Template
Template Template
Template Pondělí, 03 srpen 2020 Template

Přihlášení

 
Template
Slovníček

 
 

Všechno | A | B | C | Č | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | Š | T | U | V | W | X | Z


Ivan MusilDoc.Ing. Ivan Musil, CSc.(1933) Docent dendrologie na Lesnické a environmentální fakultě ČZU v Praze. Pochází z Brna. Dendrologem Arboreta SM v Novém Dvoře u Opavy se stává r. 1964. Zakládá zde významnou sbírku javorů a borovic. Počátkem normalizace je odvolán z vedoucí funkce a posléze donucen odejít do lesního provozu (1976). Po sametové revoluci působí jako ředitel Lesního závodu Vítkov, později Školního lesního podniku ML Křtiny Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně. V r. 1996 je vyzván k habilitaci na Lesnické fakultě ČZU v Praze a k převzetí výuky lesnické dendrologie; působí zde do svých 72 roků. Publikoval na 150 vědeckých a odborných prací, včetně třídílných vysokoškolských skript Lesnické dendrologie a Dendrologických srovnávacích tabulek. V současné době se v nakladatelství Academia Praha připravuje vydání jeho publikace Jehličnaté dřeviny (Lesnická dendrologie 1).
 


Všechno | A | B | C | Č | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | Š | T | U | V | W | X | Z


 
Template
Template Template Template
Template Template