Template
Template Template
Template Sobota, 20 duben 2024 Template

Přihlášení

 
Template
Práce se třídou
Napsal PaedDr. Marcela Kubačková   
Sobota, 17 říjen 2009
Objevují se různé vztahové vazby,měnící se v čase, žáci hledají svoji pozici, status a roli, často se projevují i negativní tendence. Ty pak řešíme jako šikanu či stále aktuálnější kyberšikanu. Ne všichni jsou odolní a adaptaibilní čelit zmíněným sociálně patologickým jevům.

Schopnosti komunikace, naslouchání, vzájemné pomoci a ohleduplnosti, skupinové práci, kooperaci, tomu všemu se postupně děti učí. A jak? Modelovými situacemi, kdy nacházíme společná vhodná řešení, komunitním kruhem, sebepoznávacími technikami, sebekorekčními  sociálními hrami. Máme možnost vztahy ve třídě poznat - diagnostikovat a na základě toho volit metody, hry,simulovat  situace k ozdravění vztahů, vytvoření kooperativního sociálního prostředí a včas ovlivnit negativní tendence ve vývoji třídního klimatu. Je to záležitost nesmírně náročná, dlouhodobá a proměnlivá, specifická pro každou věkovou skupinu.

 1_trida_20091017_1804811842  2_trida_20091017_2009278972  3_trida_20091017_1627668065  4_trida_20091017_1179519114
       
 5_trida_20091017_1146967718  6_trida_20091017_1006069307  7_trida_20091017_1638109052  8_trida_20091017_1870431407
       

 

Začátek je už v první třídě - ukázka z projektu Já a ti druzí, který měl cíl naučit děti vzájemně si naslouchat, odhalit své pozitivní i negativní stránky, spolupracovat za základě domluvy, tvořit třídní pravidla, oceňovat se, poukazovat na negativní tendence ve vztazích, pomoci najít řešení, recept na zdravou komunikaci.

Aktualizováno ( Čtvrtek, 02 únor 2012 )
 
<< Předchozí   Další >>
Template
Template Template Template
Template Template