Template
Template Template
Template Úterý, 05 březen 2024 Template

Přihlášení

 
Template
Výstava česko-polsko-řeckého projektu v Ratiboři
Napsal RNDr. Milan Kubačka   
Středa, 10 březen 2010
Od roku 2000 pořádá naše občanské sdružení každoročně mezinárodní setkání opavských, ratibořských a řeckých dětí v řecké Preveze. Nazvali jsme tuto akci Škola v přírodě - škola života. Setkání se dosud zúčastnili žáci opavských škol ze ZŠ Vrchní, ZŠ E. Beneše, ZŠ Praskova, ZŠ Englišova, současné Slezské gymnázium, Mendelovo gymnázium, ZŠ T.G. Masaryka,  studenti Přírodovědecké a Filosofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, studenti Filosofické fakulty Ostravské univerzity. Loni se setkání zúčastnila i skupina žáků ze ZŠ Oldřišov. Program setkání je rozdělen do tří oblastí. Protože žáci a studenti se nacházejí v subtropické přírodě s jinou flórou a faunou, než s jakou se setkávají u nás. Proto se věnujeme pod vedením entomologa, herpetologa, botanika a dalších odborníků, poznávání zdejších hmyzích druhů, obojživelníků a plazů a rostlin. Víc očí víc vidí, takže na vycházkách se podaří najít i nové druhy brouků pro svět, Balkán nebo pro Řecko.

V kolébce lidské civilizace nemůžeme vynechat návštěvu antických památek. Kde všude jsme byli letos, si můžete přečíst na jiném místě našich webových stránek.

V roce 2000 jsme po pěti letech práce vytvořili v Neochori nedaleko Prevezy regionální přírodovědné muzeum, kde instalujeme a vystavujeme exponáty - přírodniny, které účastnící nacházejí během pobytu na táboře. Takže v expozici můžeme vidět docela slušnou sbírku kamenných nástrojů z pravěkých dob, části klu lesního slona, který byl větší než mamut a žil v oblasti Amvrakijského zálivu před 35 000 lety. Jsou zde sbírky zde žijících druhů hmyzu, fotografie např. největších a nejstarších stromů v prevezské oblasti.

Založili jsme u muzea Botanickou zahradu a navrhli naučnou stezku Deset zastavení v prevezské oblasti.

Děti a učitelé se vracejí plni dojmů, o které se chtějí podělit. Z toho důvodu připravujeme ze setkání výstavy. Bohatý program, který jsme pro 35 dětí z Ratiboře a Opavy připravili loni, byl prezentován v ratibořské základní škole č.1. Děti a jejich rodiče si mohli zavzpomínat a obdivovat herecké a taneční umění žáků pátých a šestých tříd. Zasloužili se to především ředitelka školy Mgr. Beata Stepieň, učitelka dějepisu a režisérka kulturního programu Mgr. Boguslawa Beker a zástupkyně ředitelky Mgr. Jozefa Kielak.

vystava_ratibo_1_20100310_1432046325.jpg
vystava_ratibo_2_20100310_1671433623.jpg
 vystava_ratibo_3_20100310_1850356804.jpg
     
 vystava_ratibo_4_20100310_1401057706.jpg  vystava_ratibo_5_20100310_1418477808.jpg  vystava_ratibo_6_20100310_1048704123.jpg
     
 vystava_ratibo_7_20100310_1114285055.jpg  vystava_ratibo_8_20100310_1079239842.jpg  vystava_ratibo_9_20100310_1904068364.jpg
     

Dosud byly v tomto projektu během let připraveny výstavy i v Opavě, Olomouci a před radnicí v řecké Preveze. Účastníci ze ZŠ Opava, Englišova ul. Zase připravili webovou prezentaci svých zážitků a dojmů pod vedením jejich učitele Ing. Juraje Svobody.

Fotografie: RNDr. Milan Kubačka

 

Související články:

Deset zastavení v přírodě prevezské oblasti

Jak vzbudit zájem o přírodu?

Život na základně Natury v Řecku - Preveza

Nikopolis, Parga, Zalongo, Kassopi, Nekromanteion

Lefkáda, Acheron - přírodní skvosty Řecka

Korintský kanál, Athény, Delfy

Návštěvy: Olympia, Navplion, Mykény, Epidaurus, Starý Korint

Účastníci 9. setkání měli v programu i navštěvu muzea v Neochori v Řecku

Přírodověda na 9. setkání opavských a ratibořských žáků a studentů v Agii Apostoli v Řecku

Otevření nového Akropolského muzea v Athénách - byli jsme při tom

Aktualizováno ( Pondělí, 25 listopad 2013 )
 
<< Předchozí   Další >>
Template
Template Template Template
Template Template