Template
Template Template
Template Pondělí, 20 květen 2024 Template

Výběr ze slovníčku

Přihlášení

 
Template
Slovníček

 
 

Všechno | A | B | C | Č | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | Š | T | U | V | W | X | Z


Zdeněk Kříž Zdeněk Kříž (1933 - 1982) Narodil se v Praze, kde také vystudoval VŠ lesního inženýrství. Pracoval krátce v Hradci nad Moravicí a od 1958  jako vedoucí Arboreta v Novém Dvoře u Opavy. Arboretum se pod jeho vedením stalo významným dendrologickým pracovištěm v republice. Bohatou publikační činnost věnoval dřevinám moravských a slezských parků, byl vedoucím redaktorem Dendrologického sborníku. Založil  dendrologickou sekci roku při Botanické společnosti ČSAV. Inicioval čs. Arboret, organizátorské a vědecké schopnosti uplatňoval při konferencích a besedách.
 


Všechno | A | B | C | Č | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | Š | T | U | V | W | X | Z


 
Template
Template Template Template
Template Template