Template
Template Template
Template Čtvrtek, 18 červenec 2024 Template

Přihlášení

 
Template
Slovníček

 
 

Všechno | A | B | C | Č | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | Š | T | U | V | W | X | Z


V
Ve slovníku existuje 13 položek.
Strany: 1
Výraz Definice
vajíčkoDrobné, mnohobuněčné tělísko na semenné šupině nahosemenných nebo v dutině semeníku krytosemenných, po oplození se z něj vyvíjí semeno.
 
vegetační klidJe stav, ve kterém rostliny přežívají dobu pro vegetaci nepříznivých povětrnostních podmínek. Toto období v našich podmínkách zaujímá přibližně polovinu roku.
 
Věra Čulíková RNDr. Věra Čulíková, CSc. Vystudovala odbornou biologii (v ročníku s J. Roháčkem) na přírodověd. fakultě UJEP v Brně. Ač rodačka a trvale žijícív Opavě, zastává místo archeobotanika v Archeo-logickém ústavu AV ČR v Praze, které má své detašované archeobotanické pracoviště v Opavě, založené E. Opravilem. Zabývá se analýzami rostlinných makrozbytků (semen, plodů, dřeva) z archeologických nálezů v Čechách, v posledních letech též v Opavě. Formou botanických vycházek, příležitostně přednášek, spolupracuje se Slezským zemským muzeem.
 
viskozitaVnitřní tření vody, odpor tekutiny vůči tělesu.
 
Vítězslav Balner RNDr. Vítězslav Balner (1965) Pochází ze Štítiny, malé vesničky nedaleko Opavy. Vystudoval přírodovědeckou fakultu a po krátkém působení ve státní ochraně přírody a Slezském zemském muzeu odchází do komerční sféry. Studiu hub se nadále věnuje amatérsky a jako externí spolupracovník muzea. Zabývá se určitými skupinami hub a mykofloristikou. Po vzoru svého učitele MUDr. J. Šedivého vede houbařské exkurze, poskytuje pomoc praktickým houbařům a poradenství v problematice hub na dřevěných konstrukcích a fytopatologii dřevin.
 
Vítězslav Bičík Prof.RNDr. Vítězslav Bičík, CSc. (1937) Vysokoškolský profesor na PřF University Palackého v Olomouci Narodil se v Neplachovicích u Opavy, odkud pocházejí také jeho první entomologické sběry. Dnes je uznávaným odborníkem v entomologii (hlavně pestřenkovití - Dipt.: Syrphidae). Zakladatel oboru etologie na PřF UP, spoluzakladatel mezinárodní biologické olympiády, autor 198 vědeckých prací, skript a 3 monografií.
 
Vladimír Kroutilík Vladimír Kroutilík (1925) Ostravský rodák vystudoval učitelství na Univerzitě Karlově, kde ho zaujala geomorfologie kvartéru. Věnoval se ji i jako pracovník Slezského studijního ústavu v Opavě, kde organizoval řadu výzkumných prací zaměřených na sedimenty a modelační činnost pevninského ledovce v Opavské pahorkatině. Své publikační schopnosti využíval i Ostravském muzeu.
 
vodní cyklusNepřetržitý oběh vody i látek v ní rozpuštěných nebo rozptýlených mezi zemským povrchem a atmosférou. Rozlišujeme: 1. Velký koloběh vodymezi pevninou a oceány, kdy vodní páry odpařené z oceánu jsou hnány nad pevninu, tam padají ve srážkách na zemský povrch a znovu se odpařují nebo odtékají znovu do oceánu. Za 2. malý koloběh vody, který probíhá v menších oblastech na úrovni ekosystému nebo krajiny.
 
Vrba bílá

Salix alba

Vrba bílá je jeden z nejrozšířenějších druhů vrb pocházející z Evropy a střední Asie; roste také v severní Africe. Je to statný opadavý listnatý strom rostoucí na vlhkých půdách a dosahující výšky 20 až 30 metrů. Průměr kmene může přesáhnout 1 m.

Jméno druhu je odvozeno od zbarvení listů které jsou světlejší než u většiny jiných druhů vrb. Listy jsou na obvodu jemně pilovité, 5-10 cm dlouhé a 1-2 cm široké a porostlé velmi jemnými bílými chloupky, zejména ze spodní strany. Výhonky jsou obvykle šedozelené až hnědozelené. Stromy jsou dvojdomé a kvetou na počátku jara (obvykle v březnu); samčí květy mají dvě tyčinky obklopené zelenožlutými listenci, samičí květy jsou jehnědy. K hlavním opylovačům patří včely. Plod je kuželovitá tobolka s mnoha ochmýřenými semeny, dozrává v květnu. Vrba bílá velmi dobře prosperuje na zaplavovaných místech, je jednou z hlavních dřevin lužních lesů. Dřevo vrby bílé se používá mj. pro výrobu pálek na kriket.

Roku 1838 byla z kůry vrby bílé poprvé izolována kyselina salicylová, z ní pak byl roku 1899 synteticky připraven aspirin. Kyselina salicylová má analgetické a protizánětlivé účinky, potlačuje sekreci prostaglandinu a tlumí horečku. Na rozdíl od aspirinu však nesnižuje srážlivost krve a nedráždí žaludeční sliznici.

Zejména v parcích se často vyskytuje poddruh s převislými větvemi vrba bílá smuteční, Salix alba subsp. tristis L. 

 

Vědecká klasifikace:

 • Říše: Rostliny (Plantae)
 • Třída: vyšší dvouděložné rostliny (Rosopsida)
 • Podtřída: Dilleniidae
 • Řád: Vrbokvěté (Salicales)
 • Čeleď: vrbovité (Salicaceae)
 • Rod: Vrba (Salix) 
 
Vrba jíva

Salix caprea

Vrba jíva je opadavý listnatý keř nebo strom obvykle dosahující výšky 6 až 12 metrů, zřídka až 20 m. Listy jsou široké 2 až 8 cm a dlouhé 3 až 12 cm. Květy tvoří 3 až 7 cm dlouhé jehnědy, které vyrážejí brzy na jaře před olistěním. Vrba jíva je dvoudomá - samčí a samičí jehnědy rostou na různých stromech. Zralé samčí jehnědy mají žlutou barvu díky pylu, samičí jsou světle zelené. Plod je 0,5 až 1 cm velká tobolka s mnoha ochmýřenými semeny velkými asi 0,2 mm.

Roste jak na vlhkých stanovištích, např. na březích řek a jezer, tak v sušších místech, na půdě bez podrostu. Listy vrby jívy slouží za potravu některým druhům motýlů i savcům. Některé kultivary se používají jako okrasné dřeviny v zahradnictví. 

 

Vědecká klasifikace:

 • Říše: Rostliny (Plantae)
 • Třída: vyšší dvouděložné rostliny (Rosopsida)
 • Podtřída: Dilleniidae
 • Řád: Vrbokvěté (Salicales)
 • Čeleď: vrbovité (Salicaceae)
 • Rod: Vrba (Salix) 
 
Vrba křehkáSalix fragilix
 
Vrba popelavá

Salix cinerea 

 
vrcholíkJednoduché vrcholičnaté květenství s větévkami většinou rozvětvenými a vyrůstajícími v úžlabí střídavých listenů.
 


Všechno | A | B | C | Č | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | Š | T | U | V | W | X | Z


 
Template
Template Template Template
Template Template