonta anatina) je sladkovodní druh mlže z čeledi velevrubovití. Na našem území žijí celkem tři druhy škeblí, kromě říční ještě rybniční a plochá. Dýchá žábrami a dožívá se 20 - 40 let. Je citlivá na znečištění vody, dno musí být písčité.

  dscn1189_20140317_1040725869.jpg
dscn1106_20140317_1042122903.jpg  
   dscn1239_20140317_1015914085.jpg  dscn1346_20140317_2024663234.jpg  

V Městských sadech probíhá celková revitalizace městského náhonu od řeky Opavy až po ulici Sadovou, která předpokládá investice ve výši 15,5 milionů korun. Projekt zahrnuje úpravu koryta, vybudování sedimentační nádrže a přeložku inženýrských sítí. Otevřený náhon začíná nad Vojenským splavem, protéká Městským sady a končí v zatrubnění u nákupního centra PENNY market  na Rybářské ulici.

Během záchranného transféru bylo během čtyř dnů nalezeno a do bezpečných míst  vypuštěno přes 1600 škeblí! Byly přeneseny na několik míst, kde by měly přežít revitalizaci náhonu a pak se odsud mohly samovolně do náhonu vrátit. Akce se za naše sdružení zúčastnili: Petr Bláha, Martin Miškovský, Jana Miškovská, Michal Týn, Milan Kubačka a Marcela Kubačková.

Fotografie: Milan Kubačka

Aktualizováno ( Pondělí, 17 březen 2014 )
 
<< Předchozí   Další >>
Template
Template Template Template
Template Template