Template
Template Template
Template Čtvrtek, 20 červen 2024 Template

Přihlášení

 
Template
Projekt Leonardo Agropuzzle - Mobilita Česko (reportáž, výstupy)
Napsal RNDr. Milan Kubačka   
Neděle, 03 duben 2011
Zástupci zemědělských středních škol ze Slovenska (Levice), Polska (Komorno), Francie (Auch) a Řecka (Preveza) spolu s Masarykovou střední školou zemědělskou a Vyšší odbornou školou v Opavěslavnostně zahájili program projektu mezinárodního partnerství Agropuzzle, zaměřený na možnosti podnikání v zemědělství.

Program mobilita Česko 3. - 9. dubna 2011

Pondělí:  

9.30          úvod a přivítání v aule školy, prohlídka školy       
12.30        Opava - město - setkání s primátorem
13             vyhlídka z městské radnice, City rallye, prohlídka města
16.30        prezentace

Úterý:     

9:00          Jeseníky - Natura 2000 - Velké mechové jezírko, Praděd
Po 20:00    prezentace

Středa:     

9.15           odjezd na Kružberk
10-12         ukázka bio farmy - ZD Kružberk - chov mléčného skotu , výklad, ochutnávka
13.30         Jakartovice - ukázka zeměděl.podnikání,chov koní, vyjížďky na koni, výklad
16              Arboretum Nový Dvůr
18-19         prezentace, zpracování informací
Po 20          jazz u Evžena   

Čtvrtek:   

8.30           odjezd do Kroměříže - UNESCO
10 - 15       Kroměříž - Podzámecká a Květná zahrada, Arcibiskupské vinné sklepy, Arcibiskupský zámek či prohlídka města
15              přesun do Olomouce - UNESCO
16-18         Olomouc - prohlídka náměstí a památky Unesco - morového sloupu, město

Pátek:        

9.30-11      Natura 2000 -  Hněvošický háj, pštrosí farma
11.30-12    Štítina - ukázka farmaření - chov koz a ovcí
14-15         doplnění informací do prezentací
16-18         řemeslné dílny - velikonoční téma V AULE ŠKOLY

.

Setkání delegací účastníků projektu Leonardo Agropuzzle u primátora města Opavy

1_primatoropavy_20110514_1954404403.jpg
2_primatoropavy_20110514_1994125388.jpg
3_primatoropavy_20110514_1492667741.jpg
4_primatoropavy_20110514_1016131894.jpg
       
5_primatoropavy_20110514_1850026936.jpg 6_primatoropavy_20110514_1447279961.jpg 7_primatoropavy_20110514_1809555167.jpg 8_primatoropavy_20110514_1486925111.jpg
       

Tentokrát setkání proběhlo v ČR. Poprvé v loňském roce to bylo ve slovenských Levicích a v tomto roce se setkáme ještě v řecké Preveze. Projektu se zúčastňuje i občanské sdružení Natura Opava, které připravuje program návštěv Chráněných území v NATUŘE 2000 na území států, které jsou do projektu zapojeny. Připravuje pro ně ppt prezentace a pracovní listy, jejichž cílem je zvýšit úroveň znalostí o ekologickém zemědělství a problematice trvale udržitelného rozvoje. Po slavnostním zahájení projektu v aule MSŠZ a po prohlídce specializovaných učeben školy a přilehlého parku, byly všechny delegace přijaty opavským primátorem Prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc.

Související články:

http://www.opava-city.cz/

http://tema.novinky.cz/opava

 

Návštěva Velkého mechového jezírka v Jeseníkách a vycházka na Praděd

V programu byla návštěva naší Chráněné krajinné oblasti Jeseníky a chráněných přírodních rezervací Velké mechové jezírko a Praděd. Podle nového sjednoceného systému ochrany přírody v EU Natura 2000jsou Jeseníky Ptačím územím, kde jsou vyjmenovány ptačí druhy, které se zde přísněchrání. Podle Směrnice NATURY 2000 jsou na území Jeseníků chráněny i vzácné biotopy (podle našeho tradičního systému chráněné přírodní rezervace) podle systému NATURY 2000 evropsky významné lokality.

rejviz_1_20110514_1365509520.jpg rejviz_2_20110514_1444606993.jpg
rejviz_3_20110514_1383483879.jpg
rejviz_4_20110514_1181601724.jpg
       
rejviz_5_20110514_1135070820.jpg rejviz_6_20110514_1857744829.jpg rejviz_7_20110514_1847911127.jpg rejviz_8_20110514_1139534441.jpg
       

Navštívili jsme Velké mechové jezírko na Rejvízu s RNDr. Vítem Balnerem a nejvyšší vrchol tohoto pohoří Praděd se vzácným chráněným územím s Bc. Jakubem Kubačkou. Naštěstí byly obě lokality s významnými živočichy a rostlinami, stejně jako s Ptačím územím Jeseníky představeny v ppt prezentaci před exkurzemi. Exkurze na tato místa byly uskutečněny brzy na jaře, takže účastníci neměli možnost vidět jarní ani letní aspekt. Museli se tedy spokojit s představením rostlin na fotografiích během Jakubovy prezentace "Ptačí oblast Jeseníky a významné evropské lokality oblasti v okrese Opava a v Jeseníkách".

leonardo_jeseniky_1_20110514_1411751486.jpg
leonardo_jeseniky_2_20110514_1479002713.jpg leonardo_jeseniky_3_20110514_1470765108.jpg leonardo_jeseniky_4_20110514_1228291630.jpg
       
leonardo_jeseniky_5_20110514_1245842917.jpg leonardo_jeseniky_6_20110514_1733669822.jpg leonardo_jeseniky_7_20110514_1672859667.jpg leonardo_jeseniky_8_20110514_1486293435.jpg
       

Související články, publikace, odkazy:

http://www.jeseniky.ochranaprirody.cz

Návštěva Arboreta Nový Dvůr

Nejkrásnější je arboretum Nový dvůr v doběkvětu azalek a pěnišníků na konci dubna a na začátku května. Také tady jsme nebyli v ten pravý čas. Naštěstí arboretum nejsou jen azalky a pěnišníky, ale celkem až dalších 3000 druhů našich a především exotických rostlin, které poskytnou návštěvníkům potěšení volně rostoucí v krásném parku a ve skleníku.

leonardo_arboretum_1_20110514_1128181291.jpg leonardo_arboretum_2_20110514_1801977667.jpg leonardo_arboretum_3_20110514_1537988282.jpg
leonardo_arboretum_4_20110514_1354531545.jpg
       
leonardo_arboretum_5_20110514_1976579696.jpg leonardo_arboretum_6_20110514_1800286535.jpg leonardo_arboretum_7_20110514_1537932396.jpg leonardo_arboretum_8_20110514_1389156368.jpg
       

Související články:

Arboretum Nový Dvůr plné barev

Arboretum Nový Dvůr v listopadu

Italové z Benátek v opavské přírodě

Šácholan velkokvětý Magnolia grandiflora L. v Arboretu Nový Dvůr

Bromélie - živé cisterny, filodendrony - milenci stromů

Výstava Svět šišek v Arboretu Nový Dvůr

Návštěva výstavy výtvarníka Štíchy v Arboretu

Jak roste dřevo? / How Does Wood Grow?

Opavský výtvarník Ivan Hauptfleisch vystavuje v arboretu v Novém Dvoře

Výstava exotickýchživých motýlů v Arboretu Nový Dvůr

.

Památky UNESCO, Kroměříž a Olomouc

Město Kroměříž a jeho zámecké zahrady patří mezi nejvzácnější kulturní a přírodovědné památky v České republice. Patří mezi památky UNESCO. Spolu s památkovou rezervací v Olomouci, kterou jsme cestou na jižní Moravu nemohli vynechat.

leonardo_kromeriz_1_20110514_1592765628.jpg leonardo_kromeriz_2_20110514_1906413462.jpg leonardo_kromeriz_3_20110514_1330004606.jpg
leonardo_kromeriz_4_20110514_1184078122.jpg
       
leonardo_kromeriz_5_20110514_1414229426.jpg leonardo_kromeriz_6_20110514_1526794127.jpg leonardo_kromeriz_7_20110514_2048852175.jpg leonardo_kromeriz_8_20110514_1573216681.jpg
       
leonardo_kromeriz_9_20110514_1818434292.jpg leonardo_kromeriz_10_20110514_1468807729.jpg leonardo_kromeriz_11_20110514_1744296362.jpg leonardo_kromeriz_12_20110514_1708739367.jpg
       
leonardo_kromeriz_13_20110514_1956753450.jpg leonardo_kromeriz_14_20110514_1500071632.jpg leonardo_kromeriz_15_20110514_1281872835.jpg leonardo_kromeriz_16_20110514_1026739625.jpg

Odkazy:

http://www.kromeriz.cz/

http://www.zamek-kromeriz.cz/

http://spqo.cz/

.

Návštěva kozí farmy ve Štítině

V programu projektu nemohla chybět ani návštěva ekologické kozí farmy. Samozřejmě, že jsme studenty z Francie nebo třeba z Řecka neohromili. Protože u nich je chov ovcí a koz zcela běžný, přesto byla návštěva užitečná.

Krajina v této části okresu svými podmínkami poskytuje možnosti využití biomasy i pro chov ovcí a koz. Připadá nám to trochu exotické, ale před válkou to bylo na venkově zcela běžné. V okrese Opava v roce 2010 hospodařilo ekologicky devatenáct uživatelů na celkem 555 blocích (dílech) zemědělské půdy, což představuje výměru 6 591 ha (9,43 % z celkové zemědělské půdy v okrese).

Foto:

kozi_farma_1_20110514_2061343110.jpg kozi_farma_2_20110514_1100851705.jpg
kozi_farma_3_20110514_1128164935.jpg
kozi_farma_4_20110514_1076486722.jpg
       
kozi_farma_5_20110514_1034735514.jpg kozi_farma_6_20110514_1739213228.jpg kozi_farma_7_20110514_1915654489.jpg kozi_farma_8_20110514_1469054534.jpg
       

Odkazy:

http://kozifarmamagdalena.cz/

.

Návštěva evropsky významné lokality Hněvošický háj

Z deseti evropsky významných lokalit v okrese Opava připravila pro účastníky projektu Agropuzzle Naura Opava exkurzi na významnou lokalitu Hněvošický háj, přirozenou lipovou doubravu asociace Tilio - Carpinetum. Přesně v tuto dobu jsme měli možnost seznámit se s kvetoucími rostlinami: hvězdnatcem čemeřicovým Hacquetia epipactis , zapalicížluťuchovitou Isopyrum thalictroides a ostřicí chlupatou Carex pilosa . Tito zástupci karpatské květeny zde dosahují západní hranice svého rozšíření. Tato hranice je na ose Ratiboř, Opava, Olomouc.

Evropsky významné lokality EVL v okrese Opava

Hněvošický háj přirozená lipová doubrava s prvky karpatské květeny, refugium místní fauny listnatých lesů nižších poloh. Živočichové ani rostliny nejsou předmětem ochrany v NATURA 2000.

Děhylovsky potok, Štěpán kuňka ohnivá (Bombina bombina), piskoř pruhovaný (Misgurnus fossilis), vážka jednoskvrnná (Leucorrhinia pectoralis)

Jakartovic emodrásek bahenní (Maculinea nausithous)

Štola Jakartovice netopýr velký (Myotis myotis)

Jilešovice, Děhylov modrásek bahenní (Maculinea nausithous)

Ostrava Šilheřovice páchník hnědý (Osmoderma eremita)

Údolí Moravice mihule potoční (Lampetra planeri), vranka obecná (Cottus gobio),

vydraříční (Lutra lutra)

Černý důl netopýr černý (Barbastella barbastellus)

Staré Oldřůvky netopýr brvitý (Myotis emarginatus), netopýr velký (Myotis myotis)

Zálužná netopýr černý (Barbastella barbastellus)

Čermná netopýr černý (Barbastella barbastellus)

leonardo_haj_1_20110514_1971194628.jpg
leonardo_haj_2_20110514_1061575383.jpg leonardo_haj_3_20110514_1805528673.jpg
leonardo_haj_4_20110514_1901743829.jpg
       
leonardo_haj_5_20110514_1469020027.jpg leonardo_haj_6_20110514_1561840186.jpg leonardo_haj_7_20110514_1616167227.jpg leonardo_haj_8_20110514_2086120460.jpg
       

Související články:

Rozkvetlý Hněvošický háj

Hvězdnatec čemeřicový Hacquetia epipactis a skokan Hnědý Rana temporaria v rezervaci Hněvošický háj

Přeslička největší Equisetum telmateia v Hněvošickém háji

Naučná stezka v Hněvošickém háji

Potůček v PR Hněvošický háj

.

Fotografie: Jakub Kubačka, Andrej Tarnik

.

The products of the project Agropuzzle in Czech Republic

Pracovní listy:

Pracovní listy

Prezentace Natura 2000 v České Republice:

Prezentace 1/2

Prezentace 2/2

Aktualizováno ( Pondělí, 25 listopad 2013 )
 
<< Předchozí   Další >>
Template
Template Template Template
Template Template