Template
Template Template
Template Sobota, 18 květen 2024 Template

Přihlášení

 
Template
Slovníček

 
 

Všechno | A | B | C | Č | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | Š | T | U | V | W | X | Z


Z
Ve slovníku existuje 6 položek.
Strany: 1
Výraz Definice
Zapalice žluťuchovitá

Isopyrum thalictroides

 Zapalice žluťuchovitá - Isopyrum thalictroides

 

 
Zdeněk Kříž Zdeněk Kříž (1933 - 1982) Narodil se v Praze, kde také vystudoval VŠ lesního inženýrství. Pracoval krátce v Hradci nad Moravicí a od 1958  jako vedoucí Arboreta v Novém Dvoře u Opavy. Arboretum se pod jeho vedením stalo významným dendrologickým pracovištěm v republice. Bohatou publikační činnost věnoval dřevinám moravských a slezských parků, byl vedoucím redaktorem Dendrologického sborníku. Založil  dendrologickou sekci roku při Botanické společnosti ČSAV. Inicioval čs. Arboret, organizátorské a vědecké schopnosti uplatňoval při konferencích a besedách.
 
Zdeněk Řehák Doc.  RNDr. Zdeněk Řehák, Ph.D. (1954) Zoolog zabývající se distribucí a ekologií drobných savců obzvláště netopýrů. Pochází z Ostravy, vystudoval biologii a chemii na Přírodovědecké fakultě MU v Brně. Deset let působil jako středoškolský profesor na Gymnáziu v Hlučíně a poté přešel jako odborný asistent na Katedru zoologie a ekologie PřF MU, kde nyní jako docent vede Vertebratologické oddělení. Dlouhodobě se zabývá ekologickým monitoringem a mapováním distribuce netopýrů a také drobných terestrických savců na území Hlučínska. Patří k předním evropským odborníkům věnujícím se ultrazvukové detekci echolokačních signálů netopýrů a jejímu využití pro poznání jejich letové a lovecké aktivity.
 
Zdeněk Tesař Zdeněk Tesař (1907-1985) Entomolog světového jména přišel v roce 1947 do Opavy z Prahy, kde se narodil, aby prakticky znovu vybudoval zoologické oddělení Slezského muzea.  Založil tradici mezinárodních sympozií pro výzkum entomofauny střední Evropy, které proběhlo poprvé v r.1964 v Opavě. Působil také jako okresní konzervátor ochrany přírody v Opavě.
 
zoocenózaZoocenóza je živočišná část biocenózy.
 
zoochorieZoochorie je způsob šíření semen, plodů či vzácněji celých plodenství pomocí živočichů. Podle způsobu, jak živočichové diaspory přenášejí, můžeme zoochorii dělit na epizoochorii a endozoochorii .
 


Všechno | A | B | C | Č | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | Š | T | U | V | W | X | Z


 
Template
Template Template Template
Template Template