Template
Template Template
Template Čtvrtek, 20 červen 2024 Template

Přihlášení

 
Template
Slovníček

 
 

Všechno | A | B | C | Č | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | Š | T | U | V | W | X | Z


nikaNika ekologická 1. Začlenění druhu organizmu ve struktuře a funkci ekosystému, jako výsledek  jeho morfologických, fyziologických a etologických adaptací. Obrazně řečeno je to "zaměstnání" druhu v živé přírodě. Termín je odvozen od řecké bohyně Niké, jejíž socha stávala ve výklenku ve zdi (v architektuře), nyní též obrazně "výklenek ve struktuře přírody". Ani dva druhy nemohou zaujímat v ekosystému tutéž niku; vždy jeden z nich vytěsní druhý druh. Čím je větší strukturální rozčlenění ekosystému, tím je v něm větší počet nik a tudíž i počet druhů. Například tropický deštný les má mnohem větší druhovou diverzitu než savana nebo polopoušť. 2.v současné době se termínem nika označuje soubor všech nároku určitého druhu, nezbytných jeho existenci na stanovišti.
 


Všechno | A | B | C | Č | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | Š | T | U | V | W | X | Z


 
Template
Template Template Template
Template Template