Template
Template Template
Template Pátek, 12 duben 2024 Template

Přihlášení

 
Template
Školní poradenské pracoviště ZŠ Hradec nad Moravicí, Branka, Žimrovice
Napsal PaedDr. Marcela Kubačková   
Čtvrtek, 01 říjen 2009
Práce se třídou je zaměřena na rozpletení sociálních vazeb, jejich ovlivnění (v případě nefungujících vztahů, prevence šikany, kyberšikany). Děti se učí vzájemné komunikaci a spolupráci, ventilování pocitů, empatii, sebekázni, sebekorekci. Hodiny se neomezují jen jedním setkáním (které spíše jen diagnostikuje sociální  vztahovou síť), ale jen opakovaná setkávání se třídou se jeví  jako účinná, kdy pracujeme na "objevené" problematice již cíleně všichni - žáci, učitel,  příp. rodiče a speciální pedagog.

Individuální logopedická péče

Je věnována dětem s poruchou komunikace, ať ve smyslu prostých vad řeči, problémům s artikulací a asimilacemi sykavek u dětí s vývojovou vadou ve smyslu dyslexie, opožděnému vývoji řeči, poruchou plynulosti mluvního tempa. Mnohá artikulační, dechová, hlasová a sluchová cvičení se dají využít i skupinově. Zejména v předškolním a mladším školním věku. Na nápravě se rodiče (obyčejně po doporučení  praktické lékařky, učitelky MŠ) mohou domluvit se speciální pedagožkou.

 1_skolni_porad_hradec_20091001_1314212625  2_skolni_porad_hradec_20091001_1783065897  3_skolni_porad_hradec_20091001_1112837386
 4_skolni_porad_hradec_20091001_1718552855  5_skolni_porad_hradec_20091001_1338723783  6_skolni_porad_hradec_20091001_1970756800
 7_skolni_porad_hradec_20091001_1791963919  8_skolni_porad_hradec_20091001_1111176856  9_skolni_porad_hradec_20091001_1756841856

 

Aktualizováno ( Čtvrtek, 02 únor 2012 )
 
<< Předchozí   Další >>
Template
Template Template Template
Template Template