Template
Template Template
Template Sobota, 18 květen 2024 Template

Přihlášení

 
Template
Výsledky přírodovědné a historické expedice do Řecka 2012
Napsal Jakub Kubačka   
Úterý, 09 říjen 2012

Expedici v letošním roce pořádala Natura Opava ve spolupráci se studenty a učiteli středních a vysokých škol. Letos se jí zúčastnila Masarykova střední škola zemědělská z Opavy a Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity Brno. Smyslem expedic je zapojit do poznávání přírody balkánských zemí studenty a učitele. Letos skupině 45 účastníků přírodu Řecka přiblížili lektoři MU z Brna a odborníci soustředěni v občanském sdružení Natura Opava, která celou akci připravila organizačně a programově. Cestou na stanovou základnu Natury v řecké Agii Apostoli u města Prevezy jsme navštívili hlavní město Makedonie Skopje, Soluň, pohoří Olymp, Meteoru. Ze základny jsme vyjížděli za přírodou a historií na ostrov Lefkáda, mokřady a slaniska u Nikopolis, ústí řeky Louros, kaňon řeky Acheron, antickou památku Kassope a památník protitureckého odboje v Zalongu. Při zpáteční cestě jsme obdivovali v pohoří Pindos národní park Vikos - Aoos, hlubokou propast Provatinu na náhorní plošině Astraka. Poslední zastávka byla v hlavním městě Srbska Bělehradě. Akce proběhla pod záštitou primátora Statutárního města Opavy.

.
Smyslem expedice bylo přiblížit studentům různé biotopy ve středomořské oblasti a představit  typické zástupce flory a fauny v jejich přirozeném ekosystému. Na každé navštívené lokalitě jsme se snažili najít co největší počet druhů rostlin a živočichů. Organizmy jsme určovali podle determinačních klíčů a atlasů.  Poznávání živočichů probíhalo formou pozorování, sběru a lovu. Živočichy, které jsem chytili, jsme zaznamenali, řekli si něco o jejich životě a zase je pustili. Vše jsme vždy podrobně zdokumentovali. Naše výsledky si můžete pročíst v expedičních denících.

- Expediční deník - botanicka pozorování PDF

- Expediční deník - zoologická pozorování PDF

- Prezentace výsledků přírodovědné expedice PDF

- Výstavní panely o expedici

(přednáška a prezentace proběhla ve dnech 17.10. a 18.10. na Masarykové střední škole zemědělské a na Masarykové Univerzitě v Brně)

.

Makedonie Skopje 25.6.


Město je situováno v severozápadní části Republiky Makedonie na řece Vardaru na křižovatce středověkých obchodních cest z Bělehradu k Egejskému moři a z Dubrovníku do Konstantinopole. Podle sčítání obyvatelstva v roce 2002 žije ve městě Skopje více než 500 000. Co se týče etnického složení obyvatelstva, tvoří Makedonci zhruba dvě třetiny. Následují Albánci a Romové.  Velmi malou skupinu tvoří Srbové, Turci a Bosňáci. Město je charakteristické svojí starobylou zástavbou v podobě Tureckého starého města, jehož nejstarší části pocházejí až ze 14. století. Nejdůležitější událostí pro město se stalo zemětřesení v roce 1963, které z velké části zničilo celé historické centrum. Ve městě se nalézají vzácné mešity, jako například mešita Mustafa Paši, staré tržiště, původní bazary, uličky s obchody řemeslníků a také malý pravoslavný kostel sv. Spasitele, který byl vystaven v 17. století. Známou dominantou města je Kamenný most přes řeku Vardar z 15. stol, který figuruje i na netypickém znaku města.
 gr_2012_001_20121007_1615463840.jpg  gr_2012_002_20121007_1710501256.jpg  gr_2012_003_20121007_1727674243.jpg  gr_2012_004_20121007_1843285074.jpg
       
 gr_2012_005_20121007_1241131036.jpg  gr_2012_006_20121007_2041520341.jpg  gr_2012_007_20121007_1848329008.jpg  gr_2012_008_20121007_1381063930.jpg
       

 Soluň, Pella, Vergina 26.6. 


Soluň je druhé největší město Řecka. Právě odtud k nám v roce 863 přišli věrozvěstové Konstantin (Cyril) a Metoděj. Ve městě jsme navštívili především Národní archeologické muzeum, několik kostelů a jiné památky. Dále jsme pokračovali na mimořádně významnou archeologickou lokalitu do Verginy. Zde byly objeveny hrobky patřící patrně Filipovi II., otci Alexandra Velikého, a dalším příslušníkům královské rodiny.  Hlavní hrobka zůstala zachována v původním stavu a poklady v ní ukryté jsou k vidění v nasvícených vitrínách. Dále jsme se podívali do nově vybudovaného archeologického muzea v Pelle.

  
 gr_2012_012_20121007_2008783624.jpg gr_2012_011_20121007_1625019046.jpg   gr_2012_009_20121007_1043161712.jpg  gr_2012_010_20121007_1236110445.jpg
       

Pohoří Olymp 27.6.


Národní park Olympos se nachází v nejdivočejším a nejkouzelnějším pohoří řeckých hor - v pohoří Olymp. V našem programu jsme se rozdělili na několik skupinek podle výkonnosti. Někteří zkoumali přírodu v horních partiích lesa a kolem horské chaty Refuge. Trénovanější skupinka chtěla zdolat nejvyšší vrchol pohoří Mytikas (2 917 m/n/m). Bohužel v závěrečné etapě nám nepřálo počasí, proto jsme změnili plán a vydali se na sousední vrchol Scolio a na ledovcovou propast pod vrcholem Ag. Antonios. Během celodenní túry jsme narazili na velkou spoustu horských rostlin a zaznamenali také živočichy.

 gr_2012_013_20121007_1197317537.jpg gr_2012_014_20121007_1155044436.jpg
gr_2012_015_20121007_2018940138.jpg
 gr_2012_016_20121007_1575923794.jpg
       
 gr_2012_017_20121007_1213905527.jpg  gr_2012_018_20121007_1790623255.jpg  gr_2012_019_20121007_1319950352.jpg  gr_2012_020_20121007_1698100712.jpg
       
 gr_2012_021_20121007_1179592281.jpg  gr_2012_022_20121007_1368379265.jpg  gr_2012_023_20121007_1789083882.jpg  gr_2012_024_20121007_1913257142.jpg
       
 gr_2012_025_20121007_1219576636.jpg  gr_2012_026_20121007_1934567946.jpg  gr_2012_027_20121007_1678918506.jpg  gr_2012_028_20121007_1258255461.jpg
       

 Meteora  28.6.  

V Meteoře jsou pravoslavné kláštery, tzv. "vznášející se ve vzduchu". Skupina středověkých řeckokatolických klášterů byla vybudována na vysokých nepřístupných skalních věžích. Od 11. století jich takto postupně vzniklo celkem 24. Kláštery na skalách byly stavěny na ochranu řeholníků a okolního obyvatelstva před nájezdy tureckých vojáků. Přístup byl mnohdy možný jen v koších vytahovaných rumpálem. Okolní krajina je porostlá středomořskou macchií a loučkami a pastvinami s bohatou florou a faunou. Autobusem jsme dojeli k největšímu klášteru - Megalo Meteoro a dolů, ke klášteru Ajios Nikolaos, jsme se prošli kaňonem.


gr_2012_029_20121007_1352763646.jpg
gr_2012_030_20121007_2070692026.jpg
 gr_2012_032_20121007_1618894832.jpg  gr_2012_031_20121007_1679349017.jpg
       

Pobyt na základně Natury v Agii Apostoli 29.6. - 4.7. 


V okolí našeho tábora v Agii Apostoli jsme měli dostatek příležitostí objevovat rostliny a živočichy na různých stanovištích - biotopech. Už samotný duboolivovníkový háj, ve kterém jsme si mohli, díky vedení města postavit stany, byl biotopem např. tesaříka obrovského a ve spadaném dubovém listí čile pobíhaly ještěrky krátkonožky evropské. Z pláže těsně pod táborem jsme mohli studovat třetihorní sedimenty v odkrytém břehu, kde jsme nacházeli vrstvy velmi mladého uhlí. Kousek dál, dvacet metrů pod kostelíkem, jsme ve čtvrtohorních pískových vrstvách pozorovali zemní včely, na kterých parazituje brouk korunonožec prevezský. Byl zde pro svět objeven teprve v roce 1991 a nazván podle města Preveza. Pravidelně se zde nacházejí kosterní zbytky pleistocenních zvířat a kamenné nástroje pravěkého člověka z období mezolitu a elenolitu. Podle přírodovědců patří tato oblast Amvrakijského zálivu k přírodovědně nejbohatším v Řecku. Asi proto, že je naprosto nedotčena turistickým ruchem.

- Základna Natury v Agii Apostoli u Prevezy

 gr_2012_033_20121007_1307972065.jpg gr_2012_034_20121007_1059656235.jpg
gr_2012_040_20121007_1808309033.jpg
 gr_2012_038_20121007_1322582015.jpg
       
 gr_2012_037_20121007_1001316242.jpg  gr_2012_036_20121007_1112133520.jpg  gr_2012_035_20121007_1710037207.jpg  gr_2012_039_20121007_1316525511.jpg
       

- Vycházky do okolí základny

 
gr_2012_041_20121007_1285230575.jpg
gr_2012_042_20121007_1583230451.jpg
gr_2012_043_20121007_1177872893.jpg
 gr_2012_044_20121007_1058484010.jpg
       
 gr_2012_045_20121007_1891638215.jpg  gr_2012_046_20121007_1458305414.jpg  gr_2012_047_20121007_1970752881.jpg  gr_2012_048_20121007_1188048585.jpg
       
 gr_2012_049_20121007_1951360529.jpg  gr_2012_050_20121007_1116665100.jpg  gr_2012_051_20121007_1338273737.jpg  gr_2012_052_20121007_1166005957.jpg
       

- Program v táboře

 
gr_2012_053_20121007_1926534945.jpg
gr_2012_054_20121007_1633633773.jpg
gr_2012_055_20121007_1855206345.jpg
gr_2012_056_20121007_1026128678.jpg
       
 gr_2012_057_20121007_1469078260.jpg  gr_2012_058_20121007_1455732629.jpg  gr_2012_059_20121007_1543045090.jpg  gr_2012_060_20121007_1302851092.jpg
       
 gr_2012_061_20121007_2044763593.jpg  gr_2012_062_20121007_1614789552.jpg  gr_2012_063_20121007_1967374304.jpg  gr_2012_064_20121007_1225723508.jpg
       

- Setkání s řeckými přáteli, se kterými spolupracujeme na projektu Leonardo

gr_2012_065_20121007_1648994682.jpg
gr_2012_066_20121007_1012329289.jpg
 gr_2012_067_20121007_1271459203.jpg  gr_2012_068_20121007_1996425273.jpg
       

- Večerní program

 
gr_2012_069_20121007_2025507406.jpg
gr_2012_070_20121007_1229026539.jpg
gr_2012_071_20121007_1106279107.jpg
gr_2012_072_20121007_2007914258.jpg
       

Antické město Nikopolis, ústí řeky Louros 1.7.


Nikopolis je v přesném překladu ?město vítězství?. Nechal ho vybudovat římský císař Oktavianus na počest vítězné bitvy u mysu Aktio v roce 31 před naším letopočtem. Oktavianus zde porazil v námořní bitvě Marka Antonia a egyptskou královnu Kleopatru.  Prohlédli jsem si zde ruiny chrámů, hradeb, akvaduktu, divadla a paláců. Nejkrásnější jsou bezesporu velmi zachovalé mozaiky. I zde je však dost míst s relativně zachovanou přírodou, kde žije množství živočichů, hlavně ptáků, plazů a hmyzu. Podařilo se nám taky chytit a zblízka si prohlédnout dva jedince užovky stromové, krátkonožku evropskou a mnoho dalšího. Přírodovědně velmi hodnotná byla oblast mokřadů Amvrakijského zálivu. Dojeli jsme autobusem do vesnice Stroggili a podnikli pěší výlet po březích mokřadů a slaniscích. Z ptáků jsem viděli pelikány, kormorány, pisíky, vlhy atd. Z obojživelníků skokany skřehotavé a řecké. Z plazů želvy kaspické a bahenní, užovku podplamatou a perskou formu užovky obojkové a mnoho dalšího. V ústí řeky Louros a Arachtos vznikají obrovské mokřadní systémy. Řeky ve svých lagunách, slepých ramenech a přítocích vytvářejí vhodné podmínky pro obrovské množství organizmů. Celá oblast je proto vyhlášena biosferickou rezervací a ptačí oblastí.

.

 gr_2012_073_20121007_2033600687.jpg gr_2012_074_20121007_1480744462.jpg
 gr_2012_075_20121007_1022128455.jpg gr_2012_076_20121007_1696969413.jpg
       
 gr_2012_077_20121007_1132894489.jpg  gr_2012_078_20121007_1074591156.jpg  gr_2012_079_20121007_1852978477.jpg  gr_2012_080_20121007_1002831031.jpg
       
 gr_2012_081_20121007_1956052881.jpg  gr_2012_082_20121007_1231636869.jpg  gr_2012_083_20121007_2093932281.jpg  gr_2012_084_20121007_1794885043.jpg
       
 gr_2012_085_20121007_1089468546.jpg  gr_2012_086_20121007_1965390385.jpg  gr_2012_087_20121007_1634266075.jpg  gr_2012_088_20121007_2051017973.jpg
       

Lefkáda 2.7.


Ostrov Lefkáda, který je považován za Odysseovu vlast, nás nadchl krásnými zátokami a blízkými ostrůvky, z nichž ten největší Skorpiós je majetkem dědiců známého rejdaře Onassise. Na Lefkádu jsme se dostali pohodlně autobusem přes sklápěcí most, který spojuje    v úžině pevninské Řecko s ostrovem. Nejdříve jsme si prošli půvabné přístavní městečko, které nese stejný název jako ostrov - Lefkáda. Dále jsme vyjeli prudkými serpentinami k monastýru Faneromeni.  Zbytek dne jsem strávili lenošením na nádherných plážích. Nás přírodovědce ale zaujala i vegetace rostoucí na vyprahlých skalách a v jejich puklinách. 

gr_2012_089_20121007_1063135798.jpg
gr_2012_090_20121007_1299224284.jpg
gr_2012_091_20121007_2036681201.jpg
gr_2012_092_20121007_1414985518.jpg
       
 gr_2012_093_20121007_1487973835.jpg  gr_2012_094_20121007_1275780292.jpg  gr_2012_095_20121007_1782035136.jpg  gr_2012_096_20121007_1857675258.jpg
       
 gr_2012_097_20121007_1501029457.jpg  gr_2012_098_20121007_1716853927.jpg  gr_2012_099_20121007_1614032591.jpg  gr_2012_100_20121007_1251632880.jpg
       

Památník protitureckého odboje Zalongo a antická památka Kassope 3.7.


ZALONGO - je místo, kde najdete půvabný ženský klášter vysoko v horách. Kaple pochází ze 7. stol. (výzdoba z 15. stol.). Na skále nad klášterem se nacházejí obrovské monumenty žen, které připomínají krutou historii. V roce 1803 odsud skočily 602 ženy na protest proti útlaku vládce Aliho Paši, který ovládal kraj ze svého sídla v Ioannině. K monumentálním sochám jsme se nedostali, památník je stále v rekonstrukci.

KASSOPI - v tomto bývalém antickém městě založeném 360 let př. n. l. se zachovaly zbytky hlavní městské třídy. Informovaný návštěvník si představí i hlavní měšťanský dům s atriem a dva amfiteatry. Po zániku města (1. stol. př. n. l.) nechal Augustus postavit Nikopolis. Naše přírodovědce zaujaly velké želvy vroubené, které zde žijí společně s želvami hermannovými.

gr_2012_104_20121007_1177448910.jpg
gr_2012_101_20121007_1471624006.jpg
gr_2012_102_20121007_1096760471.jpg
 gr_2012_103_20121007_2079555047.jpg
       

Kaňon řeky Acheron (Evropsky významná lokalita) 3.7.


Kaňon řeky Acheron je oblast mimořádného ekologického a přírodního významu. Ekosystém, který se zde nalézá, byl zařazen do evropského systému ochrany přírody  Natura 2000 jako evropsky významná lokalita. Bájná řeka Acheron zde vytváří fantastické scenérie hluboce zařezaného kaňonu, po jehož vrstevnici jsme se dostali pěší túrou k místu středního toku. Kaňon je plný vyvěraček a je tvořený bizarními tvary vápencových balvanů. Podle řecké mytologie řeka spojuje náš svět s podsvětím. Více jak dvouhodinové brodění a plavání kaňonem po proudu dolů bylo úžasné! 

 gr_2012_105_20121007_1055875777.jpg gr_2012_106_20121007_1528685953.jpg
 gr_2012_107_20121007_2057589633.jpg  gr_2012_108_20121007_1252559983.jpg
       
 gr_2012_109_20121007_1584628011.jpg  gr_2012_110_20121007_1523157946.jpg  gr_2012_111_20121007_1051670200.jpg  gr_2012_112_20121007_1997361961.jpg
       
 gr_2012_113_20121007_1542385120.jpg  gr_2012_114_20121007_1342239456.jpg  gr_2012_115_20121007_1679621451.jpg  gr_2012_116_20121007_1983891407.jpg
       

Národní park Vikos-Aoos 5. - 7. 7.


Národní park Vikos-Aoos se rozprostírá na severu Řecka v pohoří Pindos. Řeka Vikos je napájena vodou z tajícího sněhu a svým tokem vytváří kaňon s krasovými útvary. My jsme začali túru v romantické horské vesnici Mikro Papingo. Vystoupali jsme až k horské chatě Astraka pod nejvyšší vrchol celého pohoří Astraka (2438 m/n/m). Druhý den jsme se vydali k nejhlubší propasti v Evropě k Provatině. Ta se nachází na náhorní plošině Astraka ve výšce téměř dvoutisíc metrů a je odtud krásný výhled do kaňonu. Nechybělo také poznávání samotné řeky Vikos a Aoos, kde jsme se nejen koupali, ale také objevovali život v ní. 

- Vikos, vesnice Mikro Papingo 5.7.

 
gr_2012_117_20121007_2092956676.jpg
gr_2012_118_20121007_1810073621.jpg
gr_2012_119_20121007_1165028255.jpg   gr_2012_120_20121007_2058772369.jpg
       
 gr_2012_121_20121007_1449106247.jpg  gr_2012_122_20121007_1496639010.jpg  gr_2012_123_20121007_1211422757.jpg  gr_2012_124_20121007_1891346535.jpg
       

- Náhorní plošina Astraka a propast Provatina 6.7.

 
gr_2012_125_20121007_1686813802.jpg   gr_2012_126_20121007_1081486006.jpg gr_2012_127_20121007_1004748052.jpg
 gr_2012_128_20121007_1370536161.jpg
       
 gr_2012_129_20121007_1025564330.jpg  gr_2012_130_20121007_1057089219.jpg  gr_2012_131_20121007_1742684793.jpg  gr_2012_132_20121007_1053764293.jpg
       
 gr_2012_133_20121007_1656250634.jpg  gr_2012_134_20121007_1576100633.jpg  gr_2012_135_20121007_1174554553.jpg  gr_2012_136_20121007_1722858649.jpg
       

- Poslední hodnocení expedice a příprava na odjezd domů přes Bělehrad 7.7.

 
gr_2012_137_20121007_1886666000.jpg
gr_2012_138_20121007_1272866309.jpg
gr_2012_139_20121007_1852405142.jpg
gr_2012_140_20121007_1730755945.jpg
       

- Řidiči autobusu byli skuteční profesionálové

 
 gr_2012_141_20121007_1449790148.jpg  gr_2012_142_20121007_1379811976.jpg  gr_2012_143_20121007_1012880901.jpg gr_2012_144_20121007_1951124993.jpg
       

Bělehrad 8.7.


Bělehrad (Beograd) je hlavním a největším městem Srbska. Mezi lety 1918-1992 byl také hlavním městem Jugoslávie. V roce 2002 zde žilo 1 281 081 obyvatel, aglomerace čítá 1,75 milionu lidí. Město leží na soutoku řek Dunaj a Sáva. Bělehrad, který se nachází na strategickém soutoku dvou řek, patří k velmi starým městům a místům, kde kontinuální osídlení trvá již několik tisíc let. Již v dobách Keltů zde existovala osada. Tu později Římané, kteří město nazývali Singidunum, rozšířili a přebudovali i přístav pro svoji říční flotilu.

gr_2012_145_20121007_2099787715.jpg
gr_2012_146_20121007_1138132304.jpg
gr_2012_147_20121007_1327437456.jpg
 gr_2012_148_20121007_2047023847.jpg
       
 gr_2012_149_20121007_1952291623.jpg  gr_2012_150_20121007_1216195300.jpg  gr_2012_151_20121007_1374811234.jpg  gr_2012_152_20121007_1222166309.jpg
       
 gr_2012_153_20121007_1461179420.jpg  gr_2012_154_20121007_1584500514.jpg  gr_2012_155_20121007_1834350986.jpg  gr_2012_156_20121007_1142121579.jpg
       

Fotografie: Jakub Kubačka, Jiří Procházka, Pavel Veselý, Michal Týn, Jaroslava Lipšová

 

Výstupy z expedice


.

- Expediční deník - botanicka pozorování PDF

- Expediční deník - zoologická pozorování PDF

- Prezentace výsledků přírodovědné expedice PDF

- Výstavní panely o expedici

(přednáška a prezentace proběhla ve dnech 17.10. a 18.10. na Masarykové střední škole zemědělské a na Masarykové Univerzitě v Brně)

 

Související články:

Přírodovědné průzkumy prevezského poloostrova

Expedice Řecko 2011

Expedice Řecko 2010

Činnost Natury ve městě Opava, v jeho okolí a v Řecku

Zamyšlení nad ekologickými projekty Natury Opava

 

 

Aktualizováno ( Pondělí, 25 listopad 2013 )
 
<< Předchozí   Další >>
Template
Template Template Template
Template Template