Template
Template Template
Template Čtvrtek, 20 červen 2024 Template

Přihlášení

 
Template
Slovníček

 
 

Všechno | A | B | C | Č | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | Š | T | U | V | W | X | Z


F
Ve slovníku existuje 22 položek.
Strany: 1
Výraz Definice
faunasouhrn živočišných druhů obývajících určité území, zvířena
 
Feng-šuejJe velmi staré učení o harmonii lidského života, o vytvoření šťastného domova i pracoviště; učení, které může naši západní kulturu značně obohatit a pomůže nám mnohé ze složitých oblastí života pochopit.Během vývoje Feng-Šuej došlo v zemi původu (Říše Středu - dnešní Čína) k mnoha střetům o podobu tohoto učení. Ze všech škol, kterých bylo v minulosti více než sto, získalo největší uznání celkem 7 různých škol, které buď v jednodušší podobě nebo v kombinaci těchto škol užívají dnes všichni odborníci v oboru Feng-Šuej. http://www.feng-suej.com/p/1/index.php
 
fenologická pozorováníFenologie, součást ekologie. Zabývá se studiem periodicity životních projevů organizmů v závislosti na kalendářní době. Studuje jednotlivé fenologické fáze (fenofáze), jejich začátek, trvání i konec ve vztahu ke konkrétnímu datu. Vyvozuje dlouhodobé závěry s praktickým významem (např. v zemědělství).
 
fenologieObdobí životních projevů, studované v závislosti na kalendářní době: nejvýraznější u rostlin, např. období rašení, olistění, kvetení a zrání plodu, podmiňuje fenologický vzhled (aspekt) celého společenstva.
 
fenotypSouhrn všech znaků a vlastností jedince, zevní vzhled organizmů jako výsledek interakce jeho genotypu a prostředí.
 
Ficaria verna

Orsej jarní

Orsej jarní (Ficaria verna, syn. Ranunculus ficaria) je bylina z čeledi pryskyřníkovitých libující si v zamokřených stanovištích (bahnité břehy vodních toků a tůní, příkopy, lučiny a křoviny.

Orsej jarní je vytrvalá bylina vytvářející kořenové hlízky. Lodyha je lysá, asi 20 cm vysoká. Listy jsou řapíkaté (přízemní dlouze, lodyžní krátce), srdčitě okrouhlé až ledvinovité, vroubkované, lesklé a lysé. V paždí dolních lístků mohou vyrůstat rozmnožovací hlízky.

Kvete od časného jara až do dubna, zřídka do května. Květy jsou samostatné, 8-12 četné, se žlutými korunními lístky a četnými nektarii.

Plodem je zakrnělá nažka. V květnu usychá celá nadzemní část rostliny, do dalšího roku se uchovávají jen podzemní hlízky a plody.

Pro vysoký obsah vitamínu C se z ní dělával salát, ale jen do doby než vykvetla, po vykvetení je totiž jedovatá.

 

Vědecká klasifikace:

 • Říše: rostliny (Plantae)
 • Podříše: cévnaté rostliny (Tracheobionta)
 • Oddělení: krytosemenné (Magnoliophyta)
 • Třída: vyšší dvouděložné (Rosopsida)
 • Řád: pryskyřníkotvaré (Ranunculales)
 • Čeleď: pryskyřníkovité (Ranunculaceae)
 • Rod: orsej (Ficaria)

Informace čerpány z wikipedia
 
floémČást cévních svazků tvořena převážně sítkovicemi a sloužící k rozvádění asimilátu (organických látek) v těle rostlin.
 
floraSohrn všech druhů rostlin na určitém místě. Římská bohyně kvetoucí přírody, jara, jejími znaky jsou květiny.
 
fluviálníVzniklý výmolnou a ukládací činností tekoucí (říční) vody.
 
fluvioglaciálHorninová drť přemístěná vodou proudící z tajícího ledovce.
 
flyšSouvrství mořských pískových a břidlicových usazenin bez zkamenělin.
 
fontánaOzdobná kamenná nebo kovová kašna zpravidla s vodotryskem a kaskádami.
 
fosilníZkamenělý, předvěký.
 
fotosyntézaBiochemická reakce v zelených rostlinách, která z anorganických látek vytvářejí látky organické a jsou tak základním zdrojem života na Zemi. Rostlina pomocí chlorofylu váže energii ze slunečního záření a rozkládá vodu, ze vzduchu přijímá oxid uhličitý.
 
Fr.von MückuschFr. von Mückusche (1749-1837). Narodil se v Dolní Červené Vodě na Jesenicku. Vynikající znalec opavské květeny. Zasloužil se o založení muzea při gymnáziu. Jeho význam spočívá především v četných herbářových dokladech, které věnoval vědeckým ústavům ve Vratislavi, Brně a Opavě. 
 
francouzská zahradaCharakteristickým projevem francouzské zahrady je parter s broderií, velké zrcadlové plochy vodních kanálů, vodní schody.
 
František GazdaFrantišek Gazda (1937) Olomoucký rodák žije ve Vítkově od roku 1945. Členem Čs. ornitologické společnosti od r.1964. Od r. 1966 okroužkoval přes 7000 ptáků. Autor příspěvků do odborných časopisů, spolupracovník SMO v Opavě. Léta vedl ornitologický kroužek na DDM ve Vítkově. Vedl skupiny mladých ornitologů na expedicích do Dunajské delty, Bulharska, Jugoslávie a Řecka. V roce 1975 zakládající člen Skupiny pro ochranu a výzkum dravců a sov při ČSO.
 
František KrkavecFrantišek Krkavec (1922-1986) Narodil se v Knínici u Boskovic. Po studiích na PřF MU v Brně učil než se stal vedoucím přírod. oddělení Slezského studijního ústavu v Opavě, kde redigoval  Přírodovědný sborník Ostravského kraje. Od roku 1972 byl pracovníkem SZM - vedoucím Arboreta v Novém Dvoře. Předsedal Vlastivědné společnosti při SZM. Znalec flóry v okrese Opava a ochránce veřejné zeleně.
 
Fraxinus excelsior

Jasan ztepilý

Jasan ztepilý (Fraxinus excelsior) je většinou statný strom dorůstající výšky 30?40 metrů, případně i více, nicméně za méně příznivých podmínek může vyrůst i jako keř. Větve má šedozelené, pupeny černohnědé, vejčité, i po rozemnutí bez výraznější vůně (tím se snadno odliší od ořešáku královského, který má pupeny podobné, ale charakteristicky voňavé). Listy jsou 20?25 cm dlouhé, vstřícné, lichospeřené, 4?5jařmé s 9?13 lístky. Jednotlivé lístky jsou vejčité a kopinaté, dlouze zašpičatělé, drobně ostře zubaté, u řapíku přisedlé. Květy jsou jedno nebo oboupohlavné, nahé, v mnoha barevných variacích od bílé po různé odstíny růžové. Květenstvím je postranní lata. Plody jsou úzce podlouhlé křídlaté nažky leskle hnědé barvy rostoucí na dlouhých převislých stopkách. Kvete od dubna do května (alergologicky je středně významný). Daří se mu ve vlhkých a podmáčených lesích, nebo na sutích. Roste od nížin až po nízké horské polohy. 

 

Vědecká klasifikace:

 • Říše: rostliny (Plantae)
 • Podříše: cévnaté rostliny (Tracheobionta)
 • Oddělení: krytosemenné (Magnoliophyta)
 • Třída: vyšší dvouděložné (Rosopsida)
 • Řád: olivotvaré (Oleales)
 • Čeleď: olivovníkovité (Oleaceae)
 • Rod: jasan (Fraxinus) 
 
fytocenózaFytocenóza je rostlinná část biocenózy.
 
fytoplanktonDrobné, převážně mikroskopické druhy rostlin (tzv. mikrofyty) vznášející se pasivně ve vodě ) některé bakterie, sinice, zelené řasy houby apod.). Důležití primární producenti ve vodních ekosystémech, zejména v oblastech volné vody. Tvoří nápadné zelené shluky, ?vodní květ?. Jsou základní potravou pro drobné živočichy (zooplankton) a počátečním článkem potravních řetězců ve vodách.
 
fytotelmaMalé vodní nádrže. Trvalé nebo periodické se specializovanými rostlinami, zejména sinicemi a řasami a živočichy. V tůních vznikajících na jaře a vysýchajících počátkem léta mají živočichové krátký generační cyklus. Vyschnutí přetrvávají v diapauze některého stadia (perloočky, létající brouci, ploštice, žábronožky, listonozi apod.). Drobné periodické nádržky vznikající v dutinách stromů, v pařezech se nazývají denrotelmy.Ve skalních dutinách hovoříme o litotelmách. V listových pochvách, zejména bromélií v tropech jsou fytotelmy, kde je dosti bohatá zvířena (stromové žáby a jejich pulci, hmyz a jiní bezobratlí).
 


Všechno | A | B | C | Č | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | Š | T | U | V | W | X | Z


 
Template
Template Template Template
Template Template