Template
Template Template
Template Čtvrtek, 20 červen 2024 Template

Přihlášení

 
Template
Slovníček

 
 

Všechno | A | B | C | Č | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | Š | T | U | V | W | X | Z


P
Ve slovníku existuje 33 položek.
Strany: 1
Výraz Definice
paleolitStarší doba kamenná, nejdelší období ve vývoji člověka předcházející mezolitu.
 
paleontologieVěda o životě v minulých geologických dobách. Předmětem výzkumu jsou fosilizované zbytky organismů nebo stopy po jejich činnosti. Cílem paleontologie je rekonstrukce vývoje života a podmínek jeho existence.
 
parterPravidelné rovinné záhony květin, nízkých dřevin (zimostráz) a plochy trávníku v blízkosti budovy.
 
peckoviceDužnatý plod s trojvrstevným oplodím, vnější je blanité, střední dužnaté a vnitřní tvrdé.
 
peřenodílný listZářezy rozdělují čepel list více než do poloviny.
 
peřenoklaný listČepel listu je rozdělena zářezy nejvýše do poloviny.
 
pestíkJe samičí pohlavní orgán u krytosemenných rostlin, tvořený jedním nebo několika přeměněnými listy, zvanými plodolisty.
 
petrografieobor geologie zabývající se horninami
 
Phalaroides arundinaceaChrastice rákosovitá
 
Phragmites australis

Rákos obecný

Jedná se o mohutnou trávu rostoucí zpravidla na alespoň trochu zamokřených místech a často vytváří rozsáhlé monodominantní porosty. Může to být i expanzívní druh na nivních loukách v případě, že nejsou dlouhodobě koseny.

Vědecká klasifikace:

 • Říše: rostliny (Plantae)
 • Podříše: cévnaté rostliny (Tracheobionta)
 • Oddělení: krytosemenné (Magnoliophyta)
 • Třída: jednoděložné - (Liliopsida)
 • Řád: lipnicotvaré (Poales)
 • Čeleď: lipnicovité (Poaceae)
 • Rod: Rákos (Phragmites)

Na opavsku se vyskytuje např. na území chráněného území Heraltického potoka.

Informace čerpány z wikipedia.

 
planktonVodní organizmy většinou mikroskopických rozměrů vznášející se ve vodě.
 
pleistocénStarší období čtvrtohor se střídáním dob ledových a meziledových, dříve nazývané diluvium.
 
pleustonSoubor organizmů žijících na hladině, na povrchové blance vody.
 
Plicník lékařskýPulmonaria oficinalis
 
plodolistListový útvar krytosemenných rostlin nesoucí vajíčka a srůstající v pestík.
 
Podbílek šupinatý

Lathraea squamaria

Podbílek šupinatý (Lathraea squamaria Linné) je nezelená parazitická bylina z čeledi krtičníkovitých parazitující na kořenech převážně listnatých stromů, méně na kořenech jehličnanů.

 • Vytrvalá, až 25 cm vysoká, nezelená bylina, rostoucí až z 50 cm dlouhého, masitého oddenku pokrytého bílými šupinani.
 • Lodyha je přímá, dužnatá, narůžovělá nebo bílá.
 • Šupinovité lístky jsou narůžovělé.
 • Drobné, trubkovité, krátce stopkaté, světle nachové květy tvoří jednostranný hrozen.
 • Kvete v březnu až květnu.
 • Plodem je tobolka.
 
Podbílek šupinatý roste ve vlhkých listnatých nebo smíšených lesích, zejména podél lesních potoků.
 
Podbílek šupinatý obsahuje jedovaté glykosidy.
 
 
Vědecká klasifikace:
 • Říše: rostliny (Plantae)
 • Podříše: vyšší rostliny (Cormobionta)
 • Oddělení: krytosemenné (Magnoliophyta)
 • Třída: vyšší dvouděložné (Rosopsida)
 • Řád: krtičníkotvaré (Scrophulariales)
 • Čeleď: krtičníkovité (Scrophulariaceae)
 • Rod: Podbílek (Lathraea )
Podbílek šupinatý - Lathraea squamaria
 
pohlavní dimorfismusPohlavní dvojtvárnost, tvarová (morfologická) rozdílnost jedinců samčích a samičích, primární  rozdíly v pohlavních orgánech, sekundární  rozdíly ve tvaru i zbarvení.
 
Polygonatum multiflorum

Kokořík mnonokvětý

Kokořík (Polygonatum) je rod jednoděložných rostlin z čeledi konvalinkovité (Convallariaceae). Někteří autoři ho však řadí do čeledi liliovité v širším pojetí (Liliaceae s.l.), jiní do čeledi listnatcovité v širším pojetí (Ruscaceae s.l.).

Jedná se o vytrvalé pozemní byliny, vzácně epifyty s oddenky. Jsou to rostliny jednodomé s oboupohlavnými květy. Listy jsou jednoduché, přisedlé nebo krátce řapíkaté, střídavé, vstřícné nebo v přeslenech. Čepele jsou nejčastěji čárkovité, kopinaté nebo vejčité. Květy jsou jednotlivé nebo v chudých květenstvích, vyrůstajících z úžlabí listu, jedná se o chocholíky, okolíky nebo hrozny. Okvětí se skládá ze 6 okvětních lístků, které jsou do poloviny nebo ještě více srostlé v okvětní trubku. Tyčinek je zpravidla 6, většinou zčásti srostlé s okvětní trubkou. Gyneceum je složeno ze 3 plodolistů, je synkarpní, semeník je svrchní. Plod je dužnatý, jedná se o bobuli, za zralosti modré až černé nebo červené barvy.

 

Vědecká klasifikace:

 • Říše: rostliny (Plantae)
 • Podříše: cévnaté rostliny (Tracheobionta)
 • Oddělení: krytosemenné (Magnoliophyta)
 • Třída: jednoděložné - (Liliopsida)
 • Řád: liliotvaré (Liliales)
 • Čeleď: konvalinkovité (Convallariaceae)
 • Rod: Kokořík (Polygonatum)

Kokořík mnonokvětý - Polygonatum multiflorum
 
polypJedno ze dvou pokolení některých láčkovců, žijící přisedle na dně vod. U jiných je to jediná forma existence živočicha.
 
populaceSoubor všech jedinců téhož druhu (plemene, odrůdy) na určitém území, předpokládá se vzájemná výměna genetických informací.
 
Populus nigraTopol černý
 
potravní řetězecJe proces přeměny energie v potravě, který začíná u jejího zdroje - u zelených rostlin, přes organismy, které se zelenou hmotou živí (býložravci) až po organismy, které se živí býložravci a masožravci - pastevně-kořistnický potravní řetězec.Druhým typem je rozkladný (dentritový) potravní řetězec, který se podílí na rozkladu a uvolňování jednodušších organických látek (dentritu -  mrtvá těla organismů) až po jednoduché anorganické látky (živiny - kyslík, oxid uhličitý atd.) zpět do prostředí.
 
povodí řekyÚzemí, z něhož vodní tok odvádí vodu.
 
povrchové napětí vodyZvýšená soudržnost molekul vody na rozhraní mezi tekutým a plynným prostředím.
 
preboreálNejstarší klimatické období holocénu před boreálem.
 
Primula elatior

Prvosenka vyšší

 

 Prvosenka vyšší - Primula elatior

 

 

 
přírodní parkChráněné území vyhlášené na základě zákona číslo 114/1992 Sb. o ochraně přírody, sledující především ochranu volné krajiny.
 
Prvosenka vyšší

Primula elatior

 Prvosenka vyšší - Primula elatior

 

 
Ptačinec trávovitý

Stellaria graminea

 Ptačinec trávovitý - Stellaria graminea

 

 
Pulmonaria oficinalisPlicník lékařský
 
puttiOznačení pro malé dítě od renesanční doby.
 
pylPylové zrno, samčí pohlavní buňka rostlin, velikostní rozmezí od 0,01 do 0,1 mm, první klíč pylových zrn vytvořil J. E. Purkyně (1787-1869).
 
pylová analýzaPracovní metoda v paleontologii, která využívá skutečnosti, že povrch pylových zrn je charakteristický pro každou rostlinu, stejně jako otisky prstů. Podle nich lze zjistit ve vrstvách rašeliny a limnických sedimentech, které druhy rostlin se vyskytovaly v určité době ve vegetaci oblasti.  Pyl je mimořádně odolný a v rašelině zůstal dobře uchován. Známé schéma preboreál -  boreál  -  atlantik  -   subboreál  - subatlantik, které poprvé stanovili skandinávští vědci vychází ze sukcesních řad  různých typů vegetací. Zavedena byla L. von Postem v r. 1916. Po 1. světové válce se uplatnila i u nás, ve druhé polovině 20. stol. bylo datování upřesněno radiokarbonovou metodou (14C).
 


Všechno | A | B | C | Č | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | Š | T | U | V | W | X | Z


 
Template
Template Template Template
Template Template