Template
Template Template
Template Sobota, 18 květen 2024 Template

Přihlášení

 
Template
Nabízíme


Nabízíme
Napsal RNDr. Milan Kubačka   
Pátek, 28 březen 2008

Stálá nabídka:

Kompletní nabídka pro školy a vzdělávací instituce ke stažení v PDF 

Kompletní nabídka pro obce, města a organizace ke stažení v PDF

___________________________________________________________________________________________________________________________

- Ekologické výukové programy

3_20120128_1694166878.jpg 

..

- odborné přírodovědné přednášky

- besedy, fotoprezentace, fotoreportáže

- terénní exkurze pro ZŠ, SŠ (botanika, zoologie, geologie, ekologie, ochrana přírody)

- hydrobiologická cvičení - deteterminační kurzy

- přírodovědné výlety pro školy 

- vzdělávání pedagogů a zaměstnanců státní správy

- semináře a instruktáže

- tvorba školního vzdělávacího programu a plánů EVVO

.

Ekologické výukové programy májí environmentální, přírodovědný a všeobecně rozvíjející obsah. Jeho cílem je doplnit školní vzdělání o praktickou ekolo­gickou výchovu, která probíhá v podmínkách těžko dostupných většině školských za­řízení. Aktivity jsou připravovány tak, aby se děti učily prožitkem, samy hledaly příči­ny a řešení ekologických problémů a získávaly odvahu k jednání ve prospěch přírody. Našim krédem v této oblast je: "učit se o přírodě v přírodě". Naše programy jsou především určeny ke sledování důležitých ekologických interakcí s možností zkoumání vztahů a zkoumání důležitosti biodiverzity jako klíče k pochopení odpovědného přístupu k životnímu prostředí a myšlence trvale udržitelného rozvoje. Všechny nabízené výukové programy můžeme obsahově i časově podle dohody přizpůsobit věkové skupině žáků a studentů podle vašich požadavků. Pro střední školy jsou programy v terénu vhodné kombinovat s laboratorní výukou, například s determinačními cvičeními. Ceny jsou určovány podle dojezdnosti, časové přípravy a počtu účastníků. Vzdělávaní pedagogů a jiných zájemců je uzpůsobeno aktuálním tématům a problémům životního prostředí, aktualizaci legislativy, moderním přístupům v ochraně a výzkumu přírody. Jsou vhodné pro aktualizaci dovedností a znalostí pedagogů. A mají pomoci při praktickém začleňování environmentální výchovy do školního vzdělávacího programu.

Vybrané ukázky některých realizovaných akcí:

Hydrobiologická cvičení , Terénní exkurze pro SŠ , Terénní exkurze pro 2.st. ZŠ , Terénní exkurze pro 1.st. ZŠ , Programy pro MŠ , Semináře , Besedy , Programy pro veřejnost , Tématické vycházky , Programy ke Dni Země , Fotoreportáže , Školení pedagogů

.

___________________________________________________________________________________________________________________________

- Publikace

Nabízíme k odběru naše autorské publikace zabývajících se přírodou Opavska. Jsou vhodným doplňkem učiva biologie jak pro ZŠ tak pro SŠ. Celý set tvoří ucelenou řadu seznamující čtenáře s kompletní problematkou životního prostředí, přírody a její ochrany na Opavsku, Vítkovsku a Hlučínsku. Publikace jsou vydány ve spolupráci s Magistrátem města Opavy a Moravskoslezským krajem.

Městům, obcím, školám a institucím nabízíme kompletní zpracování projektů včetně realizace. Zpracujeme návrh projektu, texty včetně grafické úpravy. Zajistíme velkonákladový tisk publikací, brožur a letáků, týkajících se přírodních zajímavostí, historie, vlastivědy, turismu apod. v jejich okolí. Naší předností je neotřelé pojetí a precizní grafická úprava.

hvoz_20120209_1379257701.jpg pubchu_20120210_1653265884.jpg pubps_20120210_1927042642.jpg pubbio_20120210_1171869659.jpg
NAUČNÁ STEZKA HVOZDNICE Průvodce po chráněném území Hvoznice. Autor: Milan Kubačka. Vydáno ve spolupráci se Statutárním městem Opava 2003. Více ZDE CHRÁNĚNÁ ÚZEMÍ OPAVSKA Přírodovědný průvodce po chráněných územích Opavska a význačných rostlinných a živočišných druzích. Autor: Milan Kubačka. Vydáno ve spolupráci se Statutárním městem Opava 2004. Více ZDE PAMÁTNÉ STROMY OPAVSKA Vlastivědný průvodce po významných a památných stromech Opavska. Autoři: Milan Kubačka, Marcela Kubačková. Vydáno ve spolupráci se Statutárním městem Opava 2005. Více ZDE Skládací leták o přírodních zajímavostech, krajiných prvcích, vodních plochách, alejích... Projekt Od Arboreta k Arboretu. Autor: Milan Kubačka, Jakub Kubačka. Vydáno ve spolupráci se Statutárním městem Opava 2005. Více ZDE
pubvp_20120210_1381384133.jpg pubvoda_20120210_1409142685.jpg pubzp_20120210_2079632999.jpg pubctyri_20120210_1564498232.jpg
VÝZNAMNÉ PARKY OPAVSKA Vlastivědný průvodce po významných parcích a zahradách na Opavsku. Autor: Milan Kubačka.  Vydáno ve spolupráci se Statutárním městem Opava 2006. Více ZDE VODA V KRAJINĚ OPAVSKA Vlastivědný průvodce po zajímavých lokalitách vodních ekosystémů Opavska. Autoři: Jakub Kubačka, Milan Kubačka. Vydáno ve spolupráci se Statutárním městem Opava 2009. Více ZDE ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ NA OPAVSKU Informační kniha o aktuálním stavu životního prostředí na Opavsku s návrhy řešení pro budoucnost. Autoři: Jakub Kubačka, Milan Kubačka. Vydáno ve spolupráci se statutárním městem Opava 2010. PŘÍRODA OPAVASKA VE ČTYŘECH ROČNÍCH OBDOBÍCH. Průvodce omyly a pověrami nejen pro děti a učitele na Opavsku. Publikace inspirovaná zážitky z dětství Milana Kubačky. Vydáno ve spolupráci se statutárním městem Opava 2011.
       
       

__________________________________________________________________________________________________________________________

- Naučné stezky

1_20120128_1579271744.jpg

.

- kompletní zpracování naučných stezek, informačních tabulí

- sepsání textů, fotky, kresby, mapky

- výběr lokalit, návrh, realizace

- grafické zpracování, zajištění tisku

- zajištění stojanů, laviček, odpočívadel, altánů

- vhodné pro přírodovědné stezky, cyklostezky, historické zajímavosti   

. 

.

Nabízíme kompletní zpracování naučných stezek, informačních tabulí, cedulek apod. Zajistíme návrh jednotlivých zastavení, výběr vhodných lokalit (přírodovědných, vlastivědných, historických) napíšeme veškeré texty a obstaráme a vytvoříme mapky, fotky, kresby. Zaručujeme precizní a zajímavé zpracování. Jsme schopni zařídit tisk tabulí a vytvoření stojanů, laviček, altánů včetně ukotvení a dopravy.

Reference:

Naučná stezka Hvozdnice , Naučná dendrologická stezka Opavskými parky, Naučná stezka v Melči , Naučná dendrologická stezka na Masarykově střední škole zemědělské v Opavě , Označení expozic na Masarykově střední škole zemědělské , Putování po biokoridoruRaduňský mokřad , Naučná stezka v Žimrovicích, Deset zastavení v přírodě prevezské oblasti , Dendrologická stezka pro ZŠ Vrchní Opava, Dendrologická stezka pro Gymnázium Hlučín ...

. .

__________________________________________________________________________________________________________________________

- Výukové pomůcky

ent_20120211_1568426419.jpg 

fff

- návrhy a realizace environmetálních učeben

- venkovní učebny - geologická expozice, botanika, zoologie

- výsadby školních zahrad, budování jezírek, tůní, pergol, skalek

- ukázkové krabice, dioramata, živé exponáty, nástěnné vitríny

..(entomologie, zoologie, botanika, geologie, potravní vztahy, ekosystémy)

- pracovní listy ZŠ, SŠ, ppt prezentace, postery, naučné tabule

.

Nabídka našich výukových pomůcek je vhodná především pro základní a střední školy. Jsme schopni vyrobit jakákoliv dioramata, entomologické krabice a jiné výstavní krabice a nástěnné vitríny s přírodninami. Vše podle našeho návrhu nebo podle individuálních požadavků. Mezi naší nabídku například patří: Denní a noční motýli, Motýli lesa, Motýli luk, Motýli polí, Brouci v zemědělské krajině, Brouci v lese, Brouci ve vodě, Vodní hmyz, Hmyz v lese, Hmyzí škůdci, Draví brouci, Tropičtí motýli, Ekosytém lesa, Ekosystém polí, Ekosystém vod, Potravní řetězec, Stopy života v ekosystémech, Otisky stop, Ptačí peří, Okousané šišky a požerky, Semena květních bylin, Větvičky dřevin, Kostry lebek zvířat, Vývržky, Minerály, Horniny, Geologická minulost země... Nástěnné krabice a expozice jsou vhodné pro vybavení vnitřní učebny biologie a environmentální výchovy a pro doplnění výuky prvouky, přírodopisu, biologie.

Jsme schopni kompletně navrhnout a realizovat venkovní učebny biologie s rozmanitými expozicemi. Ty jsou vhodné pro dokonalejší a názornější poznávání přírody a procesů v ní. Například botanické zahrady, tůně pro pozorování vodních organizmů, vodopády, políčka s místními plodinami a plevely, květnaté louky, bylinkové zahrádky, skalky apod. Můžeme zajistit postavení pergoly, zastřešených altánů nebo zahradního nábytku. 

Pro školní zahrady a veřejné prostranství obcí a měst jsme schopni vybudovat naučné geologické expozice. Ty doplňují teoretickou výuku o horninách a geologickém vývoji Země konkrétními příklady vybraných hornin, které jsou charakteristické pro okolní region.

Ceník jednotlivých pomůcek a prací zašleme na vyžádání.

Reference:

Vybavení učebny biologie Gymnázium Hlučín , Přírodovědné muzeum v Neochori (Preveza - Řecko) , Vybavení environmentální učebny Základní škola Vrchní Opava, Geologická expozice na Masarykově střední škole zemědělské a VOŠ v Opavě - autor Martin Hanáček , Expozice bludných balvanů ve Velké Kraši - autor Martin Hanáček , Pracovní listy ZŠ Žimrovice

Ukázky některých našich produktů:

vphalky_20120211_1595532293.jpg vpgeo_20120211_1900039032.jpg vptun_20120211_1893826573.jpg vpdio_20120211_1390020436.jpg
 Krabice - Hálky a požerky  Geologická expozice  Tůň - ekopedagogická plocha  Diorama - Polní ekosystém

.

__________________________________________________________________________________________________________________________

- Expedice

 s_20120212_1951454238.jpg

.

- zajištění expedic, výprav, akce na míru (turistika, hory, památky, příroda, moře)

- vhodné pro kolektivy ZŠ, SŠ, univerzity, zájmové organizace

..(jako terenní exkurze, cvičení, teambuilding)

- biologické, historické, geografické, cyklo a vodácké akce, ferraty 

- všechny země Evropy, národní parky, rezervace

- zapůjčení stanů, lodí, táborového vybavení

- zkušenosti 24 úspěšných sezon, kvalitní průvodci a odborní pracovníci

.

Mezi naší dlouhodou akci patří pořídání přírodovědných expedic do oblasti Amvrakijského zálivu (Preveza - Řecko). Natura Opava zde spolupracuje s řeckými ochránci přírody na kompletním přírodovědném průzkumu prevezské odlasti, výstavbě přírodovědného muzea v Neochori, mezinárodního centra ekologické výchovy a jiných aktivitách směřujících k osvětě v oblasti přírodních věd a ochranářství. Některé zajímavý výsledky přírodovědného průzkumu z let 1992-2004 ZDE. Od roku 2000 zde Natura Opava organizuje tradiční akci "Za zlatým delfínem Amvrakijského zálivu".  Akce je určena pro mladé přírodovědce, historiky a výtvarníky. Děti a studenti se zde pod vedením zkušených odborníků (botanik, zoolog, geolog, výtvarník, historik, astronom...) podrobně seznamují s faunou, flórou, historiitéto subtropické oblasti. Jsou seznamování se základy vědecké práce a zapojeni do systematického výzkumu. Sbírají přírodní materiál (byliny, dřeviny, horniny...), odchytávají živočichy (hmyz, herpetofaunu) a společně určojí, fotografují, zaznamenávají... Během celého programu jsou účastníci také seznamování s historií Řecka jak antického, tak novodobého. Společně se navštěvují významné arcgeologické naleziště a památky. Samozřejmností je gegrafie a  poznávání úžasné Řecké mentalaity, kuchyně a moře. Podrobný popis tohoto projektu si můžete přečíst zde: "Za zlatým delfínem Amvrakijského zálivu" aneb Škola v přírodě škola života". Reportáž a fotogalerie z minulých let je k nahlédnutá zde:

Za zlatým delfínem Amvrakijkého zálivu 2009 (9.setkání)

Za zlatým delfínem Amvrakijského zálivu 2010 (10.setkání)

Za zlatým delfínem Amvrakijského zálivu 2011 (11.setkání)

Přírodovědná expedice do Řecka 2012 (12.setkání)


Reference:

Přírodovědné, historické a geografické expedice pro: Ostravská Univerzita , Palackého Univerzita v Olomouci , ZŠ Vrchní Opava , ZŠ Englišová Opava , ZŠ Edvarda Beneše Opava , Mendelovo Gymnázium Opava, II Liceum Ogólnoksztalcace im. Adama Mickiewicza w Raciborzu (Polsko), ZŠ Oldřišov 

.

__________________________________________________________________________________________________________________________

- Péče o přírodu

pplouka_20120212_1142257848.jpg

.

- biologické hodnocení, biologické posudky, průzkumy, biomonitoring

- návrhy revitalizací (mokřady, tůně, vodní toky...), krajinná ekologie

- poradenství v ochraně životního prostředí, dozory staveb

- zahradnické služby (biotop, koupací jezírka, květnaté louky, výsadba zeleně) 

- hodnocení vodních ekosystémů, transfér obojživelníků 

- management chráněných území, Natura 2000 (sečení, zásahy, obnova...)

- v projektech služby odborného garanta, metodika, poradce, managera, specialisty...

.

Reference:

Posouzení vlivu revitalizace Zámecký park Neplachovice , Návrh revitalizace krajiny v úseku Palhanec - Hněvošice (biokoridor) , Založení a údržba květnaté louky Štěpánkovice , Návrh a realizace botanické zahrady Neochori (Preveza - Řecko) , Město Preveza - kompletní biologický průzkum (botanika, zoologie, geologie...) s návrhy řešení pro ochranu přírody Prevezského poloostrova , Inventarizace dřevin Agii Apostoli (Preveza - Řecko) , Monitoring výskytu chráněných živočichů (Raduňské rybníky a mokřad) , Hvozdnice, Hněvošický háj , Město Vítkov)...

.  

__________________________________________________________________________________________________________________________

- Grafika - design - fotografické služby

kit_20120212_1252200662.jpg

. 

- návrhy a kompletní grafické zpracování tiskovit včetně zajištění tisku

- informační tabule, stezky, mapy, letáky, knihy, brožury, časopisy

- sepsání textů, fotografie, mapy

- grafika, design a sazba v softwaru Corel a Adobe

- profesionální fotografické služby (zvířata, rostliny, makro, lidé, zboží)

- prodej fotografií (krajina, příroda)

- fotografické vybavení profi řady značky Canon

.

Reference:

Statutární město Opava - fotografie do propagačních materiálů a webové prezentace , Publikace a brožurky (více v odstavci Publikace) , Naučné stezky (více v odstavci Naučné stezky) , Město Kravaře (fotografie do prapagační knihy) , Gymnázium Hlučín , Zakladní škola Vrchní Opava , Masarykova střední škola zemědělská a VOŠ Opava - propagační materiály, označení expozic , Základní škola Žimrovice , Domov dětí Melč , Semix Pluso , CK Mundo , ČSOP Opava , Zahradnictví Gebauer , Firma Neat Solutions , Muzeum Neochori (Preveza - Řecko)

Ukázky

__________________________________________________________________________________________________________________________

Služby a práce nejsou omezeny regionem!!!

Kontakt a objednávky:

N a t u r a   O p a v a - C z e c h   R e p u b l i c

E. Beneše 30, 747 05   O p a v a
tel: 00420 737 322 616
e-mail: Tato adresa je chráněna proti spamování, pro její zobrazení potřebujete mít Java scripty povoleny

facebook:
www.facebook.com/naturaopava
Aktualizováno ( Úterý, 13 leden 2015 )
Celý článek...
 
Template
Template Template Template
Template Template