Template
Template Template
Template Úterý, 21 květen 2024 Template

Přihlášení

 
Template
Slovníček

 
 

Všechno | A | B | C | Č | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | Š | T | U | V | W | X | Z


František KrkavecFrantišek Krkavec (1922-1986) Narodil se v Knínici u Boskovic. Po studiích na PřF MU v Brně učil než se stal vedoucím přírod. oddělení Slezského studijního ústavu v Opavě, kde redigoval  Přírodovědný sborník Ostravského kraje. Od roku 1972 byl pracovníkem SZM - vedoucím Arboreta v Novém Dvoře. Předsedal Vlastivědné společnosti při SZM. Znalec flóry v okrese Opava a ochránce veřejné zeleně.
 


Všechno | A | B | C | Č | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | Š | T | U | V | W | X | Z


 
Template
Template Template Template
Template Template