Template
Template Template
Template Pátek, 18 září 2020 Template

Přihlášení

 
Template
Slovníček

 
 

Všechno | A | B | C | Č | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | Š | T | U | V | W | X | Z


R
Ve slovníku existuje 11 položek.
Strany: 1
Výraz Definice
radiouhlíková metodaSlouží k určování stáří organických pozůstatků. V živých organismech je stálý poměr mezi jednotlivými izotopy uhlíku - C (12C   14C ). Po smrti už organismus uhlík nepřijímá, dochází k rozpadu radioaktivního izotopu 14C  (jeho poločas rozpadu je 5 589 let let.) Určení obsahu 14C  umožní tedy vypočítat dobu, kdy došlo k úmrtí.
 
Ramsarská konvenceÚmluva podepsaná v Íranském Ramsaru 2.2.1971 o ochraně mokřadů. Platí od roku 1975. U nás platná od 2.7.1990.
 
Rákos obecný

Phragmites australis

Jedná se o mohutnou trávu rostoucí zpravidla na alespoň trochu zamokřených místech a často vytváří rozsáhlé monodominantní porosty. Může to být i expanzívní druh na nivních loukách v případě, že nejsou dlouhodobě koseny.

Vědecká klasifikace:

 • Říše: rostliny (Plantae)
 • Podříše: cévnaté rostliny (Tracheobionta)
 • Oddělení: krytosemenné (Magnoliophyta)
 • Třída: jednoděložné - (Liliopsida)
 • Řád: lipnicotvaré (Poales)
 • Čeleď: lipnicovité (Poaceae)
 • Rod: Rákos (Phragmites)

Na opavsku se vyskytuje např. na území chráněného území Heraltického potoka.

Informace čerpány z wikipedia.

 
refugiumÚtočiště, území, kam se druhy organismů stěhují, nebo kde přečkávají působení nepříznivých podmínek v okolním prostoru.
 
reprodukční kapacitaObecně množství nových jedinců vyprodukovaných za rok.
 
respiraceDýchání, nezbytný životní proces, při němž organismus přijímá kyslík k okysličování látek ve svém těle (k získání energie) a naopak vydává oxid uhličitý do okolí, u zelených rostlin je opakem fotosyntéza.
 
retenční schopnost územíSchopnost zadržet ekologicky významné množství vody v území.
 
revitalizaceZpětné obnovení, oživení děje, procesu v systému.
 
Reynoutria japonica

Křídlatka japonská

Křídlatka japonská (Fallopia japonica, syn. Reynoutria japonica) je vytrvalá vysoká bylina s přímou dutou lodyhou. Listy jsou světle zelené, vejčité, na vrcholu zúžené. Kvete malými bílými kvítky uspořádaných do laty. Plodem je černá nažka. Jedná se o nepůvodní zdomácnělý druh, původně vysazovaný jako okrasná rostlina. Vytváří husté porosty, které vytlačují původní rostlinstvo. Je proto označována jako invazní druh. Její rychlý růst je však také předmětem zkoumání jejího možného využití pro energetiku, neboť vytváří velké množství biomasy. 

 

Vědecká klasifikace:

 • Říše: rostliny (Plantae)
 • Podříše: zelené rostliny (Viridiplantae)
 • Oddělení: rostliny krytosemenné (Magnoliophyta)
 • Třída: vyšší dvouděložné rostliny (Rosopsida)
 • Řád: rdesnotvaré (Polygonales)
 • Čeleď: rdesnovité (Polygonaceae)
 • Rod: křídlatka (Reynoutria) 
 
rissDoba s velmi studeným podnebím, risská doba ledová (název podle alpské řeky Riss).
 
rybníky nebeskéRybníky plněné jen dešťovou vodou.
 


Všechno | A | B | C | Č | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | Š | T | U | V | W | X | Z


 
Template
Template Template Template
Template Template