Template
Template Template
Template Čtvrtek, 18 červenec 2024 Template

Přihlášení

 
Template
Zprávy z přírodovědného průzkumu Preveza - Řecko 1992-2004
Napsal RNDr. Milan Kubačka   
Čtvrtek, 12 březen 2009

Výsledky přírodovědného průzkumu v letech 1992 -2004


Oblast prevezského poloostrova v západním Řecku je z přírodovědného hlediska výjimečná. Jeho východní část vybíhající do Amvrakijského zálivu s osadami Agii Apostoli, Agia Triada, Agios Thomas a Neochori není naštěstí turisty vyhledávanou oblastí, a proto se zde stále ještě setkáváme s velmi pestrou druhovou skladbou živočichů a rostlin v nenarušených ekosystémech.
S dosavadních výsledků průzkumu je velmi pravděpodobné, že lokalita Agii Apostoli je osídlena již od pravěku. Sídliště ze střední doby kamenné (před asi 40 000 lety) se v té době rozkládalo ještě na břehu sladkovodního jezera. Mořským zálivem se jezero stalo až před asi 10 000 lety, kdy hladina Středozemního moře stoupla o 30 až 40 metrů. Současný stav hladiny je stejný už asi 2000 let.

Seznam objevů


Odkazem jsou označeny názvy studií a zpráv s komplexními výsledky specializovaných průzkumů.


1992
- objev nového druhu korunonožce pro svět (brouk z čeledě majkovitých Meloidae) Cerocoma prevezaensis, nazvaného podle místa nálezu - popsal Miroslav Dvořák, Praha
- objev nového druhu kovaříka pro Řecko (brouk z čeledě kovaříkovitých Elateridae) Lacon Kapleri (popsal Oldřich Kapler ml., Praha)


1996
- nález kamenného hrotu šípu pravěkého člověka v Agii Apostoli (Rostislav Morávek, Olomouc)
- nález kamenného nože pravěkého člověka v Agii Apostoli (Radim Sokol, Opava)


1997
- nález kamenného nože pravěkého člověka v Agii Apostoli (Milan Kubačka, Opava)
nález části klu "lesního slona" Loxodonta antiqua (Rostislav Morávek, Olomouc)


1998
- další nález části klu "lesního slona" Loxodonta antiqua v Agii Apostoli (Rostislav Morávek)
- objev nového druhu tesaříka pro západní Řecko (brouk z čeledě tesaříkovitých Cerambycidae) Nathrius brevipennis (Zdeněk Černý, Praha)
- objev nového druhu tesaříka pro Balkán (brouk z čeledě tesaříkovitých Cerambycidae) Phoracantha semipunctata (Zdeněk Černý, Praha)


1999
- nález kamenného nože pravěkého člověka v Agii Apostoli (Petr Hort, Ostrava)
- nález vzácné houby Pulcherricium caeruleum v Agii Trias (Jiří Lazebníček, Olomouc) - objev nového druhu tesaříka pro Evropu (brouk z čeledě tesaříkovitých Cerambycidae) Phoracantha recurva (Zdeněk Černý, Praha)


2000
- Floristický průzkum okolí Amvrakijského zálivu 1999-2000 (Jiří Lazebníček, Olomouc)
- nález kamenného nože pravěkého člověka v Agii Apostoli (Ondřej Cáder, Opava)
- nález části stoličky, pravděpodobně, "Lesního slona" Loxodonta antiqua v Agii Apostoli (Milan Kubačka, Opava)


2001
- nálezy kamenných nožů, drásadel, škrábadel a hrotů šípů pravěkého člověka na lokalitě Agii Apostoli (Miloš Kačírek, Pavel Kolařík, bratři Pavel a Michal Fickovi, Jakub Kubačka, Zdeněk Čerevka a Tereza Šimečková - všichni z Opavy)
- Příspěvek k poznání fauny brouků čeledě tesaříkovitých (Coleoptera: Cerambycidae) Řecka 1992-2001 (Zdeněk Černý, Praha). V oblasti bylo zjištěno 96 druhů tesaříků


2002
- Orchideje Prevezského poloostrova (výsledky průzkumu v letech 1998-2002) (Daneš Červený, Opava a Pavel Havránek, Olomouc). V oblasti bylo zjištěno 42 druhů orchidejí


2003
- Coleoptera, Blattoidea a Heteroptera okolí města Prevezy, Řecko (Zdeněk Malinka, Opava)
- Evidence dřevin na lokalitě Agii Apostoli se zaměřením na duby. Bylo evidováno 52 stromů s obvodem kmene od 2,5 až 9,2 m. (dub pýřitý Quercus pubescens, dub uherský Quercus frainetto, dub cer Quercus cerris a Quercus virgiliana). Herbář těchto druhů a jejich kříženců byl předán Arboretu v Novém Dvoře a je součástí dokladových sbírek. (Jakub Kubačka, Opava)
- Významné stromy na Prevezském poloostrově (Jakub Kubačka, Opava)


2004
- Příspěvek k poznání motýlů (Lepidoptera) 1992-2004 (Lubomír Honč, Albertovec) 
- Příspěvek k poznání obojživelníků a plazů (Amphibia, Reptilia) 1988-2004 (Milan Kubačka a Jakub Kubačka, Opava; Ivan Zwach, Rozstání)
- Příspěvek k poznání ptáků (Aves) 1998-2004 (František Gazda, Vítkov)
- Seznam pozorovaných druhů savců (Mammalia)1992-2004 (Milan Kubačka, Opava)
- Seznam pozorovaných druhů měkkýšů v prevezské části Amvrakijského zálivu v letech 1992-2004 (Milan Kubačka, Opava)
- nález zkamenělé kosti pleistocenního savce (kloub ramenní kosti), pravděpodobně lesního slona Loxodonta antiqua (Rostislav Morávek,Olomouc)

Spolupracovníci, odborná garance za projekt:


Prof. RNDr. Vítězslav Bičík, CSc. Katedra zoologie a antropologie, Přírod. fakulta UP Olomouc

Ing. Miroslav Frank, CSc. vedoucí Arboreta při Slezském zemském muzeu Opava v Novém Dvoře

Ing. Jiří Lazebníček, člen korespondent Evropské komise pro ochranu hub a jejich životního prostředí

RNDr. Rostislav Morávek, Oddělení geologie Vlastivědného muzea v Olomouci

RNDr. Zdeněk Malinka, entomolog Opava

Ivan Zwach, biolog, herpetolog, Rozstání

Zdeněk Černý, Čs. entomologická společnost, Praha

RNDr Milan Kubačka, statutární zástupce Natury Opava

RNDr. Miloš Holzer, Český svaz ochránců přírody, Olomouc

Mgr. Petr Pavlíček, ředitel Mendelova Gymnázia v Opavě

František Gazda, ornitolog, Moravská ornitologická společnost

Milan Pustějovský, Zoologická preparace savců a ptáků (Slavkov u Opavy)

Jakub Kubačka, student antropologie na Přírodovědecké fakultě MU v Brně


Spolupráce s řeckou stranou:


Anogiatis Athanasios, Environmental Society of Preveza (Ochranářská organizace)

Panagiotis Merkuris, radnice města Prevezy

Dionysis Papanikos, geolog, Geologický ústav Preveza

Stamatis Zogaris, The Hellenic Centre for Marine Research (Řecké centrum mořského výzkumu, Athény)

Související články:

Objev nového druhu mršníka Acritus italicus pro Řecko

Objev nového druhu tesaříka pro Řecko Pidonia lurida Fabr

Objev nového druhu nosatce Pseudomeira kapleri u řecké Prevezy

Objev nového druhu kovaříka Lacon kapleri Platia

Objev tesaříka Nathrium brevipennis v západním Řecku

Phoracantha semipunctata a Phoracantha recurva noví brouci pro Řecko

Objev nového majkovitého brouka Cerocoma prevezaensis

Průběžná evidence nálezů zástupců měkkýšů (Mollusca) v Amvrakijském zálivu - Milan Kubačka

Coleoptera, Blattoidea a Heteroptera okolí města Preveza, Řecko - Zdeněk Malinka

Čeled tesaříkovití (Cerambycidae) v Řecku - Zdeněk Černý

Plazi a obojživelníci Prevezského poloostrova v Řecku - Milan Kubačka, Jakub Kubačka

Orchideje Prevezského poloostrova v Řecku - Daneš Červený

Evidence dřevin na lokalitě Ag. Apostoli Preveza, Řecko - Jakub Kubačka

Zajímavá entomologická zjištění na 11. setkání mladých přírodovědců v Agii Apostoli v Řecku

Dohoda o spolupráci mezi řeckými ochránci přírody a Naturou podepsána 

 

Aktualizováno ( Pondělí, 25 listopad 2013 )
 
<< Předchozí   Další >>
Template
Template Template Template
Template Template