Template
Template Template
Template Úterý, 21 květen 2024 Template

Přihlášení

 
Template
Slovníček

 
 

Všechno | A | B | C | Č | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | Š | T | U | V | W | X | Z


Zdeněk Řehák Doc.  RNDr. Zdeněk Řehák, Ph.D. (1954) Zoolog zabývající se distribucí a ekologií drobných savců obzvláště netopýrů. Pochází z Ostravy, vystudoval biologii a chemii na Přírodovědecké fakultě MU v Brně. Deset let působil jako středoškolský profesor na Gymnáziu v Hlučíně a poté přešel jako odborný asistent na Katedru zoologie a ekologie PřF MU, kde nyní jako docent vede Vertebratologické oddělení. Dlouhodobě se zabývá ekologickým monitoringem a mapováním distribuce netopýrů a také drobných terestrických savců na území Hlučínska. Patří k předním evropským odborníkům věnujícím se ultrazvukové detekci echolokačních signálů netopýrů a jejímu využití pro poznání jejich letové a lovecké aktivity.
 


Všechno | A | B | C | Č | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | Š | T | U | V | W | X | Z


 
Template
Template Template Template
Template Template