Template
Template Template
Template Čtvrtek, 18 červenec 2024 Template

Přihlášení

 
Template
Slovníček

 
 

Všechno | A | B | C | Č | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | Š | T | U | V | W | X | Z


G
Ve slovníku existuje 11 položek.
Strany: 1
Výraz Definice
Gagea lutea

Křivatec žlutý

Křivatec (Gagea Salisb.) je rod jednoděložných rostlin z čeledi liliovité v užším pojetí (Liliaceae). 

Jedná o vytrvalé pozemní byliny, s cibulemi. Některé druhy vytvářejí složené cibule s větším množstvím vedlejších cibulek. Jsou to rostliny jednodomé s oboupohlavnými květy. Listy jsou buď jen v přízemní růžici nebo v přízemní růžici i na lodyze, jsou jednoduché, přisedlé, s listovými pochvami. Čepele listů jsou celokrajné, většinou čárkovité až nitkovité, žilnatina je souběžná. Květy jsou oboupohlavné, jsou v květenstvích, ve vrcholových chocholících, někdy až ve zdánlivém okolíku, vzácněji v hroznech. Pod kětenstvím bývají 2 lodyžní listy, které jsou někdy interpretovány jako listeny, dlší listeny jsou na bázi květních stopek. Okvětí se skládá z 6 okvětních lístků ve 2 přeslenech (3+3), které volné, většinou žluté až žlutozelené, jen vzácně jiných barev. Tyčinek je 6. Gyneceum je složeno ze 3 plodolistů, je synkarpní, semeník je svrchní. Plodem je tobolka, semena jsou velmi četná. 

V ČR roste asi 7 druhů z rodu křivatec (Gagea). Nejběžnější je křivatec žlutý (Gagea lutea), který vyhledává spíše vlhčí stanoviště. Naproti tomu křivatec rolní (Gagea villosa), který se vyznačuje chlupatými květními stopkami, roste na sušších stanovištích teplejších oblastí a patří k silně ohroženým druhům (C2). Křivatec český (Gagea bohemica) je také rostlina sušších stanovišť teplých oblastí, kvete velmi brzy na jaře, někdy i v zimě, pokud je mírná. Patří k silně ohrožené druhy (C2), křivatec český skalní (Gagea bohemica subsp. saxatilis) roste jen na střední Moravě, je kriticky ohrožený (C1). V listnatých lesích, nejčastěji v nížinách, roste křivatec nejmenší (Gagea minima). Křivatec luční (Gagea pratensis) roste na spíše sušších místech teplejších oblastí, stejně jako blízce příbuzný křivatec vstřícnolistý (Gagea transversalis), který se od křivatce lučního dosti těžko odlišuje. Křivatec nizoučký (Gagea pusilla) roste v ČR pouze dosti vzácně na výslunných stáních jižní Moravě. 

Křivatec žlutý - Gagea lutea

 

 
Galium aparine

Svízel přítula

 Svízel přítula - Galium aparine
 
genofondSoubor všech dědičných vlastností druhu, zajišťuje dědičnou rozmanitost druhů (diverzitu).
 
geomorfologieNauka zkoumající tvary zemského povrchu a jejich vývoj.
 
Geranium phaeum

Kakost hnědočervený

Kakost hnědočervený - Geranium phaeum

 

 
glaciályDoby ledové (interglaciály - doby meziledové).
 
glacigennív souvislostí s chladnými obdobími, ledovými dobami souvislostí s chladnými obdobími, ledovými dobami.
 
glacilakustrinníVytvořený ledovcem nebo ledovcového původu v jezeru, například usazeniny.
 
grafiózaEpidemická choroba jilmů vyvolávaná houbou Ophiostoma ulmi, která působí zasychání, hnědnutí a svinování listů a posléze uhynutí stromu.
 
günzGlaciál alpského zalednění následující po dunajském stádiu (název podle řeky Günz).
 
Gustav BraunGustav Braun (1826-1913). Narodil se v Klatovech. Vynikající pedagog na opavském gymnáziu, kde spravoval přírodopisné sbírky. Zanechal nesmírné bohatství v cenných sbírkách ze všech  oborů přírodních věd. Zkoumal flóru okolí Opavy a Frenštátu.
 


Všechno | A | B | C | Č | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | Š | T | U | V | W | X | Z


 
Template
Template Template Template
Template Template