Template
Template Template
Template Čtvrtek, 20 červen 2024 Template

Přihlášení

 
Template
Slovníček

 
 

Všechno | A | B | C | Č | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | Š | T | U | V | W | X | Z


N
Ve slovníku existuje 13 položek.
Strany: 1
Výraz Definice
nahosemenné rostlinyJejich vajíčka nejsou zcela kryta plodolistem, nýbrž jsou dosud přístupná (příklad: všechny jehličnany).
 
Natura 2000Soustava chráněných území, které vytvářejí na svém území podle jednotných principů všechny státy Evropské unie.
 
Natura Opava
Občanské sdružení Natura Opava je neziskovou organizací, která se od roku 1992 zabývá ekologickou výchovou, vzděláváním a osvětou. Cílem vyukových programů je učit žáky a studenty poznávat přírodu prožitkově. Našim krédem je - učit se o přírodě v přírodě. Snažíme se informovat o přírodních zajímavostech i širokou veřejnost. Aktivity zaměřujeme především na okres Opava, Ratibořsko (Polsko) a oblast Amvrakijského zálivu (Preveza-Řecko).
 
Naučná stezka Hvozdnice

Naučná stezka Hvozdnice byla vydána za podpory a spolupráce Moravskoslezského kraje, Statutárního města Opavy, Slezského zemského muzea v Opavě, Natury Opava, Českého svazu ochránců přírody

Autoři: Milan Kubačka , Emanuel Opravil

Podrobnosti naleznete v popisu projektu zde

 
nažkaSuchý nepukavý plod, zpravidla jednosemenný.
 
nektonSoubor statnějších vodních živočichů, kteří ve vodě plavou vlastním aktivním pohybem a jsou schopni překonávat popř. i silné proudění vody (četný vodní hmyz, korýši, ryby).
 
neolitMladší doba kamenná, v níž došlo k rychlému růstu populace a společenské dělbě práce (neolitická kultura).
 
Netýkavka RoyleovaImpatiens Roylei
 
neustonDrobné vodní organizmy zdržující se na povrchové vodní blance nebo pod ní (do hloubky asi 5 cm), některé perloočky, různý vodní hmyz, jeho larvy a kukly.
 
nikaNika ekologická 1. Začlenění druhu organizmu ve struktuře a funkci ekosystému, jako výsledek  jeho morfologických, fyziologických a etologických adaptací. Obrazně řečeno je to "zaměstnání" druhu v živé přírodě. Termín je odvozen od řecké bohyně Niké, jejíž socha stávala ve výklenku ve zdi (v architektuře), nyní též obrazně "výklenek ve struktuře přírody". Ani dva druhy nemohou zaujímat v ekosystému tutéž niku; vždy jeden z nich vytěsní druhý druh. Čím je větší strukturální rozčlenění ekosystému, tím je v něm větší počet nik a tudíž i počet druhů. Například tropický deštný les má mnohem větší druhovou diverzitu než savana nebo polopoušť. 2.v současné době se termínem nika označuje soubor všech nároku určitého druhu, nezbytných jeho existenci na stanovišti.
 
nitrofilní druhy rostlinRostliny náročné na dostatek přístupného dusíku v půdě.
 
nivaPloché území v úvalech a údolích podél vodních toků, které vzniklo zpětnou vazbou mezi krajinou a vodním tokem s jeho záplavovou (inundační) vodou.
 
niva řekyÚzemí v okolí řeky, je tvořena říčními nánosy v nichž řeka meandruje - vytváří říční zákruty.
 


Všechno | A | B | C | Č | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | Š | T | U | V | W | X | Z


 
Template
Template Template Template
Template Template