Template
Template Template
Template Čtvrtek, 18 červenec 2024 Template

Přihlášení

 
Template
Slovníček

 
 

Všechno | A | B | C | Č | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | Š | T | U | V | W | X | Z


T
Ve slovníku existuje 20 položek.
Strany: 1
Výraz Definice
tabuPosvátný, nedotknutelný.
 
tajgaJehličnatý les v pásmu pod tundrou, převládají jehličnany, příměs malolistých dřevin (vrba, bříza, topol, olše), nejrozsáhlejší biom na zemi (12 mil. Km2), obrovské rozmezí teplot, +30 až 70 oC (Verchojansk), četné bažiny a rašeliniště.
 
taxonSkupina konkrétních organismů stejného systémového zařazení, existujících v současnosti nebo geologické minulosti, taxonomická jednotka.
 
tentakuleMnohobuněčný žlaznatý chlup masožravých rostlin.
 
terciértřetihory
 
Tilia platyphyllos

Lípa velkolistá

Lípa velkolistá, příp. širolistá, (Tilia platyphyllos Scop.) je statný strom dosahující výšky přes 25 m, za určitých podmínek však může růst též jako keř. Hodně se podobá lípě malolisté, se kterou se často kříží. Čisté jedince lze rozeznat podle barvy chmýří v úhlech žilek ? u lípy malolisté je rezavé, u lípy velkolisté bělavé. Kříženec se nazývá lípa obecná (Tilia x vulgaris Hayne, syn. Tilia europaea L. p.p.) a může vypadat různě. Obecně lze říci, že lípa velkolistá má větší květy i plody než malolistá. Zralý oříšek na rozdíl od plodu lípy malolisté nelze v prstech zmáčknout, je mnohem více dřevnatý a žebernatý.

 

Rozšíření:

Lípa velkolistá roste přirozeně v Z, střední a JV Evropě, izolovaně v J Švédsku, na Kavkaze a v Malé Asii. V České republice ji můžeme vidět zejména v listnatých lesích od nížin až do nižších horských poloh. Je to typický druh suťových lesů (sv. Tilio-Acerion), vzácně jako příměs bučin.

 

Význam:

Pokud jde o její užití, platí v podstatě totéž, co u lípy malolisté. Čaj z květů lípy malolisté i velkolisté se užívá jako prostředek proti nachlazení, často v kombinaci s medem. 

 

Vědecká klasifikace:

  • Říše: rostliny (Plantae)
  • Podříše: cévnaté rostliny (Tracheobionta)
  • Oddělení: krytosemenné (Magnoliophyta)
  • Třída: vyšší dvouděložné (Rosopsida)
  • Řád: slézotvaré (Malvales)
  • Čeleď: lipovité (Tiliaceae)
  • Rod: lípa (Tilia)
  • Binomické jméno Tilia platyphyllos 
 
tillNezpevněná usazenina vzniklá činností ledovce.
 
tobolkaPlod suchý, v době zralosti pukající, vzniká z několika srostlých plodolistů.
 
Tomáš Kruťa Tomáš Kruťa (1906-1998) Ačkoliv se narodil v Brně, věnoval svůj vědecký život, jako geolog, Slezsku. Po druhé světové válce spolupracoval s tehdejším Slezským studijním ústavem v Opavě v rámci badatelských prací. Je autorem topografické mineralogie Slezské nerosty a jejich literatura (1973). Jako člen vědecké rady byl aktivním spolupracovníkem Slezského muzea po řadu let.
 
Tomáš SvěrákTomáš Svěrák (1854-1929). Profesor a ředitel českého opavského gymnázia se narodil v Boskovicích. Příspěvky o květeně Opavska uveřejňoval převážně ve Věstníku Matice opavské. Jeho unikátní sběry jsou uloženy v botanickém oddělení Slezského zemského muzea.
 
Topol černýPopulus nigra
 
totemV primitivní společnosti zvíře, rostlina ap. jako symbol předka, od kterého určitá skupina lidí (např. rod) odvozuje původ a který uctívá; kůl s reliéfem a plastikami zvířat, květů a ornamentů symbolicky tohoto předka znázorňující.
 
transpiraceVýdej vody rostlinami do ovzduší ve formě vodních par.
 
Tritulus cristatusČolek velký
 
Tritulus vulgarisČolek obecný
 
TroppauOpava
 
trvale udržitelný rozvojPodle Zákona o životním prostředí číslo 17/1992 Sb., §6, je to takový rozvoj, který současným i budoucím generacím zachovává možnost uspokojovat jejich základní potřeby a přitom nesnižuje rozmanitost přírody a zachovává přirozené funkce ekosystémů.
 
tundraBiom pokrývající rozsáhlé arktické oblasti od ledových pustin na jih až k severní hranici lesa, vegetace je přizpůsobená nízké teplotě a chudé půdě.
 
tůněMalé vodní nádrže. Trvalé nebo periodické se specializovanými rostlinami, zejména sinicemi a řasami a živočichy. V tůních vznikajících na jaře a vysýchajících počátkem léta mají živočichové krátký generační cyklus. Vyschnutí přetrvávají v diapauze některého stadia (perloočky, létající brouci, ploštice, žábronožky, listonozi apod.). Drobné periodické nádržky vznikající v dutinách stromů, v pařezech se nazývají denrotelmy.Ve skalních dutinách hovoříme o litotelmách. V listových pochvách, zejména bromélií v tropech jsou fytotelmy, kde je dosti bohatá zvířena (stromové žáby a jejich pulci, hmyz a jiní bezobratlí).
 
tyčinkaSamčí orgán u semenných rostlin produkující pylová zrna, zpravidla se skládá z nitky, prašníku a spojidla tyčinky.
 


Všechno | A | B | C | Č | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | Š | T | U | V | W | X | Z


 
Template
Template Template Template
Template Template