Template
Template Template
Template Čtvrtek, 18 červenec 2024 Template

Přihlášení

 
Template
Slovníček

 
 

Všechno | A | B | C | Č | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | Š | T | U | V | W | X | Z


A
Ve slovníku existuje 22 položek.
Strany: 1
Výraz Definice
abiotickýNeživý, nemající život.
 
alejChodba, ulice, cesta, která je lemována dvěma nebo více řadami stromů.
 
alelopatie nepříznivý vliv jedné rostliny na druhou způsobený produkty látkové výměny
 
allerödpřechodné zvýšení teploty v období nejmladšího geologického období pleistocénu - dryasu 
 
alpinumSkalka - umělá zahradní skalka, osázena nízkými rostlinami, rostoucími na horách a skalách.
 
altánZahradní besídka.
 
aluviální náplavyerodovaná půda naplavená tekoucí vodou
 
AluviumHolocén v geol. mladší čtvrtohory.
 
amfiteátrOkrouhlá otevřená divadelní stavba se stupňovitě se zvedajícími místy pro diváky (staré Řecko a Řím).
 
Anemone nemorosa

Sasanka hajní

Sasanka hajní - Anemone nemorosa

 

 
anglická zahradaJe nepravidelná, volná a dala základ krajinářskému parku, vznikla v Anglii kolem roku 1720 jako reakce na formální park francouzského stylu.
 
anthokyanyPřírodní červená až modrá barviva rostlin, chem. glykosidy. Podmiňují červené, fialové až modré zbarvení květů, plodů a jiných částí rostlin. Při stárnutí a odumírání listů a květů se mění pH vnitřního prostředí a tím nastávají změny ve struktuře molekul barviva, které se projeví změnou zbarvení.
 
antokyanheterocyklický glykosid tvořený cukrem a vlastní barevnou složkou, přirozené barvivo květů a jiných rostlinných orgánů
 
areálOblast zeměpisného rozšíření taxonu (druhu, rodu, čeledi apod.) na zemském povrchu.
 
aridnísuchý, vyprahlý (aridní oblast např. poušť)
 
atavizmusznaky a vlastnosti vzdálených předků, které se znovu objeví u potomků: objevení se těchto znaků a vlastností, knižně přežitek
 
atlantikTeplé a vlhké klimatické období ve středním holocénu.
 
atriumOtevřený vnitřní prostor stavby, většinou pravoúhlého půdorysu, kolem něhož se soustřeďovaly obytné místnosti.
 
atropinPrudce jedovatý alkaloid obsažený v blínu, rulíku a durmanu.
 
autochtonníPůvodní domácí populace vzniklé na místě svého nynějšího výskytu.
 
auxinPřirozené látky ovlivňující růst rostlin.
 
avifaunaPtactvo
 


Všechno | A | B | C | Č | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | Š | T | U | V | W | X | Z


 
Template
Template Template Template
Template Template