Template
Template Template
Template Čtvrtek, 18 červenec 2024 Template

Přihlášení

 
Template
Slovníček

 
 

Všechno | A | B | C | Č | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | Š | T | U | V | W | X | Z


I
Ve slovníku existuje 11 položek.
Strany: 1
Výraz Definice
imagoDospělec, konečné stadium individuálního vývoje jedince hmyzu, vyvíjí se z kukly nebo dospělé nymfy.
 
Impatiens RoyleiNetýkavka Royleova
 
imprintingvtiskování 1. rychlá fixace odpovědi na podnět, s nímž se jedinec v jednom nebo několika případech 2. způsob učení mláďat živočichů, jímž si v určitém senzitivním období vytvářejí představu matky pro celý život
 
indikator ekologickýNapř. živý organismus, jehož přítomnost, změna stavu nebo množství svědčí o změně vlastností okolního prostředí.
 
instardílčí vývojový stupeň larválního stadia hmyzu
 
interglaciályDoby meziledové.
 
intravilánVe středověku území v hradbách, obecně zastavěné pozemky ve městě a pozemky určené k zástavbě.
 
inundační zónaZóna přechodných záplav v nivách řek, dosahujících maxima pravidelně na jaře při tání sněhu.
 
Iris pseudocorus

Kosatec žlutý

 Kosatec žlutý - Iris pseudocorus

 

 
Isopyrum thalictroidesZapalice žluťuchovitá
 Zapalice žluťuchovitá - Isopyrum thalictroides

 

 
Ivan MusilDoc.Ing. Ivan Musil, CSc.(1933) Docent dendrologie na Lesnické a environmentální fakultě ČZU v Praze. Pochází z Brna. Dendrologem Arboreta SM v Novém Dvoře u Opavy se stává r. 1964. Zakládá zde významnou sbírku javorů a borovic. Počátkem normalizace je odvolán z vedoucí funkce a posléze donucen odejít do lesního provozu (1976). Po sametové revoluci působí jako ředitel Lesního závodu Vítkov, později Školního lesního podniku ML Křtiny Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně. V r. 1996 je vyzván k habilitaci na Lesnické fakultě ČZU v Praze a k převzetí výuky lesnické dendrologie; působí zde do svých 72 roků. Publikoval na 150 vědeckých a odborných prací, včetně třídílných vysokoškolských skript Lesnické dendrologie a Dendrologických srovnávacích tabulek. V současné době se v nakladatelství Academia Praha připravuje vydání jeho publikace Jehličnaté dřeviny (Lesnická dendrologie 1).
 


Všechno | A | B | C | Č | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | Š | T | U | V | W | X | Z


 
Template
Template Template Template
Template Template