Template
Template Template
Template Čtvrtek, 18 červenec 2024 Template

Přihlášení

 
Template
Slovníček

 
 

Všechno | A | B | C | Č | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | Š | T | U | V | W | X | Z


Vítězslav Bičík Prof.RNDr. Vítězslav Bičík, CSc. (1937) Vysokoškolský profesor na PřF University Palackého v Olomouci Narodil se v Neplachovicích u Opavy, odkud pocházejí také jeho první entomologické sběry. Dnes je uznávaným odborníkem v entomologii (hlavně pestřenkovití - Dipt.: Syrphidae). Zakladatel oboru etologie na PřF UP, spoluzakladatel mezinárodní biologické olympiády, autor 198 vědeckých prací, skript a 3 monografií.
 


Všechno | A | B | C | Č | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | Š | T | U | V | W | X | Z


 
Template
Template Template Template
Template Template