Template
Template Template
Template Sobota, 20 duben 2024 Template

Přihlášení

 
Template
Ornitolog František Gazda z Vítkova zapojen v projektu "Leonardo Agropuzzle"
Napsal RNDr. Milan Kubačka   
Pátek, 21 leden 2011

Před cestou do Levic na Slovensko jsme navštívili Františka Gazdu v jeho bytě ve Vítkově. Tento člen České společnosti ornitologické bude členem skupiny Natura Opava, která se zúčastní expedice na Slovensko v projektu Puzzle agropodnikatele podnikajícího trvale udržitelným způsobem - AgroPuzzle.

Projednali jsme program vstupu Natury formou ppt prezentace nazvané Natura 2000 Ptačí oblasti na Slovensku na prvním společném setkání členů delegací dalších zapojených škol ze Slovenska, Polska, Francie a Řecka ve slovenských Levicích. Součástí našeho vstupu budou představeny i pracovní listy k probírané problematice.

Frantu jsme přistihli při kroužkování ptáků. Opravdu využívá každé volné chvilky, aby se mohl ptákům věnovat. Krmítko na římse okna se sklapovací síťkou používá při odchytu ptáků a následně je kroužkuje.

gazdanavsteva_1_20110121_2088354263.jpg
gazdanavsteva_2_20110121_1710414190.jpg
gazdanavsteva_3_20110121_1539508845.jpg
 Krmítko za oknem
 Odechytová síťka
 Sýkora koňadra
 gazdanavsteva_4_20110121_1362437864.jpg  gazdanavsteva_5_20110121_1458833494.jpg  gazdanavsteva_6_20110121_1122896299.jpg
 Chycená sýkora modřinka
 Sýkora modřinka
 J. Kubačka a F. Gazda

My jsme však přišli, abychom se domluvili na scénáři ppt prezentace na Slovensku, ve které představíme 9 druhů ptáků z 81 chráněných druhů v Ptačích oblastech NATURY 2000 na Slovensku. Vyskytují se ve 38 Ptačích oblastech. Představíme vybrané druhy žijící v ptačí oblasti Dolné Pohronie na katastru obce Pastovce, které jsou nejblíže Levic. Franta každého představeného ptáka doprovodí nahrávkou jejich hlasových projevů.

Fotografie: Milan Kubačka

Jedná se o tyto druhy:

1. Merops apiaster, Vlha pestrá, Včelárik zlatý, Żołna zwyczajna,  Guepier d'Europe)
2. Alauda arvensi, Skřivan polní, Škovránok poľný Skowronek polny, Alouette des champs
3. Anthus campestris, Linduška úhorní, Ľaptuška poľná, Świergotek polny, Pipit rousseline ,
4. Galerida cristata, Chocholouš obecný, Pipíška chochlatá, Dzierlatka, Cochevis huppé
5. Lanius  collurio, Ťuhýk obecný, Strakoš  červenochrbtý, Dzierzba gąsiorek,  Pie-grieche écorcheur
6. Riparia riparia, Břehule říční, Brehuľa knedá, Jaskółka brzegówka, L'Hirondelle de rivage
7. Saxicola torquata, Bramborníček černohlavý, Pŕhľaviar  čiernohlavý, Kląskawka zwyczajna, Tarier pâtre
8. Streptopelia turtur , Hrdlička divoká, hrdlička divá, Turkawka zwyczajna, Tourterelle des bois
9. Sylvia  nisoria, Pěnice vlašská, Penica jarabá, Pokrzewka jarzębata, Fauvette éperviere

Související články:

Ornitolog František Gazda kroužkuje ptáky už 45 let

Aktualizováno ( Pondělí, 25 listopad 2013 )
 
<< Předchozí   Další >>
Template
Template Template Template
Template Template