Template
Template Template
Template Sobota, 20 duben 2024 Template

Přihlášení

 
Template
Konference Moravská brána - cesta pro migraci rostlin v Ratiboři
Napsal RNDr. Milan Kubačka   
Pátek, 25 září 2009
Ve dnech 17. - 18. září proběhla v Ratiboři Mezinárodní vědecká konference "Moravská brána - cesta pro migraci rostlin", kterou připravilo Arboretum Bramy Morawskiej  společně s Arboretem Nový Dvůr. Konference byla financovaná z Evropského fondu regionálního rozvoje z rozpočtu programu Překračujeme hranice.

Referáty pronesené významnými přírodovědci na Mezinárodní vědecké konferenci v Ratiboři.

Mgr.  Elžbieta Skrzymowska - Moravská brána, cestou migrace rostlin.

Ing.  Miroslav Frank - Rozšíření rodu Rubus (ostružiník) na severní hranici Moravy a Polska.

Dr.  Jan Duda - Pro jaké rostlinné druhy je Moravská brána výhodou pro migraci a pro které již ne.

Dr. Waldemar Szendera - Úprava okolí řek jako faktor revitalizace přírodního prostředí na příkladu slezské aglomerace.

Tomasz Sczansny - diaprojekce Rezervace Lenščok objektivem.

Mgr.Lukasz Sniegoň - Vliv exploatace dolů na migrace a rozvoj rostlinstva.

Mgr.Elžbieta Skrzymowska - Vliv ptačích tahů na migraci řas z řádu Oedogoniales.

Mgr. ing. Witold Szumarski - Kolekce původních druhů v Lesním arboretu v Kudypách.

 

 0_ucastnici_konference_20090925_1886454287  1_frank_kretek_20090925_1557245860  2_duda_prednaska_20090925_1496936610  3_szendera_20090925_1905697397
 Účastnící konference
 Ing.Miroslav Frank
 Dr.Jan Duda
 
 4_skryzowska_arboretum_20090925_1793503180  5_szumarski_20090925_1530917290  6_swiegon_20090925_1901826720  
 Mgr. E.Skrzymowska
 Ing. Witold Sumarski
 Mgr. Tomasz Sczansny
 

Všechny referáty byly zajímavé stejně jako následná diskuse, především mezi ing. Frankem a Dr. Dudou, týkající se migrace rostlin koridorem Moravské brány.

Po dopoledním programu, který slavnostně zahájil prezident Ratiboře Pan Lenk, účastníky konference provedl Arboretem Morawské bramy jeho ředitel pan Kretek.

 7_vstup_arboreta_20090925_1773767665  8_duda_arboretum_20090925_1809440905  9_kretek_tabule_20090925_1821021527
 Vchod do arboreta
 Dr. Jan Duda
 Ředitel arboreta Kretek

Druhý den jsme měli možnost navštívit nejlépe vybavenou lesní školku v Polsku několik km od Ratiboře v Nedzy. Byla zřízena na místě obrovského spáleniště po požáru lesa v roce 1992. A bylo se na co dívat. Prezentace byla velmi dobře připravena vedením školky. Viděli jsme názornou ukázku, jak se připravuje výsadba, mykorrhizace kořenového systému sazenic, prohlédli jsme si moderní skleníky, nádrže s vodou, ze které se v případě potřeby pomocí sněžných děl vytváří sněhová pokrývka, která chrání sazenice před mrazem. Stačí 10 cm vrstva, pod kterou se udrží teplota až 1 stupeň Celsia. Nakonec nám byl ve společenské místnosti, kterou používají v rámci osvěty i jako učebnu ekologické výchovy pro žáky a studenty, promítli film o největším lesním požáru v roce 1992.

10_skolka-1_20090925_1201073813
 11_skolka_2_20090925_1965284216  13_skolka_4_20090925_1747664762 14_skolka_5_20090925_1499297568
 Zahájení prohlídky
 Kontejnerová linka
 Mykorrhizace kořenů
 
 15_skolka_6_20090925_1254628595  16_skolka_7_20090925_1366288092  17_skolka_8_20090925_1537956724  12_skolka_3_20090925_1845595618
 Vodní nádrže
 Pohled do skleníků
   Sbírka semen dřevin

Konference se za Opavu zúčastnili z Arboreta Nový Dvůr jeho vedoucí ing. Miroslav Frank, ing. Šárka Zemková, ing. Petr Vlk, ing. Ph.D.  Dalibor Lička a ing. Vlastimil Plášek. Za opavský magistrát ing. Dagmar Kůrečková a za občanské sdružení Natura Opava RNDr. Milan Kubačka.

Aktualizováno ( Pondělí, 25 listopad 2013 )
 
<< Předchozí   Další >>
Template
Template Template Template
Template Template