Template
Template Template
Template Neděle, 21 duben 2024 Template

Přihlášení

 
Template
Slovníček

 
 

Všechno | A | B | C | Č | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | Š | T | U | V | W | X | Z


Natura Opava
Občanské sdružení Natura Opava je neziskovou organizací, která se od roku 1992 zabývá ekologickou výchovou, vzděláváním a osvětou. Cílem vyukových programů je učit žáky a studenty poznávat přírodu prožitkově. Našim krédem je - učit se o přírodě v přírodě. Snažíme se informovat o přírodních zajímavostech i širokou veřejnost. Aktivity zaměřujeme především na okres Opava, Ratibořsko (Polsko) a oblast Amvrakijského zálivu (Preveza-Řecko).
 


Všechno | A | B | C | Č | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | Š | T | U | V | W | X | Z


 
Template
Template Template Template
Template Template