Template
Template Template
Template Pátek, 18 září 2020 Template

Přihlášení

 
Template
Slovníček

 
 

Všechno | A | B | C | Č | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | Š | T | U | V | W | X | Z


E
Ve slovníku existuje 21 položek.
Strany: 1
Výraz Definice
echolokaceOrientace některých živočichů (např. netopýrů) v prostoru vysíláním a zpětnou registrací ultrazvuků.
 
ekologická stabilitazákladní vlastnosti ekosystému je jeho schopnost vlastní autoregulace, která jej udržuje v dynamické rovnováze - v homeostáze. Ekologická stabilita je schopnost ekosystému odolávat vnějším tlakům - cizím faktorům, udržovat se bez podstatných změn po dobu jejich působení, nebo se do původního stavu vracet.
 
ekosystémJe přírodní celek zahrnující všechny organismy na určitém místě (biocenózu) v interakci s fyzikálními faktory a projevující se výraznou strukturou energetických a trofických (potravních) vazeb. Je to základní funkční jednotka zahrnující biotický a abiotický svět
 
ekotypTvarová nebo funkční varianta druhu podmíněná prostředím (klimatem, půdou apod.), která je dědičná.
 
Emanuel OpravilDoc. RNDr. CSc. Emanuel Opravil (1933 -) Absolvent Př.F MU v Brně se narodil v Kvasicích u Kroměříže. Už během studia spolupracoval s tehdejším Slezským studijním ústavem v Opavě, kde později jako paleobotanik založil v Archeologic-kém ústavu první české archeobotanické pracoviště u nás. Je nejen uznávaný vědec, ale navíc objevuje pro veřejnost přírodní zajímavosti okresu. Působí v redakční radě Vlastivědných listů, od jejich založení Maticí slezskou v r. 1975.
 
Emanuel UrbanEmanuel Urban (1821-1901). Od roku 1845 byl tento příborský rodák profesorem opavského gymnázia, později muzejním knihovníkem a dopisovatel různých vědeckých společností. alpinum v Křížkovského sadech v Opavě s pamětní deskou bylo zřízeno na jeho počest. 
 
endemitDruh vázán jen na určité malé území.
 
endozoochorieEndozoochorie je šíření také pomocí živočichů, ale semeno nebo plod zde projde přes trávicí trakt. Rostliny šířící se pomocí endozoochorie mají často jedlé (alespoň pro jistou skupinu živočichů jedlé) dužnaté plody. Živočich plod sežere i se semeny uvnitř a než projde semeno řitním otvorem, uběhne zpravidla nějaká doba, během níž se živočich přemístí na jiné místo a tak dochází k šíření na větší vzdálenosti. Příkladem je například jmelí bílé nebo cesmína paraguayská šířené ptáky či třešeň ptačí (Cerasus avium), bez černý (Sambucus nigra) a mnohé další. Některé diaspory šířící se endozoochorně mají velmi tvrdý obal, který trávicí šťávy trochu naruší, a tak usnadní klíčení.
 
eneolitPozdní doba kamenná na přechodu neolitu a doby bronzové.
 
entomofauna Hmyzí společenstvo.
 
eolickéVýraz spojený s nánosy větrem.
 
epiatlantikMladší doba středního holocénu s rozvojem zemědělství a pastevectví mladší doby kamenné a bronzové.
 
epifytRostlina žijící přisedle na povrchu jiných rostlin, avšak živící se samostatně, neparazitující. V případě jmelí se jedná o poloparazita, který se chová jako epifyt.
 
epizoochorieEpizoochorie je šíření diaspor na povrchu živočichů. K zachycování diaspor na srsti zvířete nebo peří ptáků slouží různé útvary, např. háčky nebo ostny. Příkladem je třeba dvouzubec (Bidens), skřípinec jezerní (Schoenoplectus lacustris), řepík lékařský (Agrimonia eupatoria) nebo svízel přítula (Galium aparine). U rodu lopuch (Arctium sp.) se šíří pomocí epizoochorie celá plodenství úbory, kdy k uchycení na srsti savců (nebo oblečení člověka) slouží háčky na zákrovních listenech. Zvláštním případem je myrmekochorie čili šíření pomocí mravenců, takto se šíří např. semena violek.
 
eratikumBludný balvan, přesunutý z místa původu ledovcem.
 
eroze břehůPodemílání a odnášení materiálu v břehové linii vodním tokem
 
estivaceLetní spánek, snížení životních projevů během suchého a teplého léta, zejména u živočichů v aridních oblastech.
 
etologieNauka zabývající se životními projevy a chováním živočichů.
 
eutrofizaceNadměrný přísun minerálních živin, zejména dusičňanů a fosforu do vodních ekosystémů (obvykle z přehnojených polí). Způsobuje rozvoj zelených řas, ?vodní květ?, což může být vhodné u rybníků s intenzivním rybím hospodářstvím, avšak zcela nevhodné ve vodárenských nádržích (řasy ucpávají filtry. Znehodnocují pitnou vodu).
 
Eva PurkyňováEva Purkyňová (1933) Naše přední znalkyně karbonské a křídové květeny se narodila v Ostravě. V roce 1955 ukončila studia na přírodovědecké fakultě MU v Brně. Než nastoupila, jako paleontoložka,  na právě zakládané paleontologické oddělení Slezského muzea v Opavě v roce 1967, byla zaměstnána v geologickém průzkumu jako specialistka na karbonskou květenu.
 
evoluceVývoj živých organismů na Zemi v průběhu dlouhých geologických období.
 


Všechno | A | B | C | Č | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | Š | T | U | V | W | X | Z


 
Template
Template Template Template
Template Template