Template
Template Template
Template Úterý, 21 květen 2024 Template

Přihlášení

 
Template
Slovníček

 
 

Všechno | A | B | C | Č | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | Š | T | U | V | W | X | Z


Fr.von MückuschFr. von Mückusche (1749-1837). Narodil se v Dolní Červené Vodě na Jesenicku. Vynikající znalec opavské květeny. Zasloužil se o založení muzea při gymnáziu. Jeho význam spočívá především v četných herbářových dokladech, které věnoval vědeckým ústavům ve Vratislavi, Brně a Opavě. 
 


Všechno | A | B | C | Č | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | Š | T | U | V | W | X | Z


 
Template
Template Template Template
Template Template