Template
Template Template
Template Středa, 24 duben 2024 Template

Přihlášení

 
Template
EKOLOGICKÉ VÝUKOVÉ PROGRAMY
Napsal Jakub Kubačka   
Neděle, 08 únor 2015
  3_20120128_1694166878.jpg  

- odborné přírodovědné přednášky

- terénní exkurze pro ZŠ, SŠ (botanika, zoologie, geologie, ekologie)

- hydrobiologická cvičení - deteterminační kurzy

- přírodovědné výlety pro školy 

- vzdělávání pedagogů a zaměstnanců státní správy

- semináře a instruktáže

- tvorba školního vzdělávacího programu a plánů EVVO

 


Ekologické výukové programy májí environmentální, přírodovědný a všeobecně rozvíjející obsah. Jeho cílem je doplnit školní vzdělání o praktickou ekolo­gickou výchovu, která probíhá v podmínkách těžko dostupných většině školských za­řízení. Aktivity jsou připravovány tak, aby se děti učily prožitkem, samy hledaly příči­ny a řešení ekologických problémů a získávaly odvahu k jednání ve prospěch přírody.

 

- všechny výukové programy probíhají v terénu, veškeré potřebné vybarevení zajišťujeme

- programy můžeme obsahově i časově přizpůsobit dle požadavků

- jsou vhodné také pro aktualizaci dovedností a znalostí pedagogů

- program trvá minimálně 120 minut a období relizace je od března - listopadu

- sazba je 800 Kč/hodinu

- v ceně programu jsou také pracovní listy pro každého žáka a doprava lektora

 


Ptačí zpěv na Palhanci

Terenní program vztahující se k unikátní lokalitě odkalovacích nádrží v nivě řeky Opavy. Obsahuje pozorování ptactva a vodních živočochů.

 


Poznejme obojživelníky a plazy na a mokřadech v Raduni

Terenní cvičení acovní listy se vzdělávacím programem vztahujícím se k unikátní lokalitě Raduňský mokřad

 


Rozkvetlý lužní les ve Slavkovském lese

pracovní listy se vzdělávacím programem vztahujícím se k lužnímu lesu s naučnou stezkou Hvozdnice

 


Kvetoucí dřeviny v opavských parcích

pracovní listy se vzdělávacím programem vztahujícím se k dřevinám v prstenci městských parků v Opavě

 


Hmyz na kvetoucích loukách

pracovní listy se vzdělávacím programem vztahujícím se k životu vzácného hmyzu na loukách u Stříbrného jezera

 


Život v řece Opavě v Městských sadech

pracovní listy se vzdělávacím programem vztahujícím se k životu a jeho ohrožení v řece Opavě

 


Zemědělství a krajina

pracovní listy se vzdělávacím programem vztahujícím se k hospodaření v zemědělské krajině kolem Opavy

 


Za barvami podzimu k raduňským rybníkům

pracovní listy se vzdělávacím programem vztahujícím se k důležité etapě ročního cyklu dřevi

 


Je otická sopka sopkou?

Otická sopka - pracovní listy se vzdělávacím programem vztahujícím se ke geologické minulosti na Opavsku

 


Za hmyzem k opavským broukovištím

Otická sopka - pracovní listy se vzdělávacím programem vztahujícím se ke geologické minulosti na Opavsku

 


Za historii městských parků

Otická sopka - pracovní listy se vzdělávacím programem vztahujícím se ke geologické minulosti na Opavsku

 


 

Bližší informace a obejdnávky na získáte na: info@natura-Opava.org, 737 322 616

 

Vybrané ukázky některých realizovaných akcí:

Hydrobiologická cvičení , Terénní exkurze pro SŠ , Terénní exkurze pro 2.st. ZŠ , Terénní exkurze pro 1.st. ZŠ , Programy pro MŠ , Semináře , Besedy , Programy pro veřejnost , Tématické vycházky , Programy ke Dni Země , Školení pedagogů

Aktualizováno ( Pátek, 28 duben 2023 )
 
Další >>
Template
Template Template Template
Template Template